ေပ်ာ္စရာပြဲ

ရွင္ျပဳပြဲစကတည္းက အိုးစည္ ဗံုေမာင္းသံမ်ားသည္ ဘ၀ဂ္သို႕ ညံေန၏။ တရားမနာမီ ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ရွင္ေလာင္းထိန္းမ်ားသည္ ညေနခင္း ဆည္းဆာ အခ်ိန္ဤ မိမိတို႕ ရွင္ေလာင္းမ်ားကို အလွၿပိဳင္ရင္း၊ ရွင္ျပဳသည့္ အိမ္မ်ားသို႕ တစ္အိမ္ၿပီးတစ္အိမ္ လွည့္လည္သြားေရာက္ကာ၊ ေငြေၾကးလႉဒါန္းၾကသည္။ ထိုသို႕ ေငြေၾကး ပါ၀င္လႉဒါန္းေသာအခါ ထိုအိမ္ရွင္မွ ရွင္ျပဳ ဒကာကဆုေပး၏။ ထိုဆုကို ကုသိုလ္ ပါ၀င္လႉဒါန္းၾကသူ ရွင္ေလာင္းထိန္းမ်ားကသာ သာဓု ေခၚၾကသည္။

ည ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီခန္႕သုိ႕ ေရာက္ေသာအခါ ည၏ သဘာ၀ အလွႏွင့္အတူ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မ႑ပ္တြင္ ဧည့္ခံသည့္ တာ၀န္က်သည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ပြဲဒကာ၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေပ်ာ္ပါးစြာ တီးမႈတ္ကခုန္ၾကသည္။ ဤသို႕ က ရာတြင္ ရွင္ေလာင္းသည္ ရွင္ေလာင္းထိန္းတို႕ ပတ္လည္ ၀န္းရံထားေသာ စက္၀ိုင္းအတြင္းတြင္ က ရ၏။ ထိုသို႕ က ေနစဥ္ ရွင္ေလာင္းထိန္း တစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရည္စူးေျပာဆိုသည့္ လကၤာကို က်န္ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားက “ ေဟြး ေဟြး ” ဟုလိုက္၍ ဆိုၾကသည္။

ဧည့္ခံညျဖစ္သည့္ ရွင္မျပဳမီ ေရွ႕တစ္ညတြင္ ရွင္ျပဳသည့္အိမ္တိုင္းမွ ရွင္ေလာင္းမ်ား၊ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ား ရွင္ေလာင္း၏ အိမ္တြင္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးသည့္ တာ၀န္ကိုယူရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ မ႑ပ္ႀကီးေရွ႕တြင္ စုေပါင္းလာေရာက္ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ရွင္ျပဳပြဲေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္စဥ္အလိုက္ တန္းစီၾကၿပီး၊ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရွင္ေလာင္းမ်ားကို ရံ၍ က ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အၿပံဳးေလး ၀င့္ကာ၀င့္ကာျဖင့္ ထို၀ိုင္း၏ အလယ္တြင္ ထိုင္ၾကရ၏။ ရွင္ေလာင္းမ်ားကလည္း ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ လက္ကေလး ေျမႇာက္ကာ ေပ်ာ္ပါးစြာ က ၾကေလသည္။ အေတာ္ၾက က ၾကၿပီးေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႕မ႑ပ္သို႕ ျပန္ၾကေလ၏။

ရွင္ျပဳပြဲတြင္ လူပ်ိဳလွည့္သည့္ ဓေလ့ထံုးစံလည္း ပါ၀င္၏။ ပြဲေတာ္က်င္းပစဥ္ ရက္မ်ားအတြင္း အစရက္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လက္ဆြဲ ဓာတ္မီး မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လ်က္ မ႑ပ္ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုသို႕ သြားေရာက္ကာ ဧည့္ခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကဲခတ္ၾကသည္။ မိမိႏွစ္သက္ သေဘာက်သည့္ အမ်ိဳးသမီးကို ေတြ႕ပါက ထိုမ႑ပ္သို႕ ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ သြားေရာက္ လူပ်ိဳလွည့္ႏိုင္သည္။ ဧည့္ခံသည့္ တာ၀န္က်သည့္ အမ်ိဳးသမီးကလည္း ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္စြာ လက္ခံစကားေျပာေလသည္။

ရွင္ေလာင္းမ်ား လွည့္အၿပီးတြင္လည္း ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ သကၤန္းကိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားတို႕သည္ အခ်င္းခ်င္း ၀ိုင္းဖြဲ႕ လူပ်ိဳ လွည့္ေနၾကတာကို တစ္စုခ်င္း ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ “ ပြယ္ပန္ ” ေခၚ ရွင္ျပဳပြဲသည္ ပအို၀္း လူငယ္မ်ားအဖို႕ အေနေ၀းသူခ်င္း တစ္ရြာတြင္ လာေတြ႕သည့္ ဖူးစာပြဲ တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္၏။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သစၥာရွိေသာသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾက၏။ မိမိအုပ္ထိန္းသူ မိဘ အစ္ကို ညီမမ်ား မပါေသာ္လည္း တစ္ရပ္တစ္ေက်းသို႕ သြားေရာက္ အကူအညီ ေပးရာတြင္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ ျဖစ္ေပၚမႈမရွိေခ်။ အရြယ္ေရာက္သူတို႕၏ ထံုးစံအတိုင္း လူပ်ိဳလွည့္ကာ ခ်စ္စကား၊ ႀကိဳက္စကား ေျပာႏိုင္၏။ အခ်ိဳ႕မွာ ထိုသို႕ေျပာရင္း ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္မိပါက ပြဲၿပီးေသာအခါ အမ်ိဳးသမီး ေနထိုင္သည့္ရြာသို႕ လိုက္သြား၏။ လမ္းခရီတြင္လည္း စကားေျပာႏိုင္၏။ စကားေျပာရာတြင္လည္း လကၤာသြားျဖင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုၾကေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးအိမ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အတူ ထမင္းလက္ဆံုစားကာ မိုးမဆံုး ေျမမဆံုး စကားေျပာႏိုင္ေသး၏။ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္ တစ္ည ႏွစ္ည တည္းခိုၿပီးလွ်င္ ျပန္ႏိုင္၏။

0 comments:

Post a Comment