ရွမ္းအိုးစည္

ရွမ္းရိုးမသည္ လြမ္းေမာဖြယ္ရွိလွ၏ ရွမ္းျပည္သို႔ ေရာက္ဖူးသည့္ ေျမျပန္႔မွ စာေရးဆရာတို႔သည္ ရွမ္းရိုးမ အလွ ကို စာသၾကကုန္၏ ရွမ္းရိုးမကလည္းတကယ္လွသည္။ ထို႔ထက္ ပိုလွသည္ ကားရွမ္းရိုးမ တြင္  ေနထိုင္ၾကသည္ ရွမ္းမေလး ပအို၀္းမေလး ဓႏုမေလးတို႔၏ အလွမဟုတ္။ ရွမ္းရိုးမတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႔ ၏ လုပ္အားအလွ ပင္ျဖစ္၏ ပအို၀္း၊အင္းသား၊ရွမ္း၊ဓႏု စသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လုပ္အား အသီးအပြင့္မ်ားကို မိမိတို႔ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ဒါန အသီးအပြင့္မ်ား အျဖစ္ သီးပြင့္ေစၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တစ္မူးရလို႔ တစ္ပဲလွဴ တို႔ရွမ္းေတာင္သူ(ပအို၀္း) တူႏိုင္ရိုးလား ဟု စာဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္နူး ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရွမ္းရိုးမ ေတာင္တန္းတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားဆီမွ ပ်ံ႕လြင့္လာတတ္ေသာ အသံသည္ “ထံုေဗ-ထံေဗ” ဟုျမည္သည့္ ရွမ္းအိုးစည္ ပင္ျဖစ္သည္ “ထံုေဗ-ထံုေဗ” ဟု အိုစည္သံၾကားလွ်င္ေပ်ာ္ ပြဲရႊင္ပြဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အလွဴဒါန ျပဳပြဲတြင္ လည္းေကာင္း တစ္ခုခုျဖစ္ေပသည္။ အိုးစည္သံသည္ ရွမ္းျပည္သူ ျပည္သားတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ စိတ္ကိုလည္းေကာင္း ၊ ဒါန ျပဳလို စိတ္ကိုလည္းေကာင္း လႈပ္ႏႈိးသကဲ့သို႔ ရွိေတာ့၏ ထံုေဗညံသည့္ အိုးစည္သံ သည္ ရွမ္းျပည္သူ ျပည္သားတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာကို လွစ္ဟ ေဖာ္ထုတ္ ျပသေနေပသည္။

ရွမ္းအိုးစည္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ရွမ္း၊ပအို၀္း၊ပေလာင္၊ဓႏု၊အင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ခံုခံု မင္မင္  တီးၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပအို၀္း  တိုင္းရင္းသားမ်ား ပို၍ ခံမင္းႏွစ္သက္စြာ တီးၾကသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ပြဲပန္ေခၚ ရွင္ျပဳပြဲ၊ “ဒံုး”ေခၚ မီးက်ည္လြတ္ပြဲ ၊ ပန္စြမ္ ေခၚဆြမ္း သြတ္ပြဲ၊ “စာဂ” ေခၚ ဥပုဒ္ဆြမ္းေကၽြးပြဲ စသည္တို႔တြင္ ရွမ္းအိုးစည္ တီး၍ ေပ်ာ္ၾကသည္ကို “ထံုေဗ-ထံုေဗ”   ျမည္သည့္ ရွမ္းအိုးစည္သံသည္  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ဒါန ျပဳရာတြင္ ပအို၀္းတို႔၏ ေစတနာကို ႏိုးႀကြ
ေအာင္ ႏႈိးဆြေပးေနသကဲ့သို႔ ရွိေတာ့၏ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းအိုးစည္ တီးသည့္ ဓေလ့သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ေဒသမွ ဆင္းသက္ခဲ့သည္ ဟု သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment