ဒံုးလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

ဒံုးျပဳလုပ္မည့္ သံေျပာင္းငယ္၏ ထိပ္ကို ပိတ္ထားရ၏။ ထိုထိပ္ပိတ္ကို ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕က “ ကတူ ” ဟုေခၚ၏။ ထိပ္တြင္ ရႊံ႕ေကာင္းေကာင္းကို နယ္၍ ထည့္ေလ့ရွိ၏။ ဤသို႕ျပဳၿပီးပါက မီးေသြးမႈန္႕ ေရာစပ္ထားေသာယမ္းကို ဒံုးျပဳလုပ္မည့္ သံေျပာင္းထဲသို႕ ႐ိုက္သြင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္၏။ ယမ္းကို ႐ိုက္သြင္းရာတြင္ ယမ္းကို ေရအနည္းနယ္ေရာ၍ ႐ိုက္သြင္းရ၏။ ေရမထည့္ပါက မီးေလာင္တတ္ေလသည္။ ယခုအခါ ေမာ္ေတာ္ကားဂ်ိတ္ျဖင့္ ညႇပ္၍ ႐ိုက္သြင္းၾက၏။ သံေျပာင္းထဲသို႕ ယမ္း႐ိုက္သြင္းရာတြင္ ဒံုးျပဳလုပ္သည့္ဆရာက ယမ္းကို အခ်ိဳးအစား အလိုက္ထည့္ေလ၏။ ယမ္းေထာင္းရာ ႐ိုက္သြင္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕က လက္တြင္ ပုတီးကို ကိုင္၍ ယမ္းတစ္ဇြန္းလွ်င္ ပုတီးေစ့ မည္မွ်က်လွ်င္ ရၿပီဟု သတ္မွတ္ထားတတ္ၾက၏ အခ်ိဳ႕က ယမ္းေစးေစရန္ ယမ္းကို ငွက္ေပ်ာရည္၊ ထမင္းရည္ တို႕ျဖင့္ ထည့္ေလ့ရွိ၏။ ယမ္း႐ိုက္သြင္းသည့္ အလုပ္ၿပီးပါက ေနာက္ပိတ္ကို “ ဟမ္းေဗာ့ ” ေခၚ ေျမေစးျဖင့္ ပိတ္ရ၏။ ထိုေျမေစးေပၚတြင္ သံျပားပါးပါးကို ကပ္၍ ပိတ္ရ၏။ ဒံုးအငယ္မ်ားမွာ သံျပားပိတ္ရန္ မလိုေခ်။ ဒံုး႐ိုက္သြင္းသည့္ သံေျပာင္းသည္ (၃) ေပမွ (၇) ေပ၊ (၈) ေပအထိ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ိုက္သြင္းျပဳလုပ္ၾကသည္။

ယမ္းမ်ားကို ႐ိုက္သြင္းၿပီးေသာအခါ ေျမေစးျဖင့္ ပိတ္ထားသည့္ ေနာက္ပိတ္မွေန၍ “ အူေၾကာင္း ” ဟုေခၚသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို သံေခ်ာင္းျဖင့္ လိုအပ္သလို ထိပ္အထိ ျခစ္ေဖာက္ေပးရသည္။ ၄င္းကို ပအို၀္း တို႕က “ ခရဲေမ ” (မီးခ်ဲ႕သည္) ဟုေခၚ၏။ အူေၾကာင္းကို ေဖာက္ရာတြင္ အ၀တြင္ က်ယ္ၿပီး ထိပ္သို႕ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ က်ဥ္းသြား၏။ ဤသို႕ အူေၾကာင္းကို ေဖာက္ေပးရျခင္းမွာ မီးအလြယ္တကူ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ “ ေမဆာ ” (မီးစာ) ေခၚ “ စနက္တံ ” ကိုထည့္ရန္ျဖစ္သည္။ အူေၾကာင္းကို ျခစ္ရာတြင္ ထိပ္က်ဥ္းေလ ဒံုးပိုေျပးေလ ျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္လည္း အူေၾကာင္းထိပ္ က်ဥ္းလြန္းပါက မီးထြက္လမ္းေၾကာင္းက်ဥ္း၍ ဒံုးကြဲတတ္ေလသည္။ “ စနက္တံ ” ကို ရွမ္းစကၠဴတြင္ ယမ္းမႈံထည့္၍ လိပ္ၿပီး အဆစ္ေဖာက္ထားေသာ က်ဴ႐ိုး သို႕မဟုတ္ အဆစ္ေဖာက္ထားေသာ ၀ါးအတြင္းသို႕ ထိုးထည့္ရသည္။ “ ေမဆာ ” (မီးစာ) စနက္တံကို ဒံုးလႊတ္သည့္အခါမွ တပ္ဆင္ၾက၏။

