နတ္ျမင္း

ရွင္ေလာင္း လွည့္သည့္အခါ ရွင္ေလာင္းစီးသည့္ ျမင္းမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးေနရာ၌ ကႀကိဳးတန္ဆာ ပလာမ်ားျဖင့္ လွပတင့္တယ္စြာ ဆင္ယင္ထားေသာ နတ္ျမင္းေခၚ ျမင္းတစ္ေကာင္ကို ထားေလ့ရွိသည္။ ထိုျမင္း၏ နဖူးေပၚတြင္ မွန္ငယ္တစ္ခ်ပ္တို႕ ဆင္ယင္ထား၏။ ထုိ႕ျပင္ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ကို ပု၀ါျဖဴႏွင့္ ထုပ္ၿပီး တုတ္ေခ်ာင္းငယ္ တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပူးခ်ည္ထား၏။ ထိုျမင္းကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျမင္းဇက္ႀကိဳးကိုင္ရန္ ကာလသား ႏွစ္ေယာက္၊ ျမင္းကို ေရႊထီးေဆာင္းေပးရန္ ကာလသားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ ႀကဲျဖန္႕ရန္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေယာက္ လိုအပ္ေပသည္။

ဤျမင္းသည္ နတ္စီးရန္ထားသည့္ ျမင္းဟု အယူအဆ ရွိၿပီး၊ အထြတ္ျမတ္ဆံုး တန္ခိုးအရွိဆံုးဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ နတ္ျမင္းကို ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ ရွင္ေလာင္းစီးေသာ အျခား သာမန္ျမင္းမ်ားသည္ ပြဲရက္အတြင္း လူသံ၊ ဗံုေမာင္းသံ၊ အိုးစည္သံမ်ားကို ၾကားလွ်င္လန္႕ဖ်ပ္၍ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေျပးျခင္း၊ လူၾကားတြင္ ခုန္ေပါက္ျခင္းမရွိေအာင္ ထိုနယ္ေျမက တန္ခိုးျဖင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ရွင္ေလာင္းမ်ား ျမင္းေပၚမွ မက်ေစရန္ နတ္ျမင္းက ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment