ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားျပန္႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ေအာက္ျမန္မာႏိုင္
ငံေနပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုအျခားလူမ်ိဳးမ်ားကရွမ္းေတာင္သူဟုေခၚၾကသည္။ေတာင္ငူခရိုင္ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာပအုိ၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ ဇရပ္ႀကီး၊ကင္မြန္းခ်ံဳ၊
လယ္ကေလး(မိုးေကာင္း)အင္ၾကင္းသာ(အင္ၾကင္းကုန္း)ဒါးေဒါက္ဒိုးဒန္၊ေရႊေစာင္းအေနာက္ရြာ၊ႏွစ္တန္ကူး၊
ေခ်ာင္းၾကား၊နတ္ရြာ၊သရက္ပင္၊အင္းယားႀကီး၊အုန္းသံုးပင္စသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
     ပဲခူးတိုင္းတြင္ ေက်ာက္ႀကီးေဒသ ၊ေရႊက်င္ေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ဘားအံေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးရွိအင္းတေကာ္ေဒသတြင္လည္းေကာင္း လႈိင္းဘြဲ႕ေဒသ၊တံခြန္တိုင္ေဒသ၊ဒံု၀န္းေဒသ၊
ပ်ဥ္းမနားအနီးေရနီေဒသ၊ပဒတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း ျပန္႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။
 ေကာ့ကရိတ္ေဒသတြင္ထီလံု၊ေနာင္လံုစသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ဒိုက္ဦးစသည့္ေဒသ၊ရြာ၀ိုင္းႀကီး
စသည့္ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ေတာကၽြဲအင္းေဒသတြင္ သေျပတန္း၊ျဖဴးစု၊ကင္မြန္းအင္းေဒသ
တြင္လည္းေကာင္း၊သထံုခရိုင္တြင္ ေနာင္ကုလား ၊အလံတရာကုန္း၊သာယာကုန္း၊တံတားဦး၊က်ံဳဘာ၊
ေအာက္က်င္း၊က်ဳိက္ေကာ္၊သိမ္ဆိပ္စသည္ေဒသမ်ားတြင္ လည္းေကာင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။
ဤကား သိသမွ် လက္လွမ္းမီသမွ် ေက်းရြာေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားေက်းရြာမ်ားက်န္ရွိေနေပေသး
သည္။ဘားအံေဒသတြင္ ၾကာမင္း၊ကေမာ့စင္၊ေကာ့က်ိဳက္၊ပါလင္၊၀ါးဆူး၊ပဲႀကီး၊သာယာကုန္း၊က်ံဳေစာင့္၊
ေနာင္ပတုန္၊ေရေက်ာ္၊ၿမိဳင္ကေလး၊မင္းဇီ၊မဲေဘာင္ပါရို၊အိႏၵၵဳ၊ေနာင္လံု၊ခရဲရြာႀကီး၊ခရဲရြာေလး၊ခရဲကမ္းနား၊
ေက်ာ့ကၽြန္း၊ကံခရဲ၊ကၽြန္းႀကီး၊၀င္းစိန္ေတာင္၊၀င္းစိန္ေျမာက္၊ေကာ့တဒါ၊ကတြန္းတာ၊ဆီခိုး၊ေနာင္ဗို စသည့္
ရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
         ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား၀တ္
စံုကို၀တ္ဆင္မႈနည္းၿပီး၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာေနထိုင္ၿပီး၊ျမန္မာစကားေျပာ ၊ျမန္မာလို၀တ္စားဆင္
ယင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အမ်ားအား
ျဖင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment