ပရဟိတ ပညာေရး

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ ပရဟိတ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႔ဦး ပရဟိတ ေက်ာင္းႏွင့္ အင္းေလးကန္ တြင္ မိဘမဲ့ တိုင္းရင္းသားကေလး သူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ျပည္မမွ ပရဟိတ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ခရီးလမ္းပန္း ခက္ခဲသည့္ ေတာႀကိဳေတာင္ၾကား မွ ပညာမသင္ ၾကားႏိုင္ေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပည္မ သို႔ေခၚေဆာင္ကာ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရးမွ အစ အားလံုး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ မိဘရွိသူမ်ားကလ္ညးျပည္မသို႔သြားေရာက္၍မိမိတို႔ရင္ေသြးမ်ားကိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ပရဟိတ  ေက်ာင္းမ်ား
တြင္ အပ္ႏွံကာပညာသင္ၾကားေစသည္။

ပရဟိတႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ေမြးထုတ္ေသာ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္ .ယခင္က အေျခခံ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေလာက္ကိုသာ ေအာင္ျမင္ၾကသည္ကို ေတြ႔႔ေပသည္။ အထက္တန္းပညာရပ္ ၊တကၠသိုလ္ ၊ေကာလိပ္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသူဦးေရ နည္းေနေပေသး၏ သို႔ေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ား၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ ေခတ္ပညာကို ႀကိဳးစား၍ ဆက္လက္ သင္ယူေနၾကသည္။ ယခုအခါ အထက္တန္းပညာရပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ပညာရပ္ကို ဆည္းပူးေနေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားလာသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment