ကဗ်ာလကၤာရြတ္ဆိုျခင္း

ကဗ်ာလကၤာရြတ္ဆိုေသာအေလ့အထသည္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းတြင္ ရွိေသာ ေရွးက်သည့္ အေလ့အထ တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေမာေတာင္တန္းေပ်ာ္တိုင္းရင္းသားတို႔ျဖစ္ၾကေသာရွမ္း၊ပအို၀္း၊ဓႏု ၊ေတာင္ရိုး၊ အင္းသား အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္လည္း ကဗ်ာ၊လကၤာ ရြတ္ဆိုပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။  ရြတ္ဆိုၾကသည့္အခါ တြင္အမ်ိဳးသားမ်ားကတစ္ဖက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တစ္ဖက္ အႏိုင္လုသည့္သေဘာႏွင့္ ရြတ္ဆိုၾကသည္။ကဗ်ာလကၤာမ်ားကို  မရြတ္ဆိုမီ  ဥာဏ္သြက္၊စကားသြက္ေစရန္ သူရႆသီ နတ္သမီးကို တိုင္တည္တတ္ၾကသည္။

ပအို၀း္တိုင္းရင္းသားတို႔တြင္လည္း ရွင္ျပဳပြဲမ်ား ဆြမ္းေလာင္းပြဲမ်ားတြင္ လူပ်ိဳ အပ်ိဳမ်ားသည္ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ စကားေျပာၾကသည့္သေဘာျဖင့္ ကဗ်ာလကၤာမ်ားကို ရြတ္ဆိုၾကသည္။ တစ္ေယာက္ကတိုင္ေပးလွ်င္ အမ်ားက “နယ္ေဟြး  ေဟြ” ဟူ၍  တညီတညာတည္း လုိက္ဆိုၾကသည္။ လူပ်ိဳလွည့္ေသာအခါတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး စကားရည္သာေအာင္ ေမတၱာရွိပံုအစံု အလင္ကို
ခ်စ္သာဓကပံုတင္၍ ကဗ်ာလကၤာသြားျဖင့္ ရြတ္ဆိုၾကသည္ ေျပာဆိုၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment