ရွင္ေလာင္းလွည့္ျခင္း

ရွင္ေလာင္းလွည့္သည့္ ထံုးစံလည္းရွိ၏။ ရွင္ေလာင္းလွည့္ရန္ ဧည့္ခံမ႑ပ္မွ ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ သကၤန္းကိုင္ႏွင့္ ပန္းေပါက္ေပါက္ ႀကဲရန္အတြက္ လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီးကို ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲကို ညေနမြန္းလြဲပိုင္း တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီေလာက္တြင္ လွည့္ေလ့ရွိသည္။

မနက္ပိုင္းတြင္ ရွင္ေလာင္းကို လွပေသာ ၀တ္စားတန္ဆာမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ကာ ဧည့္ခန္းတြင္ေနေစ၏။ ထိုအေတာအတြင္း ရပ္ေ၀းမွလာေသာ ဧည့္သည္မ်ားကို ရွင္ေလာင္းထိန္း အဖြဲ႕က တာ၀န္ယူဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးရသည္။ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၿပီးေသာအခါ ရွင္ေလာင္း၏ မိဘမ်ား၊ နီးရာေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤမ်ားႏွင့္ ရွင္ေလာင္းထိန္း အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ဧည့္ခန္းတြင္ စု႐ံုးေစလ်က္ ရွင္ေလာင္းကို လက္ဖြဲ႕မဂၤလာ ျပဳၾကသည္။ လက္ဖြဲ႕ရာတြင္ ရွင္ေလာင္းထိန္းဖြဲ႕မွ လကၤာအဆို ကၽြမ္းက်င္သူက လကၤာရြတ္ဆိုၿပီး လက္ဖြဲ႕ရသည္။

လက္ဖြဲ႕ၿပီးသည္ႏွင့္ ရွင္ေလာင္းကို ျမင္းေပၚသို႕တင္ကာ ပြဲက်င္းပမည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႕ လႉဖြယ္၀တၳဳ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားႏွင့္ အိုးစည္ဗံုေမာင္း တီးကာ တေပ်ာ္တပါး သြားၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ မေရာက္မီ ေက်ာင္းကိုသံုးပတ္ လွည့္ပတ္က်၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လွည့္ပတ္ရာ၌ အခမ္းအနား အစီအစဥ္အတိုင္း စည္းကမ္းတက် လွည့္ပတ္ၾကသည္။ ေၾကးစည္အဖြဲ႕သည္ ဦးစြာသြားရ၏။ ေၾကးစည္ေနာက္မွ အလႉပြဲအဖြဲ႕၊ သကၤန္းပင္ အဖြဲ႕၊ ပေဒသာပင္အဖြဲ႕၊ ပအို၀္း တူရိယာ အိုးစည္ဗံုေမာင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ နတ္ျမင္း၊ ရွင္ေလာင္းျမင္း စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္အတိုင္း လွည့္ပတ္ၾကသည္။

လွည့္ပတ္ရာတြင္ တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္ ထက္ၾကပ္မကြာ ျဖည္းညင္းစြာျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ပတ္ၾကသည္။ ၾကည့္မွန္ကို ကိုင္ေဆာင္လာသူ ကာလသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွန္ျဖင့္ထိုးၾကည့္ က်ီစယ္ၾက၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ပတ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕က သံုးပတ္မွ ငါးပတ္အထိ ပတ္ၾကသည္။ ပတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ရွင္ေလာင္းႏွင့္တစ္ကြ အဖြဲ႕အားလံုး ေက်ာင္းေပၚသို႕တက္၍ ျမန္မာမ်ားနည္းတူ ရွင္ေလာင္းမ်ားကို သာမေဏေဘာင္သို႕ သြတ္သြင္းၿပီး၊ တရားဓမၼကို အတူတကြ နာယူၾကသည္။

တရားေတာ္နာယူရာတြင္ စုေပါင္း ရွင္ျပဳပြဲႀကီးအတြက္ႏွင့္ တစ္ရြာမွတစ္ရြာ လာေရာက္ၾကကုန္ေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္၏ ထည့္၀င္ ဒါနမ်ားအတြက္ သာမက အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လမ္းမ်ား၊ ေရကန္၊ ဇရပ္မ်ား စသည္တို႕ကိုပါ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေ၀ၾကေလသည္။ ထိုေနာက္ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ဧည့္ခံအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသူမ်ားတို႕သည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ သံုးႀကိမ္တိတိ အမွ်ေ၀ကာ၊ သာဓု အႏုေမာဒနာ ျပဳၾကသည္။ ရွင္ေလာင္းထိန္းမ်ား၊ ဧည့္ခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕၏ တာ၀န္က်မ႑ပ္မ်ားကို အိမ္ရွင္မ်ားသို႕ ျပန္လည္ေပးအပ္ၾကသည္။ အလႉပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ အားလံုး၀မ္းသာ ၀မ္းနည္း ျဖစ္ၾကရသည္။

0 comments:

Post a Comment