ပြဲေတာ္အျပင္အဆင္

ပအို၀္းရွင္ျပဳပြဲ က်င္းပရန္ ေနရာျပင္ဆင္ထားပံုကို ေလ့လာပါက အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းအနီးတြင္ “ စုေပါင္းမ႑ပ္ ” ေခၚ ဧည့္ခံရန္ ဗဟိုမ႑ပ္ႀကီးတစ္လံုး၊ ထမင္းေကၽြးရန္ မ႑ပ္အနည္းဆံုး ႏွစ္လံုးႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ရန္ မ႑ပ္မ်ားကို၊ ရြာသားမ်ားက စုေပါင္း ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။

ဗဟိုမ႑ပ္ႀကီးသည္ ရွင္သာမေဏျပဳျခင္း၊ ဧည့္ခံျခင္း၊ တရားေဟာျခင္းတို႕အတြက္ သီးသန္႕ျဖစ္၏။ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရေသာ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံလံုမပ်ိဳမ်ားသည္ ဤဗဟိုမ႑ပ္ႀကီးတြင္ အသီးသီး လုပ္အားေပးၾကရသည္။ ရြာအတြင္း ေနရာအႏွံ႕အျပား၌ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရေႏြးၾကမ္း ေကၽြးေမြးသည့္ မ႑ပ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္အားေပးၾကရသည္။ ဤလုပ္အားေပး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ (လူပ်ိဳေခါင္း)၊ ကာလသမီး ေခါင္းေဆာင္ (အပ်ိဳေခါင္း) ပါ၏။      ။ အိမ္ရွင္ႏွင့္ မ႑ပ္အႀကီးအကဲတို႕က မိမိတို႕မ႑ပ္တြင္ လိုအပ္သလို စီမံ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ကာလသား၊ ကာလသမီး ေခါင္းေဆာင္တို႕အား ပြဲေတာ္ခ်ိန္ တစ္ခုလံုးအတြက္ အပ္ႏွံၾကေလသည္။

ဧည့္ခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရေႏြးၾကမ္းမ႑ပ္သို႕ လာေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအေပၚ လစ္ဟင္းမႈ မရွိေအာင္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္စြာ ဧည့္ခံၾကသည္။ မ႑ပ္တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခုလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳစုၾကေလသည္။ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္ၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ အလွည့္ျဖင့္အိပ္၊ အလွည့္ျဖင့္ စားလ်က္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ဧည့္ခံၾကရသည္။ သက္ဆိုင္ရာအိမ္စုအလိုက္ မ႑ပ္တစ္ခုလွ်င္ ရွင္ဒါယကာ သံုးေလးဦး စုေပါင္းဧည့္ခံတတ္ၾက၏။ ရွင္ေလာင္းအပါး ၁၅၀ ရွင္ျပဳလ်က္ ေရေႏြးၾကမ္း မ႑ပ္ ၂၅ ခုခန္႕ ထားရွိတတ္ၾကသည္။ ဧည့္ခံအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုလည္း၊ ေလးရြာအထိ ဖိတ္ၾကားၾက၏။ ရွင္ေလာင္းထိန္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ဗဟိုမ႑ပ္ႀကီးတြင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ တာ၀န္ယူၾကရေလသည္။

ဗဟိုမ႑ပ္အတြင္းရွိ “ ေမာ္ ” ေခၚ ပအို၀္း စာေဟာဆရာကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး၊ ပြဲလာဧည့္ပရိတ္သတ္တို႕အား ပအို၀္း သမိုင္းပံုျပင္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရာဇ၀င္ က်မ္းစာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဟာေျပာကာ၊ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးေလသည္။ ဗဟိုမ႑ပ္ႀကီးအျပင္ ထမင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ မ႑ပ္ႏွင့္ ရွင္ေလာင္ထိန္းမ်ား ေပ်ာ္ပါးအနားယူရန္ မ႑ပ္ကိုလည္း ေဆာက္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရွင္ျပဳပြဲစသည္ႏွင့္ ထမင္းကို ေန႕ညမေရြး ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ေဖာ္ေရြ၏။ ခင္မင္၏။ မည္သည့္ေဒသမွ လာေရာက္သည့္ ေရႊပြဲလာဧည့္သည္မ်ားကိုမဆို ေန႕ေရာညပါ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေလသည္။ ဗိုက္ျပည့္၍ ထမင္းမစားခ်င္လွ်င္ သူတို႕ေလးေတြ၏ ဧည့္ခံ မ႑ပ္သို႕ မသြားေလႏွင့္၊ သြားခဲ့လွ်င္မူ အတင္းဖိတ္ေခၚ ေကၽြးေမြးသည္ကို ႀကံဳရေပမည္။ ထမင္းေကၽြးမ႑ပ္သို႕ ၀င္မိသည္ႏွင့္ ထမင္းမစားခ်င္ေသာ္လည္း သူတို႕ေလးေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈရေအာင္ ၀င္သမွ် စားၾကရသည္။ ထမင္းစားၿပီးေသာအခါ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ဘယ္မွာေနၾကပါသလဲ ဟု စကားေျပာႏိုင္ပါေသးသည္။

အခ်ိဳ႕မွာ ရပ္ေ၀းဧည့္သည္မ်ားကို မ႑ပ္၌ ထမင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးျခင္း မျပဳဘဲ၊ ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း ထမင္းထုပ္ကမ္းျခင္း ဓေလ့ကို ျပဳလုပ္ၾက၏။ သို႕ေသာ္ ဤဓေလ့ကို က်င့္သံုးမႈနည္း၏။ ထမင္းထုပ္ကမ္းသည့္ ဓေလ့မွာ ထမင္းထုပ္မ်ားကို တစ္ဦးတည္းဒိုင္ခံၿပီး လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ရွင္ေလာင္း ဒါယကာမ်ားအျပင္ အလႉဒါနဘက္၌ ၀ါသနာပါသူတိုင္း စုေပါင္းရွင္ျပဳပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္ေရးကို ရည္စူးလ်က္၊ ထိုေဒသရွိ ရြာတိုင္း၊ အိမ္တိုင္းက ထမင္းထုပ္ မ်ားကို တာ၀န္ယူၾကသည္။ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္တို႕၏ အင္အားကို ခန္႕မွန္း၍ ထမင္းထုပ္ကို ထုပ္ၾကသည္။ ေလာက္သည္လည္း ရွိ၏။ မေလာက္သည္လည္း ရွိ၏။ မေလာက္ပါက ပူပင္စရာ မရွိေပ။ အိမ္တိုင္းလိုလို ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment