စာေဟာဆရာ

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔တြင္ ေမာ္ ဟုေခၚေသာစာေဟာဆရာရွိ၏ ပအို၀္းစာေဟာဆရာသည္ ျမန္မာစာ ေျပာ ဆရာ၊ကြက္စိပ္ဆရာမ်ားကဲ့သို႔ ေရွးနိပါတ္ေတာ္မ်ားကို သံေနသံထားႏွင့္ ေဟာေျပာရေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႔တြင္ ေမာ္ဆရာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ပေယာဂ၊စုန္း၊တေစၦ၊သရဲမ်ားစြဲကပ္သည့္အခါ ကု သရေသာ ေမာ္တရား ေခၚ ေမာ္ဆရာႏွင့္ ေမာ္ေအး ေခၚ ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာျဖစ္၏ ေမာ္မွာ ရွမ္းစကားျဖစ္ၿပီး တတ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမာ္ေခၚစာေဟာဆရာကို လူတတ္ ဟု အဓိပၸါယ္ ျပန္ရေပလိမ့္မည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔က ပအို၀္းစာေဟာဆရာ စာေဟာသည္ကို ဟြိဳေမာ္ ဟုေခၚ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အျခားတိုင္း ရင္းသားတို႔က ေမာ္ေအး သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဘုရားပြဲ၊အလွဴပြဲ၊ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္သည့္ ရက္မ်ားတြင္ ေမာ္ ေခၚ ပအို၀္း စာေဟာဆရာကို ငွားရမ္းၿပီးေဟာ ေစသည္။
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
ပအိုးစာေဟာဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္ အတြက္ ပညာဗဟုသုတ ရွိရျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း ၊ သတိၱ ဗ်တၱိ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း ၊အသံၾကည္လင္ျပတ္သားျခင္း ၊အသံခ်ိဳသာျခင္း ၊ဥာဏ္ပရိယာယ္ ျဖတ္ထိုးမႈေကာင္းျခင္း၊ ပရိတ္သတ္၏ အႀကိဳက္ လိုက္ေလ်ာတတ္ျခင္း စသည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရေလသည္။
စာေဟာဆရာအျဖစ္သင္ယူျခင္း
စာေဟာဆရာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္မွာ အျခားစာေဟာဆရာ စာေဟာသည္ကို ၾကားဖူးရံုႏွင့္ မရႏိုင္ေပ။ ဆရာႏွင့္သင္ယူရ၏ စာေဟာဆရာ ျဖစ္လိုသူသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြား၍ ပထမ ဆံုး ပရိတ္ႀကီး ရွင္က်င့္၀တ္ ၊ ေလာကနီတိ ၊ သဒၵါ ၊ သျဂိဳလ္ စသည္မ်ားကို သင္ယူရေလသည္ ။ အျခခံ ျပည့္စံုပါက ပအို၀္း စာေဟာဆရာျဖစ္ေအာင္ သင္ယူရန္ လြယ္ကူၿပီ ျဖစ္သည္။
ဤအေျခံ ျပည့္စံုပါက ေက်ာ္ၾကားေသာ စာေဟာ ဆရာႀကီးထံသို႔ သြားေရာက္သင္ယူ ရေလသည္။ စာေဟာဆရာ ႀကီးထံသို႔ေရာက္ေသာ အခါ တပည့္အျဖစ္ခံယူၿပီး ၊ ထိုစာေဟာ ဆရာႀကီး ေျပာသမွ်ကို နာခံ မွတ္သားရ၏ အလုပ္ရွိလွ်င္လည္း အလုပ္ကို ကူလုပ္ ေပးရ၏ ခရီးသြားလွ်င္ ဖိနပ္ကိုင္ ဖိနပ္ တိုက္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ အစစအရာရာ အပင္ပန္းခံရ၏ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေဟာဆရာ အျဖစ္ သင္ယူ သူသည္ ၀ါသနာ ပါလြန္း ျခင္း ၊ ႀကိဳစားမႈရွိျခင္း ၊ အမ်ိဳးသားရိုးရာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ အပင္ပန္းဆင္းရဲခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ စိတ္ဓာတ္ ရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
စာေဟာဆရာ အတတ္ပညာကို မုဆိုးမ ၊ တစ္ခုလပ္ မ (တစ္လင္ကြာ) တို႔၏သား ဆင္းရဲသားမ်ားသာ အမ်ားဆံုး သင္ယူၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သူတို႔မွာ မိဘ၏ အားေပမႈ နည္းျခင္း ၊ ပညာသင္စရိတ္ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေငြအရင္းအႏွီး မျမဳပ္ႏွံရသည့္ စာေဟာအတတ္ ပညာကို သင္ယူၾက သည္။ မိမိတို႔မွာ ေငြေၾကး ခ်ိဳ႕တဲ့ သျဖင့္ စာေဟာဆရာႀကီးမ်ားထံတြင္ ေအာက္ႀကိဳ႕ကာ စာေဟာပညာရပ္ ကို သင္ယူၾကရသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ေသာသူ သားသမီး မ်ားမွာ စာေဟာပညာကို သင္ယူသူ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
စာေဟာဆရာကလည္း မိမိတို႔ ထံ တိုးလွ်ိဳးကာ ပညာသင္သူ တပည့္အား၊ ဆရာကိခ်ီးက်ဴးသည့္ လကၤာမ်ား ၊ သူရႆတီ နတ္သမီးကိုတိုင္တည္သည့္ လကၤာ စာသြားမ်ားာ စသည့္ စာမ်ားကို တိုင္တည္သည့္ လကၤာ စာ သားမ်ားစသည့္ စာမ်ားကို ပထမဆံုး သင္ၾကားေပးေလသည္။ ဤစာ တို႔ကို တတ္ၿပီးေသာအခါ အသံအနိမ့္ အျမင့္ အသံ အတတ္ အဆင္းကို ေလ့က်င့္ရျပန္သည္။ ဤစာတို႔ကို ရပါက ၊ လြယ္ကူ ေသာ တရားစာမ်ား၊ ဇာတ္ေတာ္ ၊ နိပါတ္ေတာ္ ၊ ငါးရာ့ရားဆယ္ စသည္မ်ားကို ေလ့လာရသည္။ ရတနာသံုးပါး အေၾကာင္းကို စာအုပ္ထဲမွ ၾကည့္၍ ေဟာရသည္။ ဤသို႔ ၾကည့္၍ ေဟာသည့္အက်င့္ ျပဳမွသာ အေျခခံကို ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။ သို႔ေသာ္ စာေဟာဆရာကား ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးေပ။
ပအို၀္းစာေဟာဆရာမ်ားတြင္ စည္းကမ္းရွိ၏ စာေဟာဆရာတိုင္း ၊ စာေဟာဆရာအျဖစ္ သင္ယူသူတိုင္းသည္ ငါးပါးသီလကို ကိုယ္တြင္ ၿမဲေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါး၊အက်င့္စာရိတၱ ၊ သစၥာ ၊ အိေျႏၵ သိကၡာ တို႔ကိုလည္း ေစာင့္ထိန္းရသည္။ အေျပာအဆို တို႔မွ အစ ေစာင့္ထိန္းရသည္။ စာေဟာ ဆရာ ျဖစ္ေလာက္သည့္အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ ဘုရားငါးဆူ၊သူရႆတီ၊ေမတၱာပြင့္ေဆး၊ ေဒ၀ီ ခုႏွစ္ပါး ၊မဂၢင္၊ ပိဋကတ္၊ရဲေဆး စသည့္ေဆးမ်ားကို စုတ္ျဖင့္ထိုးႏွံရသည္။ ဘုရားငါးဆူ ေဆးကိုထိုးပါက ၊ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ကာမဂုဏ္ လိုက္စားျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း စသည္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရ သည္။ မေရွာင္ၾကဥ္ပါက ရူးသြပ္ျခင္း ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ ဟု ဆိုေလသည္။
စာေဟာဆရာျဖစ္ေသာအခါ ျမန္မာစာေပမ်ား ရွမ္းဘာသာ စာေပမ်ား ၊ပအို၀္းဘာသာ စာေပမ်ား စသည့္ က်မ္းဂန္ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာရသည္။ ယခုေခတ္ ပအို၀္းစာေဟာဆရာမ်ားသည္ ျမန္မာစာေပမ်ား ကို အထူးဖတ္ရႈေလ့လာ ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶ၀င္၊မဟာ၀င္၊ ဇိနတၱပကာသနီ၊ဓမၼပဒ၀တၳဳမဂၤဒုတၱဒီပနီ၊ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕၊ေထရီ ဘာသာျပန္ ၊ေထရာ ဘာသာျပန္ ၊ နရသာသနာ့ က်မ္း၊ ငါးရာ ငါးဆယ္ဇာတ္ ၊နိပါတ္ေတာ္ ၊ ပရမတၳစကၡဳက်မ္းသခၤ ါရဘာစနီက်မ္း ၊ သျဂိဳလ္အဓိပၸါယ္ေကာက္၊ ဘာ၀န ဒီပနီ ၊အဘိဓမၼတၱ သျဂိဳလ္က်မ္း၊ မာေတာ၀ါဒ ဆံုးမစာ ၊ ဓမၼမာလာ တရားစာ ၊၀ိပႆနာ ဒီပနီ စသည့္ က်မ္းဂန္ စာေပမ်ားကို ေလ့လာ ဖတ္ရႈၾကသည္။ အျခားစာမ်ားကိုလည္းေလ့လာ ဖတ္ရႈၾကေသးသည္ ။ မတစ္ေထာင္ တစ္ေကာင္ဖြား ဆိုသကဲ့သို႔ မိခင္တရာက ေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ားတြင္ စာေဟာဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ လာမည့္သူ ပါရန္ မလြယ္ကူေပ။

