သထံုျပည္ပ်က္စီးျခင္း

             သာသနာသကၠရာဇ္ ၁၆၀၁ ခု၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၄၁၉ ခုတြင္ အေနာ္ရထာ (အနိရုဒၶၶ)မင္းသည္
သထံုျပည္ကုိ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး မနူဟာမင္းကို ေပါကၠံရာမ ပုဂံျပည္သို႔ေခၚေဆာင္သြား၏ ပိဋိကတ္ သံုးစံုႏွင့္ က်မ္းဂန္တတ္ဆရာေတာ္မ်ား၊ပစၥည္းဥစၥာမက်န္ ပုဂံျပည္သို႔ယူေဆာင္ခဲ့၏
   မႏူဟာမင္းကား တန္ခိုးႀကီးသည္ဟု ဆိုေလသည္။ စကားေျပာေသာအခါတြင္လည္း ခံတြင္းမွာအေရာင္
မ်ားထြက္ေနသည္ဟုဆို၏ အေနာ္ရထာမင္းသည္ မနူဟာမင္းကို ပုဂံျပည္တြင္ အက်ဥ္းခ်ထားေလသည္။ မနူဟာမင္းသည္ ငါသည္ ၀ိပါက၀ဋ္ေႀကြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟုေတြးမိသျဖင့္ အလွဴဒါနေပးၿပီး သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္တည္ေလသည္။ေစတီတစ္ဆူကုိလည္းတည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ရာ ေနာက္ေသာဘ၀တြင္သူတစ္
ပါး၏ကၽြန္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး စည္းစိမ္ခ်မ္းသာရပါလိုေၾကာင္း ထိုေစတီတြင္ အဓိဌာန္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့၏
ထိုေစတီကို မႏူဟာေစတီဟုေခၚခဲ့၏ ပုဂံေညာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ မင္းကပါရြာတြင္ မႏုဟာေစတီကိုယေန႔တိုင္ဖူး
ေျမာ္ႏိုင္ေပေသးသည္။ေစတီတြင္းရွိဘုရားကို က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းတည္ထားခဲ့ရာ မိမိမည္မွ်က်ဥ္းက်ပ္စြာ
ေနခဲ့ရေၾကာင္းကို ေနာင္လာေနာက္သားအား သိေစလိုဟန္တူ၏ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအို၀္းမင္းဆက္ကြယ္ခဲ့
သည္ဟုဆိုေလသည္။
       ဦးကုလားမဟာရာဇ၀င္ႀကီး၊ ပထမစာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈ )တြင္ ဤသို႔ေရးသားေဖာ္ျပထား၏
             သု၀ဏၰဘုမၼိတိုင္းအပါအ၀င္ သထံုျပည္တြင္ ေရွးမင္းဆက္ေပါင္း ၁၅၀ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏ထိုမင္း
ဆက္ေပါင္း ၁၅၀ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏ ထိုမင္းဆက္ေပါင္း ၁၅၀ အနက္ ၁၄၇ ဆက္ကား ပအို၀္းမင္းဆက္ျဖစ္
ၿပီး သံုးဆက္လွ်င္ မြန္မင္းမ်ားျဖစ္သည္။စာေပပုရိပုက္မ်ားအရ ပအို၀္းမ်ားေနထိုင္ခဲ့ေသာ သထံုျပည္ကိုအုပ္
စိုးေသာမႏူဟာမင္းလက္ထက္၌ ဗုဒၶ သာသနာအေရာင္ အေတာ္ပင္ထြန္းေျပာင္ေနခ်ိိန္ျဖစ္သည္။ ထိုမႏူဟာမင္းမွာ ပအို၀္းမင္းဆက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ယင္းအခ်ိန္တြင္ သထံုျပည္သည္ ဗုဒၶ၏ပရိယတၱိ၊
ပိဋကတ္သံုးပံုရွိေၾကာင္း ရွင္အရဟံမွတဆင့္ ပုဂံျပည့္ရွင္အေနာ္ရထာမင္း ၾကားသိေတာ္မူသျဖင့္ ပုဂံျပည္
တြင္လည္းသာသနာ အစစ္အမွန္ ထြန္းေစလိုေသာေၾကာင့္ လူလြတ္၍ ပိဋကတ္သံုးပံုကိုပင့္ေဆာင္ေစရာ
မႏုဟာမင္းက ျငင္းဆန္သျဖင့္ သထံုျပည္သို႕စစ္ခ်ီ တိုက္ခိုက္ေတာ္မူသည္။
               အေနာ္ရထာမင္း သထံုျပည္ကိုေအာင္ႏိုင္ေတာ္မူ၍ မင္းအဆက္ဆက္ကိုးကြယ္ေသာ ရတနာ
ပန္းေကာင္းျဖင့္ထားေသာ ေမြေတာ္ျမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊အစံုသံုးဆယ္ရွိေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ဆင္ေတာ္ ၂၃ စီး ေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ယူေတာ္မူ၏ သထံုျပည္ကို အေနာ္ရထာမင္းသိမ္းပိုက္ၿပီး
ေနာက္ ပအို၀္းတို႔သည္ ေအးခ်မ္းရာေဒသမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။
               ပုဂံမပ်က္မီ ျမန္မာသမိုင္းစာအုပ္တြင္ " မႏူဟာေက်ာက္စာဟုေခၚေသာ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္၌
 မႏုဟာဘုရင္သည္ အနိစၥေရာက္သည္အခ်ိန္ထိ ပုဂံတြင္ သံု႕ပန္းအျဖစ္ေနခဲ့ရေၾကာင္း ယင္း၏အဆက္
ႏြယ္မ်ားမွာလည္း ပုဂံ၌ပင္ ဆက္လက္ေနထိုင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင္းမႏူဟာႏွင့္ အတူပါသြားေသာ ေတာင္သူေခၚ ပအို၀္းတုိ႕သည္ ပုဂံျပည္သို႔ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment