အခ်ိဳ႕ရွင္ျပဳပြဲမ်ားတြင္ ရွင္ေလာင္းကို လွပေသာ ၀တ္စားတန္ဆာမ်ားျဖင့္ ဆင္ၿပီး ျမင္းျဖင့္စီးေစကာ ညသန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ ရွင္ေလာင္းခိုးယူသည့္ ဓေလ့ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ရဟန္းေဘာင္သို႕ ၀င္မည့္သူအတြက္ ပဥၨင္းခံပြဲ ပါလွ်င္လည္း ရွင္ေလာင္းကို ခိုးယူသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပအို၀္းတို႕က “ သီထတ္ေတာ္ထြက္ခန္ ” ဟု ေခၚပါသည္။ ျမန္မာလိုမွာ သိဒၶတၲမင္းသား ေတာထြက္ခန္း ပင္ ျဖစ္၏။ ဤဓေလ့မွာ လြမ္းခန္းတစ္မ်ိဳးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ရွင္ျပဳပြဲတိုင္း၊ ရဟန္းခံပြဲတိုင္း ျပဳလုပ္ေလ့မရွိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္ျပဳပြဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည္။ ပဥၨင္းခံပြဲကို ရွင္ျပဳပြဲႏွင့္ တြဲလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ဤဓေလ့မွာ ရွင္ေလာင္းထိန္းကို ပို၍အလုပ္မ်ားေစသျဖင့္ ရွင္ေလာင္းထိန္းမ်ားက တာ၀န္ယူျပဳလုပ္ေပးမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပဳလုပ္လွ်င္လည္း ရွင္ေလာင္းထိန္း မ်ားကပင္ အစအဆံုး တာ၀န္ယူရ၏။ ဤသိဒၶတၲမင္းသား ေတာထြက္ခန္းကို ရွင္ျပဳပြဲလာ ပရိသတ္မ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ၾကည့္႐ွဳၾကသည္။

သိဒၶတၲမင္းသား ေတာထြက္ခန္းျပဳလုပ္ပံုမွာ ရွင္ေလာင္းကို ခိုးယူမည္ဆိုပါက ရွင္ေလာင္းထိန္းအဖြဲ႕သည္ ရွင္ဒကာ ဒကာမမ်ား မ႑ပ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းစာေဟာဆရာ၏ တရားေရေအးတိုက္ေၾကြးရာ မ႑ပ္သို႕လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေနစဥ္အတြင္း၌ ရွင္ေလာင္းကို ခိုးယူသြားရသည္။ ခိုးယူသြားရသည္ ဆိုေသာ္လည္း တိတ္တိတ္ေလး ခိုးသြားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ၾကည္ႏူးလြမ္းဆြတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပအို၀္းလကၤာ သီခ်င္းမ်ား၊ ႐ိုးရာတူရိယာမ်ား သီဆိုတီးမႈတ္ကာ ခိုးယူသြားရပါသည္။ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ သီခ်င္းသံမ်ား အိုးစည္ဗံုေမာင္း တူရိယာသံမ်ားကို ၾကားရသည္မွာ လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏။ ၾကားရသူတိုင္း၏ စိတ္ထဲတြင္လည္း လြမ္းဆြတ္ပူေဆြး ေၾကကြဲေစပါသည္။

ရွင္ေလာင္း၏ မိဘမ်ားျဖစ္သူ ရွင္ဒကာ ဒကာမတို႕သည္ မိမိတို႕သားရတနာကို ရွင္သာမေဏ အျဖစ္သို႕ မသြတ္သြင္းရမီ အခိုးခံရေၾကာင္း ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲစြာ သိလွ်င္သိခ်င္း ေငြျဖင့္သြားေရာက္ ေရြးယူရ၏။ ရွင္ေလာင္းတို႕ မိမိတို႕ သားသမီးအား ေရြးယူထားေသာေငြကို ရွင္ေလာင္းထိန္းအဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ပြဲၿပီးေသာအခါ ရွင္ေလာင္းမိဘမ်ားအား ျပန္၍ ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ဤဓေလ့ကို ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၲမင္းသား ေတာထြက္ဟန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားက “ သိဒၶတၲ ေတာထြက္ခန္း ” (သီထတ္ေတာ္ထြက္ခန္) ဟုေခၚသည္။

0 comments:

Post a Comment