အစားအစာ

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ရွမ္းဆန္ကို အမ်ားဆံုးစားၾက၏။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕မွာမူ ျမန္မာဆန္ကိုသာ စားၾက၏။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ တစ္ေန႕လွ်င္ သံုးႀကိမ္ထမင္းစားၾကသည္။ နံနက္စာကို ၆ နာရီမွ ၇ နာရီအတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေန႕လည္စာကို ေန႕ ၁၃ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ညစာကို ၇ နာရီေလာက္တြင္ လည္းေကာင္း စားေသာက္ၾကသည္။ ညေနစာကို လုပ္ငန္းခြင္မွ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္မွ ခ်က္ျပဳတ္ၾကရသျဖင့္ မိုးခ်ဳပ္မွ စားၾကရေလသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အဓိကဟင္းလ်ာမွ ပဲပုပ္ျဖစ္သည္။ ပဲပုပ္သည္ ေအးျမေသာ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေလသည္။ ပဲပုပ္ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသာမက၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဟင္းခ်က္ရာတြင္ ဆားကိုလည္းေကာင္း၊ ငပိအစား ပဲပုပ္ကိုလည္းေကာင္း အသံုးျပဳၾကေလသည္။ ဟင္းတြင္ င႐ုတ္သီးခပ္မ်ားမ်ား ထည့္တတ္ၾကသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုသာ စားသံုးမႈမ်ားၿပီး သားငါး စားသံုးမႈ နည္းေလသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုသာ အစားမ်ားျခင္းမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မွာ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သားငါးမွာ ရွားပါးသည့္ျပင္ ဘာသာေရးအရ သားငါးစားလွ်င္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ သားငါးကို စားသံုးမႈ နည္းေလသည္။ ေက်းလက္ေဒသေန ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သတ္သတ္လြတ္စားၾကသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ အစားမ်ားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွာ မုန္ညင္း၊ အာလူး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖ႐ံုသီး၊ ဖ႐ံုရြက္ စသည္တို႕ႏွင့္ အျခားရာသီ သီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည္။ ပအို၀္း ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ဆီကို အသံုးနည္း၏။ ယာခင္းထြက္သီးႏွံမ်ားကိုသာ စားသံုးၾကသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၀င္ေငြကို တိုးေစသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ႏွစ္သက္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဓေလ့တစ္ခုမွာ နံနက္စာျဖစ္ေစ၊ ညစာျဖစ္ေစ “ အမ္းမြန္းဒဲဥ္ ” ေခၚ ထမင္း၀ိုင္းပြဲစား ဓေလ့ပင္ ျဖစ္၏။ မိမိအိမ္မွ ခ်က္သည့္ ထမင္းဟင္းကို ၀ိုင္းဖြဲ႕စုေပါင္းစားေလ့ ရွိၾကသည္။ ဤသို႕၀ိုင္းဖြဲ႕ စုေပါင္းစားၾကျခင္းျဖင့္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ပုိ၍ခင္မင္ ရင္းႏွီးေစၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုလည္း ရေစႏုိင္ေလသည္။

