ပညာေရး

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ယခင္က လူသိနည္းေနသည့္တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေနေသး၍ ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ရွမ္းျပည္ နယ္သည္ပေဒသရာဇေျမရွင္ေစာ္ဘြားတို႔၏လက္ေအာက္တြင္ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားတုိ႔၏ဓားမိုးေအာက္မွကၽြန္သားေပါက္အျဖစ္သက္ဆိုးရွည္ေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ပင္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ပေဒသရာဇ္ ေျမရွင္တို႔၏ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနရစဥ္ အခါတြင္ မူလတန္းပညာကိုပင္ သင္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။

ပအို၀္း ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ က်ား/မ မခြဲဘဲ အတူေန အတူႀကီးျပင္းၾကသည္။ ေရွးအစဥ္အလာအရ ပအို၀္းကေလး မ်ားသည္ ႀကီးစဥ္ ငယ္လိုက္ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းေက်ာင္းသြား ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား အတြက္ အကူညီ မ်ားစြာ ရသည္။ ကေလးမ်ားသည္ မိဘ မ်ားႏွင့္ အတူ ၿခံသို႔သြား၍ မိဘမ်ားကို ကူညီ လုပ္ ေဆာင္ၾကသည္။ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားမွာ ၿခံထဲတြင္ ေျမျဖင့္ အရုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ကစားၾက ၏ အခ်ိဳ႕ေယာက်ၤားေလးမ်ားမွာ ေလးခြမ်ား ေလးကိုင္းမ်ားႏွင့္ ငွက္ပစ္ျခင္းမ်ားကို ကစားၾကသည္။

ယခုအခါ ပညာသင္ၾကားေရး အတြက္ အခြင့္အလမ္း အေတာ္ ရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားကလည္း ပညာေရးကို အားေပးၾကသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား တို႔၏ ပညာေရးကို ေလာကုတၱရာပညာေရးႏွင့္ ေလာကီပညာေရး ဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ေပသည္။

ေလာကုတၱရာပညာေရး

ေယာက်ၤားေလးမ်ား ငါးႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္လာေသာအခါ ရြာရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အပ္ႏွံထား ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက သြန္သင္ ေပးသည္။ ေယာက်ၤားေလးမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တြင္ပင္ စာသင္ၾကရ၏ ဘုန္းႀကီးက ေလာကီေရာ ေလာကုတၱရာစာေပမ်ားပါ သင္ၾကားေပးေလသည္။ စာဖတ္တတ္ ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပင္တြင္ ရွင္ျပဳၿပီး ရွင္သာမေဏဘ၀ ႏွင့္ ပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တြင္ ေပ်ာ္သေလာက္ေနၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီးကို ၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္ျပဳစုရင္း စာသင္ ၾကသည္။ပရိတ္ႀကီးေလာက္ တတ္ေသာအခါ လူထြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ အရြယ္ေရာက္မွ လူထြက္လာၾကသည္ ။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း မိဘမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္ယာ ၿခံကို လူညီလုပ္ကိုင္ ရန္အတြက္ သာမေဏဘ၀တြင္ တစ္ႏွစ္၊ႏွစ္ႏွစ္ ေနၿပီး လူထြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ရဟန္းေဘာင္ တြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္သျဖင့္ ရာသက္ပန္ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ ေလာကုတၱရာစာေပကို သင္ယူၾကရာမွ အေက်ာ္အေမာ္ရဟန္းေတာ္ မ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို အထူး သက္၀င္ယံုၾကည္ သူမ်ားပီပီ ေလာကီ ပညာေရးထက္ ေလာကုတၱရာ စာေပကို အထူးလိုက္စား သင္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္ မ်ားသာမဏမ်ားမွာ သီတင္းသံုးေန ေသာေက်ာင္းမွ ပညာေလာက္ႏွင့္အေရာင့္ရဲ ၾကသျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ပရယတၱိစာသင္တိုက္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍  ေလကုတၱရာစာေပ ကို ဆည္းပူး ၾကေလသည္။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ၊ အရိယ၀ံသ  ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းတိုက္ 
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ ကန္ႀကီးပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေအာင္ပန္းစာသင္တိုက္တို႔တြင္  ေလာကုတၱရာ စာေပကို ဆည္းပူးေနေတာ္မူၾကေသာ ပအို၀္းသာမေဏမ်ား ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ မႏၱေလး၊ရန္ကုန္ ပဲခူး၊ဟသၤာတ စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေလာကုတၱရာစာေပကို ဆည္းပူးေနၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေလသည္။

ေလာကီပညာေရး

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပေဒသရာဇ္ႀကီးစိုးစဥ္အခါက ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ပညာသင္ၾကားရန္ အေျခအေန မေပးေခ်။ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ ေလာင္းရိပ္ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းေစာ္ ဘြားမ်ား အုပ္စိုးစဥ္ အခါက ျပည္သူထူထု တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ပအို၀္းတိုင္ရင္းတို႔ကို မ်က္စိပြင့္၊ နားပြင့္မည္စိုး၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ပေဒသရာဇ္တို႔သည္ ပအို၀္း ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ား၌ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေကာင္ထီေခၚ ေလာင္းကစားမႈကို ဖြင့္ေပးထားျခင္း၊ ေလာင္းကစားမႈကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳျခင္း၊ ဘိန္း၊ ဘင္း၊ ကေဇာ္ တို႔ကို ေရာင္းခြင့္ျပဳ ျခင္း စသည္ျဖင့္ ပအို၀္းလူထုကို မႈိင္းတိုက္ ခဲ့ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြားမ်ားလက္ ထက္တြင္ ပအို၀္းေက်းလက္ေဒသ၌ စာသင္ေက်ာင္းဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ စာေပသင္ၾကားလိုလွ်င္ ရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္  သင္ပုန္းႀကီးကို သင္ၾကားၾကရသည္။ ေလာကီစာေပ ကို မူကား သင္ယူျခင္း နည္းပါးလွေပသည္။

ပေဒသရာဇ္ အုပ္စိုးမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အခါ (ပ-အ-မ-ဖ) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ပညာေရးကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ တိုးတတ္မႈရွိလာ၏ ႏိုင္ငံေတာ အစိုးရ ကလည္း လိုအပ္သမွ် တတ္ႏိုင္သလို အကူညီေပးကာ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့၏ ယခုအခါ မူလ တန္းေက်ာင္းမ်ား  ပိုမိုတိုးတတ္ လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပညာေရး ဌာန က အားေပးမႈေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ ပအို၀္းေက်းလက္ ျပည္သူတို႔သည္ ပညာေရးကို လိုက္စားလာၾက၏ ပညာသင္ၾကားမႈမ်ား မ်ားလာ၏

မ်က္ေႏွာက္ေခတ္ကာလတြင္  ပညာမတတ္လွ်င္ အစစ အရာရာ နစ္နာ ဆံုးရႈံးေၾကာင္း ပအို၀္းမိဘတိုင္း က သိရွိ နားလည္လာ၏ ထို႔ေၾကာင့္ သားသမီးပညာေရးအတြက္ပို၍ အားေပးလာၾကသည္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊အထက္တန္းေက်ာင္းမရွိေသာ ရြာမ်ားသည္ ေက်ာင္းရွိေသာ ေနရာေဒသ သို႔ မိမိတို႔ သားသမီး မ်ားကို ပို႔၍ ပညာသင္ၾကားေစသည္။ အစိုးရ ေက်ာင္းမရွိေသာ ေနရာေဒသ တြင္လည္း ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ေက်ာင္းမ်ား လူထု ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေစသည္။
ယခုအခါပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားစြာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္၏

0 comments:

Post a Comment