ယု၀တီပံုစံ

     ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပင္သက္၍ ယု၀တီ ပံုစံဟုေခၚေသာေခတ္သစ္ပံုစံသည္
၁၉၆၆ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ တီထြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ေခတ္သစ္ယု၀တီပံုစံတြင္ အက်ၤ ီအေရာင္မွာ အနက္
ေရာင္ျဖစ္၏ သို႕ေသာ္ ကို္ယ္ေရာ လက္ေရာ ရွည္ၿပီး ရွပ္အက်ၤ ီပံုစံႏွင့္ တူသေယာင္ရွိေလသည္။ၾကယ္သီး
အျဖဴမ်ားကို ရက္ကြဲေရွ႕တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ထား၏ ထမီ မွာအနက္ေရာက္ျဖစ္ေလသည္။မိရိုးဖလာ
သင္တုိုင္း၊ထမီမ်ားကိုသာ၀တ္ဆင္ၾကသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ယု၀တီ ပံုစံသည္ေခတ္ေဟာင္းရိုးရာ ပံုစံကို မထိုး
ေဖာက္ႏိုင္ဘဲ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြား၏
    
     အမ်ိဳးသား၏၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွာ ကြာျခားမႈမရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွာ
မ်ိဳးႏြယ္အလိုက္ အနည္းငယ္ကြာျခားခ်က္ရွိေလသည္။မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေခးအံုရြာ ရွိ ေငြေတာင္သူေခၚ ပအိုး မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရွိ၏ ေငြေတာင္သူ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေပၚတြင္ ရစ္ပတ္ထားေသာ တဘက္
ေခါင္းေပါင္း၏ အနားစြန္းတြင္ ေငြထည္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားေလသည္။ ေငြေတာင္သူ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား
သည္ အက်ၤ ီလက္ရွည္မ၀တ္ပဲ သီးျခားျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ေမာင္းစြပ္ကို စြပ္၍ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထား
ေလသည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကိုလည္း ေငြမ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ေငြေတာင္သူမ်ားမွာအမည္
ႏွင့္လိုက္ေအာင္ ေငြထည္မ်ားကိုသာ မက္မက္ ေမာေမာ ဆင္ယင္သံုးစြဲၾကေလသည္။

0 comments:

Post a Comment