တစီးထီ

“ တစီးထီ ” မွာ ပအို၀္း စကားျဖစ္၏။ ေဆးရည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားက “ ေဆးေတာ္၀ါး ” ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။ တစီးထီသည္ ေဆးရည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္ကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ေဆးအျဖစ္ မွီ၀ဲ၍ ေသာက္ၾကေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဤေဆးစိမ္ရည္ကို မွီ၀ဲျခင္းအားျဖင့္ ဆီးႏွင့္၀မ္း မွန္ေစသည္။ အေၾကာအျခင္ ေကာင္းေစသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အသက္ရွည္ေစသည့္ အာယု၀ၯန ေဆးတစ္ပါး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾက၏။

“ တစီးထီ ” ေခၚ ေဆးရည္စိမ္နည္းမွာ လက္ပံပင္အျမစ္၊ ေညာင္ျမစ္၊ ႀကံမဲပင္အျမစ္ (၀ါ) အ႐ိုး၊ ထင္း႐ွဴးႏွစ္ (၀ါ) အျမစ္၊ ဇာတိပၹိဳလ္သီး ဇာတိပၹိဳလ္ပြင့္၊ ေလးညႇင္း၊ ကုကၠရာ၊ လိပ္ေက်ာက္ဆူး၊ ေၾကြ၊ ပႏၷဳ၊ ပမၼ၊ သမန္းျမက္ပင္အျမစ္၊ ဂမုန္း၊ ဥပါသကာ ခပ္မ်ားမ်ားတို႕ကို တစ္က်ပ္စီစုရသည္။ ဥပါသကာကို ႏွစ္က်ပ္သားခန္႕ ထည့္ရသည္။

ဤပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းရရွိၿပီးေသာအခါ မၾကမ္းမႏု လွီးျဖတ္ရသည္။ ထိုေနာက္ ဖ်င္ၾကမ္းျဖင့္ထုပ္၍ စဥ့္အိုးထဲတြင္ ထန္းလ်က္ ခပ္မ်ားမ်ားကို ထည့္ကာ စိမ္ရ၏။ ရက္ၾကာၾကာ စိမ္ေလေလ၊ ပို၍ ေကာင္းေလေလ ျဖစ္သည္။ ဤေဆးရည္စိမ္နည္းကို က်န္စစ္သား ေဆးရည္စိမ္နည္းဟု ေခၚသည္။

“ တစီးထီ ” ေခၚ ေဆးေတာ္၀ါး၏ အာနိသင္မွာ ဆီးရႊင္ေစ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕က “ ပအို၀္းဘီယာ ” ဟု ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ ဆားႏွင့္ေရာ ေသာက္ပါက ၀မ္းသက္ေစသည္။ မ်ားမ်ားေသာက္ပါက ယစ္လာ၏။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ထီသိမ္ေရြးရြာတြင္ “ တစီးထီ ” ေခၚ ပအို၀္းဘီယာ မ်ားကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚမွ လူမ်ား၊ အေတာ္မ်ားမ်ား လာေသာက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကပို၍ မူးေစေအာင္ အရက္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္၍ ေသာက္ၾက၏။

“ တစီးထီ ” ေခၚ ေဆးေတာ္၀ါး၏ အရသာမွာ ရက္ၾကာၾကာ မစိမ္ပါက ခ်ိဳေသာအရသာရွိ၏။ ရက္ၾကာၾကာ စိမ္ထားပါက ခ်ဥ္စုတ္စုတ္အရသာ ရွိ၏။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဤေဆးရည္ကို အလုပ္ခြင္မွ ပင္ပင္ပန္းပန္း ျပန္လာခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထမင္းမစားမီတြင္ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ မွီ၀ဲေလ့ရွိၾကသည္

0 comments:

Post a Comment