ပအို၀္း သြားေရစာမ်ားအနက္ “ ဟံလြမ္း ” ေခၚ ဟင္းထုပ္ႏွင့္ အမဲသားေရျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ “ နံေပါင္ ” ေခၚ သားေရေျခာက္တို႕မွာ လူသိမ်ားၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းကို ငွက္ေပ်ာဖက္ျဖင့္ ထုပ္၍ျပဳတ္ထားသည့္ “ ထထီလြမ္ ” ေခၚ ေကာက္ညႇင္းက်ည္ေတာက္ႏွင့္ မုန္႕က်ည္ေတာက္တို႕မွာလည္း လူႀကိဳက္မ်ားလွသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေစ်းမွ မုန္႕က်ည္ေတာက္သည္ လူႀကိဳက္မ်ား၏။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ “ မုန္ညင္းေစာ ” ေခၚ “ မုန္ညင္းခ်ိဳခ်ဥ္ ” ကို ျပဳလုပ္စားၾကေသး၏။ ျပဳလုပ္ပံုမွာ မုန္ညင္းကို မန္က်ည္းသီးမွည့္ႏွင့္ ထည့္၍ျပဳတ္ရ၏။ မန္က်ည္းသီးမွည့္ကို ထည့္၍ ျပဳတ္ျခင္းမွာ မၿပဲေစရန္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ ႀကံသကာကို ထည့္ၿပီး ႏွပ္ထားျခင္းျဖင့္ စားရန္အသင့္ျဖစ္သည္။ “ မုန္ညင္းေစာ ” ေခၚ “ မုန္ညင္းခ်ိဳခ်ဥ္ ” ကို ႏွမ္းေထင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေျမပဲေထာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ထည့္ၿပီး င႐ုတ္ဆီခ်က္၊ ၾကက္သြန္ပင္တို႕ျဖင့္ လုပ္စားႏိုင္ေပသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ကန္စြန္းရြက္ခ်ိဳခ်ဥ္ႏွင့္ ကသပိုးငါးထမင္းနယ္တို႕ကို ျပဳလုပ္စားေလ့ ရွိၾကသည္။ ကန္စြန္းရြက္ ခ်ိဳခ်ဥ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကန္စြန္းရြက္၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ထန္းလ်က္၊ မန္က်ည္းသီး၊ င႐ုတ္သီး၊ ဆီခ်က္ စသည္တို႕ လိုေလသည္။ ပထမဦးစြာ ကန္စြန္းရြက္ကို ေရစင္စြာေဆး၍ ျပဳတ္ၿပီးလွ်င္ ေရငွဲ႕ရ၏။ ထိုေနာက္ထန္းလ်က္ႏွင့္ မန္က်ည္းသီးကို ေရႏွင့္ထည့္၍ က်ိဳရသည္။ ဤသို႕ ေရထည့္၍ က်ိဳရာတြင္ က်ိဳၿပီးသား အရည္သည္ ကန္စြန္းရြက္ထည့္လိုက္လွ်င္ အေနေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ခန္႕မွန္း၍ ထည့္ရသည္။ ထန္းလ်က္ႏွင့္ မန္က်ည္းသီးကို အရည္က်ိဳၿပီးေသာအခါ ကန္စြန္းရြက္ကိုထည့္ရသည္။ ထိုေနာက္ ေျမပဲေလွာ္ေထာင္း၊ ႏွမ္းေလွာ္၊ ဆီခ်က္အေနေတာ္ထည့္ၿပီး ေရာနယ္ရသည္။ ဤသုိ႕နယ္ၿပီးေသာ ကန္စြန္းရြက္ခ်ိဳခ်ဥ္ကို င႐ုတ္သီးေတာင့္ေၾကာ္ျဖင့္ တြဲဖက္စားသံုးႏိုင္ေပသည္။

ေနာက္အစားအစာတစ္မ်ိဳးမွာ ကသပိုးငါးထမင္းခ်ဥ္ ျဖစ္၏။ ကသပိုး ငါးထမင္းခ်ဥ္ကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကသပိုးငါးကို ေရစင္စင္ေဆးရသည္။ ထိုေနာက္ ကသပိုးငါးကို စင္းၿပီး ဆားျဖင့္နယ္ကာ တစ္ညသိပ္ရသည္။ ေနာက္ေန႕တြင္ ယင္းကို ထမင္းႏွင့္ ျပန္နယ္ၿပီး ၀ါးပိုးရြက္ျဖင့္ ျပန္ထုတ္ကာ တစ္ညသိပ္ရသည္။ ေနာက္ေန႕တြင္ ကသပိုး ငါးထမင္းခ်ဥ္ကို သုပ္၍လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္၍လည္းေကာင္း စားသံုးႏိုင္ေပသည္။ ကသပိုး ငါးထမင္းခ်ဥ္ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကြမ္းမစားရေပ။ အကယ္၍ ကသပိုးငါး ထမင္းခ်ဥ္ျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ကြမ္းေသြးစင္ၿပီး အညစ္အေၾကး ပါသြားပါက ပ်က္တတ္ေလသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ကြမ္းစား၊ ကြမ္းငံုသည္ကို ႀကိဳက္ၾက၏။ သြားေလရာတြင္ ကြမ္းအင္ေလးမ်ားကို လြယ္အိတ္ထဲတြင္ထည့္၍ ယူေဆာင္သြားေလ့ ရွိၾကသည္။ ေဆးလိပ္ကိုလည္း လူႀကီးလူငယ္မေရြး ေသာက္ၾကသည္။ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အျခားလက္ဆံုၾကေသာ အခါမ်ားတြင္ ေရေႏြးၾကမ္းခပ္ခါးခါးကို ေသာက္ေလ့ရွိၾကသည္။

အရက္ေခါင္ရည္မ်ားကို ေသာက္ၾကေသာ္လည္း မူး၍ရမ္းကားျခင္းကို လံုး၀မလိုလား မႏွစ္သက္ၾကေပ။ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစရန္ အတြက္ ေသာက္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment