ပြယ္ေလာ

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕ရြာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူပါက ျမန္မာမားနည္းတူ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲကို စည္စည္ ကားကား ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပၾက၏။ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလၿပီးေသာ ဆရာေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား မီးသၿဂႋဳဟ္ပူေဇာ္သည့္ ဘုန္းႀကီးပ်ံ ပြဲေတာ္ကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က “ ပြယ္ေလာ ” ဟုေခၚ၏။ “ ပြယ္ေလာ ” မွာ “ လွည့္းပြဲ ” ဟု အဓိပၸါယ္ ရေလသည္။ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူေသာ ဆရာေတာ္ ဘုန္းႀကီးသည္ သက္ေတာ္၀ါေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္၊ တကားမ်ားက ႐ိုေသၾကည္ညိဳသည့္ ဆရာေတာ္ ျဖစ္ပါက တကာမ်ား၏ ဆႏၵအေပၚ မူတည္၍  ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပၾကသည္။ သက္ေတာ္၀ါေတာ္ႀကီး ဘုန္းႀကီးသာမက သက္ေတာ္၀ါေတာ္ႀကီး ဦးပဥၨင္း ပ်ံလြန္ေတာ္ မူပါကလည္း၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲကို က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ “ ပြယ္ေလာ ” ေခၚ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲကို ေတာင္ယာလုပ္ငန္း ၿခံလုပ္ငန္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျပာသုိ၊ တပို႕တြဲ လမ်ားတြင္ က်င္းပၾကေလသည္။ အလုပ္အားခ်ိန္တြင္သာ က်င္းပၾကသျဖင့္ ပြဲေတာ္ရက္ ၾကာတတ္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ပြဲေတာ္ခမ္းနားေရးအတြက္ ပစၥည္းစုေဆာင္း ျပင္ဆင္ရ၍ အခ်ိန္ၾကာေလသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ျပာသာဒ္ကို ေဆာက္ကာ ႐ိုးရာစပ္ပန္းခ်ီျဖင့္ လွပစြာ မြမ္းမံအလွဆင္ၾက၏။ ထိုျပာသာဒ္ကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က “ ေက်ာင္နိဗၺာန္ ” ဟုေခၚ၏။ ထိုေနာက္ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို “ ကြမ္ ” ေခၚ ေလာင္တိုက္ထဲသို႕ထည့္ကာ လံုေအာင္ပိတ္ၿပီး ျပာသာဒ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးတို႕သည္ “ ကြမ္ ” ေခၚ ေလာင္တိုက္ကို ဘ၀နတ္ထံ မပ်ံလြန္ေတာ္မူမီ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားတတ္ ၾက၏။

႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ ျပႆဒ္တြင္ စံေနေတာ္မူစဥ္ ရြာသားမ်ား အလွည့္က်ေစာင့္ၾကရ၏။ အျခားရြာမွလည္း လာ၍ အလႉေငြ ထည့္၀င္ လႉဒါန္းၾက၏။ ႐ိုးရာ စပ္ပန္းခ်ီဆရာက ကုေ၀ရ၊ ၀ိ႐ူပကၡ၊ ဓတရ႒၊ ၀ိ႐ုဠက စေသာ နတ္မင္းႀကီးေလးပါး အ႐ုပ္ပန္းခ်ီကားကို ေရးဆြဲ၏။ နတ္မင္းႀကီးေလးပါး အ႐ုပ္ပန္းခ်ီကား ေရးဆြဲၿပီးေသာအခါ ထိုနတ္မင္း အ႐ုပ္ပန္းခ်ီကားျဖင့္ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေစ၏။ နတ္မင္းႀကီးေလးပါ အ႐ုပ္ ေစာင့္ၿပီးပါက ရြာသားမ်ား ေစာင့္စရာ မလိုေတာ့ေခ်။

႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ေက်ာင္းေပၚမွေန၍ “ ေက်ာင္နိဗၺာန္ ” ေခၚ ျပာသာဒ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ေန႕တြင္ ပြဲလာဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ဧည့္ခံေကၽြးေမြး၏။ “ ေမာ္ ” ေခၚ ပအို၀္း စာေဟာဆရာကလည္း တရားကို ေဟာေျပာ၏။ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ ျပာသာဒ္တြင္ စံေနေတာ္မူစဥ္ ကာလအတြင္း ရြာမွျဖစ္ေစ၊ အျခားရြာမွ ျဖစ္ေစ လကၤာကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ိဳးသမိး ေလးငါးေယာက္တို႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို တမ္းတလြမ္းဆြတ္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ သံေ၀ဂတရား ရေစသည့္ အေၾကာင္းကို သံေနသံထားျဖင့္ လကၤာရြတ္ဆို၏။ ထိုသို႕ လကၤာရြတ္ဆိုျခင္းသည္ ကုသိုလ္ရသည္၊ ကုသိုလ္ႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည့္ယူဆ ၾကေလသည္။

႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂႋဳဟ္ေတာ့မည္ ဆိုပါက ႏွစ္ရက္ၾကာပြဲက်င္းပ၏။ ပြဲပထမေန႕ကို “ ခမ္ထင္ ” (ဧည့္ခံပြဲ)ဟု ေခၚၿပီး ထိုေန႕တြင္ ပြဲလာသူတို႕အား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေလသည္။ ထိုေန႕တြင္လည္း “ ေမာ္ ” ေခၚ ပအို၀္းစာေဟာဆရာ ပအို၀္း ဇာတ္ကို ပင့္ဖိတ္ၾက၏။ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို “ ေက်ာင္နိဗၺာန္ ” ေခၚ ျပာသာဒ္မွခ်သည္ႏွင့္ “ ေက်ာင္နိဗၺာန္ ” ကို ခ်က္ခ်င္းဖ်က္ရသည္။

႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးမသၿဂႋဳဟ္မီ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို တင္ေဆာင္ရန္ ရွစ္လက္မခန္႕ထူသည့္ သစ္သားႀကီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ ထြင္းထုထားေသာ သစ္သားဘီးျဖင့္ တပ္ကာ ႏွီးႀကိဳးႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆြဲၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က “ ပြယ္ေလာ ” (လွည္းဆြဲပြဲ) ဟုေခၚၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ယခုအခါ လြယ္ကူမႈကိုလိုက္၍ လွည္းဘီးကို ျဖဳတ္၍တပ္ၾကသည္။ ပြဲၿပီးလွ်င္ ပိုင္ရွင္ကို ျပန္ေပး၏။ အခ်ိဳ႕က ဘီးမတပ္ဘဲ ဆြဲရာ ထိုဆြဲနည္းကို “ ထို႕ကၽြတ္ ” ဟုေခၚ၏။ ဤဆြဲနည္းမွာ ေဘးကင္းၿပီး ဆြဲသည့္လူအားေပၚတြင္ မူတည္၍သြားေလသည္။ ဘီးမပါသျဖင့္ အဆြဲရပ္ေသာအခါ ေနရာလည္း မေရႊ႕ေပ။ ႐ုပ္ကလပ္ေတာ္ကို တင္သည့္ လွည္းကိုဆြဲရာတြင္ အမဲသားစိမ္း ေကၽြးေပးရ၏။ သို႕မဟုတ္ပါက လွည္းဆြဲ သူတို႕အား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစတတ္သည္ဟု အယူရွိၾကေလသည္။

႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို တည္သည့္လွည္းကို ဆြဲရန္ႏွီးႀကိဳးႀကီးကို က်စ္ရန္အတြက္ ရြာမွလူအင္အား နည္းပါက အျခားရြာကို တာ၀န္ေပး က်စ္ခိုင္းၾကသည္။ လွည္းဆြဲမည့္ ေနရာေပၚ မူတည္၍ ႀကိဳးအတိုအရွည္ကို က်စ္ၾကေလသည္။ ႏွီးႀကိဳးႀကီးမွာ လံုးပတ္ေျခာက္လက္မခန္႕ ရွိ၏။ ႏွီးႀကိဳးႀကီးမွာ လံုးပတ္ ေျခာက္လက္မခန္႕ ရွိ၏။ ႏွီးႀကိဳးႀကီးမွာ ႏွီးႀကိဳးငယ္ ကိုးပင္ကို စုေပါင္းက်စ္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုႀကိဳးကို “ ေကာက္ႀကိဳ ” (ကိုးပင္ႀကိဳး)ဟု ေခၚသည္။ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကိုတင္သည့္ လွည္းဆြဲရာတြင္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ၊ တစ္ေဒသႏွင့္တစ္ေဒသ ၿပိဳင္၍ဆြဲေလ့ရွိၾက၏။ ႏိုင္သူတို႕က ႐ွံဳးသူတို႕အား “ ယီးယီး ” ဟု လက္ညႇိဳးထိုးကာ ေလွာင္ေျပာင္က်ီစယ္ ၾကေလသည္။

မီးသၿဂႋဳဟ္ရက္ နီးလာသည္ႏွင့္ မီးသၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ ဓား၊ ရဲဒင္း၊ တူ၊ လႊ စသည္တို႕ကို ေငြေရာင္၊ ေရႊေရာင္ စကၠဴျဖင့္ ကပ္ၾကသည္။ မီးသၿဂႋဳဟ္သည့္ ေန႕တြင္ ထိုပစၥည္းကို အသံုးျပဳၿပီး အသံုးျပဳသူသည္ ထိုပစၥည္းကို မိမိအိမ္သုိ႕ ယူသြားခြင့္ရွိ၏။ မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ ထင္းကို ရြာသားမ်ားက စုေဆာင္းၾကရသည္။ ထင္း႐ိုင္းမ်ားအေပၚတြင္ “ စိုနမ္စာ ” ေခၚ နံ႕သာထင္း ေလးေခ်ာင္း သို႕မဟုတ္ ရွစ္ေခ်ာင္းကို တင္ထားရ၏။ ႐ုပ္ကလာပ္ အေပၚတြင္လည္း “ မို႕ ” ေခၚ ပိတ္ျဖဴကို ျဖန္႕မိုးထားရ၏။ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႕တြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ ၾကေလသည္။

ေလာင္တိုက္ကို မီးသၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ “ ေမ႐ွဴး ” ေခၚ မီး႐ွဴးျဖင့္ မီး႐ွိဳ႕လႊတ္သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ “ ေမ႐ွဴး ” ေခၚ မီး႐ွဴးကို ေအာက္မွေန၍ သြပ္ႀကိဳးျဖင့္ တန္းကာ ႐ွိဳ႕လႊတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ “ ေမ႐ွဴး ” ေခၚ မီး႐ွဴးသည္ သြပ္ႀကိဳးတစ္ေလ်ာက္ ေျပးၿပီး ေလာင္တိုက္ကို ထိမွန္ကာ မီးေလာင္ကူးစက္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕က ပုခက္သဖယ္ျပဳလုပ္၍ သၿဂႋဳဟ္ၾကသည္။ သၿဂႋဳဟ္ပံုမွာ လူေလးေယာက္ကို တစ္ဖက္ႏွစ္ေယာက္စီ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ပုခက္လႊဲ၍ မီးေသြးျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္ ၾကျခင္းျဖစ္၏။ မီးသၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ မီးလံုး၀ မၾကြင္းက်န္ေစရေပ။ မီးၾကြင္းမီးက်န္ ရွိေနပါက ရြာကိုထိခိုက္တတ္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ သၿဂႋဳဟ္ၿပီးေသာ အခါ အ႐ိုးကိုေကာက္ၿပီး ရြာ၏ “ သီရိ ” ေျမေနရာတြင္ “ မုတ္ ” ေခၚ ဂူကိုတည္ၾကေလသည္။ “ ပြယ္ေလာ ” ေခၚ ဘုန္းႀကီးပ်ံ ပြဲေတာ္သည္လည္း “ ပြယ္လုဖိုင္ ” ေခၚ ဒံုးလႊတ္ပြဲကဲ့သို႕ ပအို၀္း႐ိုးရာ ဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ အေပ်ာ္ဆံုး ပြဲတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။

0 comments:

Post a Comment