ေခါင္ရည္

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕တါင္ ေခါင္ရည္ေသာက္သည့္ ဓေလ့ရွိေသာ္လည္း နည္း၏။ ေခါင္ရည္ျပဳလုပ္ပံုမွာ ဆန္ကိုျပာၿပီး ထမင္းအျဖစ္ ခပ္မာမာခ်က္ရ၏။ ထမင္းနပ္ပါက အေအးခံၿပီး ဖြယ္ေအာင္လုပ္ရ၏။ ထိုေနာက္ေဒသအေခၚ “ တမီး ” ျဖင့္ သမေအာင္ေရာေမႊၿပီး စဥ့္အိုးထဲတြင္ ထည့္သိပ္လိုက္ရ၏။ ေလလံုေအာင္ဖြဲၾကမ္းျဖင့္ စဥ့္အိုးကို ဖံုးအုပ္ထားရ၏။ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေသာအခါ ထိုအိုးထဲသို႕ ပြက္ေနေသာ ေရေႏြးျဖင့္ ေလာင္းထည့္ရ၏။ နာရီ၀က္ခန္႕ ၾကာေသာအခါ ထိုစဥ့္အိုးထဲမွ အရည္ကို ငွဲ႕၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စဥ့္အိုးထဲတြင္ ပိုက္ေသးေသးျဖင့္ ထည့္ကာ စုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေသာက္ၾက၏။ ထိုအရည္ကို ဦးေရဟုေခၚ၏။ ၀ိုင္းဖြဲ႕၍ေသာက္ရာတြင္ ေက်ာ္၍ မေသာက္ရေပ။ ေက်ာ္ေသာက္က မူးတတ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေခါင္ရည္ ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈကို ရေစသည္။

0 comments:

Post a Comment