ဒံုးကိစၥၿပီးလွ်င္ ဒံုးတက္သည့္အခါ ပဲ့သေဘာအျဖစ္ ဒံုးကိုထိန္းရန္ အၿမီးလို၏။ အၿမီးကို ၀ါးျဖင့္ျပဳလုပ္ရသည္။ ထိုအၿမီးကို ပအို၀္းတို႕က “ အတာ ” ဟုေခၚ၏။ ဒံုးအၿမီးကို ဒံုးအေလးခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ိန္ဆရသည္။ ေရွးက ယမ္းပိႆာခ်ိန္ ၃၀၊ ၆၀ ခန္႕ေလးေသာ ဒံုးႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဒံုး၏အေလးခ်ိန္ ညီမွ်ေစရန္အတြက္ ဒံုး၏အၿမီး ျပဳလုပ္မည့္၀ါးကို အဆစ္မ်ားေဖာက္၍ သဲမ်ားေလာင္းထည့္ရသည္ဟု မွတ္သားရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႕က ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ယမ္းပိႆာခ်ိန္ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႕ရွိသည့္ ဒံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဒံုးႀကီးမ်ားသည္ အရွည္သံုးလံခန္႕ရွိ၏။ ယခုအခါ ပင္ေလာင္းေဒသတြင္ ယမ္းပိႆာခ်ိန္ ၁၅ မွ ၃၀ ပိႆာအထိသာ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့၏။ ထိုဒံုးတို႕မွာ ခုႏွစ္ေပ၊ ရွစ္ေပ အထိ ရွည္ေလသည္။ ဒံုးတြင္းသို႕ ယမ္း႐ိုက္သြင္းျခင္း စနက္တံေခၚ မီးစာျပဳလုပ္ျခင္း ၿပီးေသာအခါ ဒံုးကို ႏွီးျဖင့္ရစ္ပတ္ၿပီး ေဆးသုတ္လိမ္း အလွျခယ္ ၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဒံုး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕က ယမ္းပိႆာခ်ိန္ ကန္႕သတ္ထားၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က ကန္႕သတ္မႈ မထားေပ။

ယမ္းတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေလာင္သည့္ “ ပစ္ဖေရာင္ ” ေခၚ ဒံုးတစ္မ်ိဳး ရွိေသး၏။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေလာင္သျဖင့္ “ ပစ္ဖေရာင္ ” ဟုေခၚသည္။ ျမန္မာလို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ေလာင္ေသာ ဒံုးဟု ေခၚရမည္ျဖစ္၏။ ဤဒံုးမ်ိဳးမွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေလာင္ၿပီး ပိုသြားသျဖင့္ ယမ္းပိႆာခ်ိန္မ်ားသည့္ ဒံုးႀကီးမ်ားထက္ပင္ ပို၍ ေ၀းေ၀းသြားေလသည္။

“ ေမဆဲ ” (မီးငယ္) ေခၚ ဒံုးအငယ္စားမ်ားလည္း ရွိေသး၏။ ထိုဒံုးကေလးမ်ားမွာ ေလးလက္မ ငါးလက္မ အရြယ္ေလာက္ရွိ၏။ ထိုဒံုးေသးေလးမ်ားကို ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ “ လံုးရဲဥ္ ” (ေက်ာက္တန္း) ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ၾက၏။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဒံုးကေလး ေထာင္ခ်ီ၍ ကုန္ေလသည္။ ဒံုးကေလးမ်ားကို ဒံုးႀကီးမ်ား လႊတ္သည့္အခါတြင္ ေရာင္းေလ့ရွိၾက၏။ တစ္လံုးလွ်င္ တစ္က်ပ္မွ သံုးက်ပ္အထိ အရြယ္အစားကို လိုက္၍ ေပးရသည္။ ဒံုး အေသးကေလးမ်ားကို ဒံုးလႊတ္ ၀ါသနာပါသူ ကေလးေရာ လူႀကီးပါ ၀ယ္ယူ၍ ႐ွိဳ႕လႊတ္ၾကသည္မွာ ေပ်ာ္စရာတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

0 comments:

Post a Comment