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း

မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားတြင္မဆို အသံုးးအေဆာင္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ရွိစၿမဲပင္ျဖစ္ သည္။ပအို၀္းစာေဟာဆရာမ်ားသည္ေယာင္ထံုးကိုထံုးထားရ၏ေရွးကပအို၀္းစာေဟာဆရာမ်ားသည္ေယာင္ ထံုးကို ထံုးထားရ၏ ယခုေခတ္ ကာလတြင္မူ ေယာင္ထံုးထ့ုးေသာ စာေဟာဆရာ နည္းလာသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာတစ္ေယာက္တြင္ စာေဟာရန္ အတြက္ အ၀တ္အစားေကာင္း တစ္စံု ေယာ ဦးထုပ္ တစ္လံုး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ ၊ ေခါင္းေပါင္း ေျခအိတ္ စသည္တို႔ကိုလို၏ စာေဟာေသာအခါ ေျခအိတ္ ကို စြမ္ထားတတ္ၾကသည္။ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ မွာ ေခၽြးသုတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၊ ေယာဦးထုတ္မွာ စာေဟာသည့္ အခါ ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
ေဆးကို ကိုယ္ခါး အထက္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ပြဲခင္း၍ ထိုးၾကရ၏ အခ်ိဳ႕မွာ ကန္႔လန္႔ကာ ခုႏွစ္ထပ္ ထဲတြင္ ထိုးၾက၏ ေဆးထုိးသည့္ ေနရာအေပၚတြင္လည္း ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ခြင္ကို ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေဆးထိုးသည့္ ေန ရာတြင္ အလွဴပြဲ ခုႏွစ္ပြဲ ကိုျပင္ဆင္ထားရၿပီး ထိုအလွဴပြဲ ေအာက္တြင္ ပင္နီ အျဖဴ အနီကို ခင္းထားရသည္။ ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာတိုင္း၏ အိမ္တြင္ သူရႆတီ မယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ ထားၾကသည္။ စာေဟာ ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။

စာေဟာဆရာကို ပင့္ဖိတ္ျခင္း

ပြယ္ပါန္ေခၚ ရွင္ျပဳပြဲ၊ လက္ထပ္ပြဲ ၀ါတြင္းသံုးလ ေရတြင္း ေရကန္ စသည့္အလွဴမ်ား ေပးလွဴေသာ အခါတြင္ စာေဟာဆရာမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ ၾကရသည္။ ၀ါတြင္းသံုးလတြင္ စာေဟာဆရာကို အလုအယက္ ပင့္ဖိတ္ၾကရ၏ အခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္လ သံုးလက ပင္ ႀကိဳတင္ ပင့္ဖိတ္ထားၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပင့္ဖိတ္ၾကသည္။
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ တရားေဟာေသာအခါ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေဟာသည္က မ်ား၏ တရားလည္း ပို၍ တိုၿပီး၊ တရားနာ ပရိတ္သတ္အဖို႔ အလြယ္တကူ သေဘာမေပါက္ မရွင္းလင္းႏိုင္ေပ။ ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာ မ်ားမွာ ပအို၀္း ဘာသာျဖင့္ ေဟာသျဖင့္ စာမတတ္ေသာ္လည္း ပအို၀္း စကားတတ္လွ်င္ပင္ အကုန္လံုး နားလည္ႏိုင္၏ စာေဟာ ဆရာေဟာေသာ တရားမွာ ပို၍လည္းရွည္ေလသည္။ ဒါန အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု တင္ျပၿပီး၊ဥပမာ၊ဥပေမယ်ံ ဓာတ္ေၾကာင္းေလးမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာၾကသည္။ ပရိသတ္ အကုန္လံုး နားလည္ သျဖင့္ တရားနာ ပရိတ္သတ္တို႔ ၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားရ၏ အလွဴဒါန ျပဳသူကိုလည္း ေစတနာ ထက္ သန္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အလွဴဒါန ျပဳေသာ ပြဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုသာမက ပအို၀္း စာေဟာကိုပါ ပင့္ဖိတ္ၾကသည္။

စာေဟာျခင္း

စာေဟာမည့္ စာေဟာဆရာလည္း ရွင္ျပဳပြဲျဖစ္ပါက ရွင္ျပဳပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ တရားေတာ္၊ ဥပုဒ္ ဆြမ္းေကၽြးပါက လည္း ဥပုဒ္ဆြမ္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားေတာ္ စသည္ျဖင့္ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ တရားေတာ္မ်ားကို စာမေဟာမီ ႀကိဳ တင္ေလ့ထာထားရသည္။ စာမေဟာမီ မိမိတို႔၏ ဆရာကို ရိုေသသည့္ သေဘာျဖင့္ သေျပခက္၊ ေျမဇာပင္ မ်ား ပင့္ဖိတ္သည့္ ေဒသမွာ ဆုေငြမ်ားကို မိမိအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ အလွဴပြဲတြင္ထည့္ရသည္။ စာေဟာဆရာအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အလွဴပြဲတြင္ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသား စာေဟာဆရာတို႔ သည္ စာေဟာ ေသာအခါ အေနအထိုင္ အေျပအဆို အ၀တ္အစားမွ အစ ၊ ပရိတ္သတ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရသည္။ စာစေဟာေသာ အခါ ပထမဆံုးရတနာ သံုးပါး။ ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး ကိုရိုေသကန္ေတာ့ရသည္
သူရႆတီနတ္သမီးကို တိုင္တည္ကေတာ့ရသည္။ သူရႆတီ နတ္သမီး ကိုတိုင္တည္ ကန္ေတာ့ျခင္း အား ျဖင့္ စာေဟာေျပာရာတြင္ ေျပျပစ္ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး ၊ ဥာဏ္ပို၍ သြားသည္ဟု အယူအဆ ရွိေလသည္။

တရားေဟာေျပာရာတြင္ အေျခအေန ကာလေဒသကို လိုက္၍ ေဟာရသည္ ။ ေက်ာင္းကို လွဴေသာပြဲ ျဖစ္ပါ က ေက်ာင္းလွဴရျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ တရားေတာ္ ဇရပ္ကို လွဴပါက ဇရပ္လွဴျခင္း ၏ အက်ိဳး ၊ရွင္ျပဳ ပြဲျဖစ္ပါက ရွင္ျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳး၊ အသုဘပြဲ ျဖစ္ပါက ရက္လည္ ဆြမ္းသြတ္ရျခင္း၏ အက်ိဳး စသည္ျဖင့္ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာၾကရေလသည္။

စာစေဟာေသာအခါ ဆရာသည္ ပရိတ္သတ္အႀကိဳက္ကို လိုက္၍ ေဟာရ၏ သူေတာ္ေကာင္းတရားနာ ပရိတ္ သတ္ျဖစ္ေစ ၊ လူမိုက္ လူဆိုး တရားနာပရိတ္သတ္ျဖစ္ေစ ၊ တရားေတာ္ကို ရွင္းျပ ေဟာၾကားရေလ သည္။အေကာင္းအဆိုးကိုပံုျပင္၊ဥပမာ၊ဥပေမးယ်တို႔ျဖင့္သာဓက ေဆာင္၍ ေဟာေျပာရသည္။ေဟာေျပာေသာ
အခါ အသံပီပီသသ အသံရွည္ရွည္ဆြဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရ၏ မ်က္ႏွာကိုလည္း ရႊင္ရႊင္ လန္းလန္း ထားရသည္။

ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာသည္ လူဆိုးအခန္းကို ေဟာေျပာပါက လူဆိုးဟန္ပန္ အမူအယာကို လုပ္ျပရ၏ သူ ေတာ္ေကာင္း အေၾကာင္းေဟာေျပာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ပန္ မင္းသားမင္းသမီး အေၾကာင္းေျပာ လွ်င္ မင္းသား မင္းသမီး ဟန္ပန္ ၊ ဘုရင္ အေၾကာင္း ေဟာေျပာလွ်င္ ဘုရင္ ဟန္ပန္ ၊ သူေဌးခန္းတြင္လည္း သူေဌးဟန္ပန္ စသည္ျဖင့္ ဆိုင္ရာ အခန္းအလုိက္ သရုပ္ေဆာင္ကာ ေဟာေျပာရ၏ တရားနာ ပရိ္သတ္ စိတ္၀င္စားလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္၍ ေဟာေျပာရေလသည္။

ပအို၀္းစာေဟာဆရာသည္ လြမ္းခန္းေဆြးခန္း ေသာအခန္းမ်ားတြင္လည္း သရုပ္ ပါပါ ဟန္ပါပါ ႏွင့္ေဟာေျပာ သျဖင့္ လူႀကီး လူငယ္ လူလတ္မေရြး ႏွစ္ခ်ိဳက္သေဘာက်ၾကသည္။ လြမ္းခန္းတြင္ မ်က္ရည္က်ေစၿပီး ၊ေသာ ခန္းတြင္ ၀ါး၀ါးပြဲက်ေစပါသည္။ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ အခန္းတြင္လည္း မငိုက္ရေလေအာင္ ျပက္လံုးထုတ္ ေဟာ
ေျပာၾကရ၏ ပရိတ္သတ္ကို ငိုေအာင္ ရီေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမး္ေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပညာရည္ ၀ ေသာ စာေဟာဆရာမ်ားသည္ ေလးလံုးတစ္ပါဒ ကဗ်ာ လကၤာမ်ားကို လက္တန္းစပ္ဆို ေဟာေျပာသြားေလသည္။

ပအို၀္းစာေဟာဆရာမ်ာသည္ ဒါနအေၾကာင္း ၊ အဆိုးအေကာင္းကို ေဟာေျပာေသာအခါ တရားနာ ပရိတ္သတ္ သည္သံေ၀ဂ ရလာသည္။ဗဟုသုတလည္းရ၏ ဒါန၊ သီလ ၏ အက်ိဳးတရားကုိလည္း သိလာႏိုင္ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အလွဴရွင္ ကို ေစတနာ ထက္သန္ေစသည္။လူမိုက္ လူဆိုး လူေပ လူေတ မ်ားကလည္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ လာႏိုင္သည္။ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔တြင္ ပအို၀္းလူထုကို မ်က္စိဖြင့္ေပးေသာ ပအို၀္း စာေဟာဆရာနည္းေနျခင္း ၊ စာမဖတ္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ နည္းေနေပေသးသည္။

ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာသည္ ပင့္ဖိတ္သည့္ ပြဲတကာႏွင့္ တရားနာ ပရိတ္သတ္ ရွိမွသာ တရားေဟာႏိုင္ေလ သည္။ပအုိ၀္း စာေဟဆရာမ်ားသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ တိုးပြားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သာသနာ ထြန္းကားေရး တိုးတတ္ေရး ပညာေရးတို႕အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် စြမ္းေဆာင္ရေပေသးသည္။ ဤ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စာေဟာဆရာတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ပအို၀္းစာေဟာဆရာသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လာေလ့မရွိေပ။ မိမိထံတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ မိမိ၏သား(သို႕မဟုတ္) မိမိထံတြင္ ပညာသင္ယူေနသူ တစ္ဦးဦးကိုလည္းေကာင္း ၊ မိမိ ထက္ပညာႏုေသာလက္ေအာက္ေစာေဟာဆရာတစ္ဦးဦးကိုလည္းေကာင္း အတူေခၚသြားေလ့ရွိသည္။
ေဟာေျပာေသာအခါတြင္လည္း မိမိႏွင့္အတူ ပါလာေသာ မိမိထံတြင္ ပညာသင္ယူေနသူ(၀ါ) မိမိလက္ေအာက္ ဆရာအေတြ႕အႀကံဳယူသည့္ အေနျဖင့္ အရင္ဆံုးစ၍ ေဟာရေလသည္။ ထိုသူကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႔က (ေမာ္ေပး) (စာေဟာဆရာငယ္) ဟုေခၚ၏

စာေဟာေျပာၿပီးေသာအခါ ပြဲတကာထံမွ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ဆုေငြကိုရရွိေလသည္။ ျမန္မာဇာတ္၊ အၿငိမ့္ဖြဲ႕မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ပရိတ္သတ္ထဲမွအခ်ိဳ႕ႏွစ္သက္သေဘာက်သူမ်ားကဆုေငြအျဖစ္ ေပး စာေဟာေျပာရင္း ေခတၱခဏ ရပ္နားထားခ်ိန္တြင္ တရားနာ ပရိတ္သတ္ထဲမွ တစ္ဦးဦးက ကြမ္းအစ္ ဖံုးျဖင့္ တရားနာ ပရိတ္သတ္အားလံုး အလွဴေငြ ေကာက္ခံေလသည္။တရားနာ ပရိတ္သတ္ကလည္း ေစတနာ တတ္အားသမွ် ထည့္၀င္လွဴဒါန္းၾက သည္။ ထိုေငြကို ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ဆုေငြတြင္ထည့္ရသည္ ။ ျမန္မာဇာတ္ အၿငိမ့္အဖြဲ႕မ်ား၌ ဆုေငြကို ဆုေပး ခံ ရသည့္ မင္းသား မင္းသမီးက ရရွိေသာ္လည္း ပအို၀္း စာေဟာဆရာတြင္ ထိုသို႔ မဟုတ္ေခ်။ ရရွိေသာ ေငြကို အလွဴ ပြဲတြင္ထည့္ၿပီး ၊ အကယ္၍ ႏွစ္ေယာက္ေဟာေျပာပါက ႏွစ္ေယာက္စလံုး အညီအမွ် ခြဲယူၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ေခါင္းေဆာင္ဆရာ စာေဟာဆရာက ပို၍ ရတတ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ေန႔လံုး တစ္ညလံုး မတ္တပ္ရပ္ အေညာင္းခံ၍ ေဟာေျပာရ၏ ဤသို႔ပင္ပန္းေသာ္လည္း တရားေတာ္ ဆုေငြ ေပးသူမ်ားထဲမွ မသိနားမလည္သူအခ်ိဳ႕က ဒါေလာက္တရားေလးေဟာတာမ်ား အမ်ားႀကီး ရတယ္ ဟူ ၍ ညည္းတြားၾကေသး၏ တရားပြဲၿပီးေသာအခါတြင္ ပရိတ္သတ္၏ ေတာင္းဆို ခ်က္ အရ အလွဴဒါန ကိုခ်ီးေျမာက္ေသာ လကၤာကို လက္တန္း ရႊတ္ဆိုျပရေသး၏ အခ်ိဳ႕လူငယ္ လူရြယ္မ်ားက တရားေတာ္ႏွင့္ လကၤာကို မၾကားခ်င္သျဖင့္ အပ်ိဳ လူပ်ိဳ ခ်စ္ေရးဆိုဟန္ လကၤာမ်ားကို ရႊတ္ဆို ခိုင္းတတ္ၾက သည္။ စာေဟာဆရာသည္ မၿငီးျငဴဘဲ၊ သက္ဆိုင္ရာ ပရိတ္သတ္အႀကိဳက္ကို လိုက္၍ ရႊတ္ဆိုရေလသည္။

သာသနာျပဳပုဂၢဳိလ္မ်ား

အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆရာႏွင့္ယူလွ်င္ ခြဲအိပ္ရသည္။ စာေဟာဆရာႏွင့္ယူလွ်င္ ေအးေအးေဆးေဆး အိပ္ရသည္။ လူပ်င္းကိုယူလွ်င္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး အိပ္ရသည္ ဟူ၍ စာေဟာဆရာ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုႏွိမ့္ခ်၍ ေျပာတတ္ၾက၏ အခ်ိဳ႕သိတတ္နားလည္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ လတ္ဆတ္ေသာ သေျပပန္း ႏုႏု ကိုေတြ႕ပါက လင္ေယာက်ၤၤား ဆရာကိ သတိရသည္ ဆို၏ ေနဇာျမက္ကို ေတြ႔ပါက လင္ေယာက်ၤား စာေဟာ ဆရာကို သတိရ၏ သံေခ်းတတ္ေနေသာ သံကို ေတြ႔ပါက ပန္းဘဲလုပ္ေသာ လင္ေယာက်ၤားကို သတိရ၏ ဟူ၍ စာေဟာဆရာကို ခ်ီးမြမ္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းရွိသည္။စာေဟာဆရာကို ခ်ီးမြမ္းသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကား လင္ေယာက်ၤား စာေဟာဆရာ၏ ပါရမီကို ျဖည့္ဆည္းေပးသူ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းမ်ားပင္တည္း။

ယခု အခါ ေလာကီစာေပကို အသင္မ်ားလာသျဖင့္ ေလာကုတၱရာစာေပကို သင္ယူသူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တြင္ စာေဟာဆရာမ်ားပေပ်ာက္ သြားဖြယ္ရွိေပသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္း သားမ်ား ၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ပအို၀္းစာဟာဆရာ၏ လက္တြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုက ဆို ႏုိင္ေပသည္။ ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာမ်ား မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ ပအို၀္းစာေဟာ ဆရာအသင္း ကို ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ ထားသင့္ေပသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္း သားတို႔၏ စာေပတြင္ေတြ႕ရေသာ ကဗ်ာ လကၤာ အေရးအသားမ်ားသည္ ပညာတတ္ ရဟန္း သံဃာ ေတာ္မ်ား ၊ ပအို၀္းစာေဟာဆရာမ်ားက ေရးဖြဲ႕သည္က မ်ား၏ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပအို၀္း စာေဟာဆရာမ်ားသည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္တို႔ ၏ ကိုယ္ပြားမ်ားဟုဆိုႏိုင္ေပသည္
တစ္နညးအားျဖင့္ ပအို၀္း စာေဟာဆရာမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေပးအပ္ထားသည့္ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ စြာထမ္းေဆာင္ေပးေနၾကေသာ သာသနာ့ ၀န္ေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားစည္ပင္ေရး အတြက္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု ဆိုကလည္း ဆိုေကာင္းရာပါသည္။

0 comments:

Post a Comment