ဒံုးကို လူေနအိမ္ေျခ မရွိသည့္ ကြင္းျပင္သို႕သာ ပစ္လႊတ္ၾက၏။ ဒံုးလႊတ္ပြဲ က်င္းပရန္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ရြာသည္ တစ္ရြာလွ်င္ တစ္လံုးက် မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဒံုးဆရာကို ခိုင္းႏိုင္၏။ ဒံုးႀကီးတစ္လံုးကို က်ပ္ ၆၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ထိ ေပးရ၏။ နာမည္ႀကီး လြိဳင္ေကာ္/ရြိဳင္/ဘုရားဗြာ (ဘုရားျဖဴ) ေတာင္ႀကီး၊ ေကာ္သာေရြးဒံုးမ်ားမွာ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ေပးရ၏။ ဒံုးလႊတ္ပြဲ က်င္းပသည့္ ေန႕ ၁၂ နာရီေလာက္တြင္ မိမိတို႕ဒံုးမ်ားကို ထမ္းကာေစတီကို သံုးပတ္ ပတ္ၾက၏။ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳး၍ သန္မာထြားႀကိဳင္းသူသည္ ဒံုးကိုထမ္းရ၏။ အခ်ိဳ႕ရြာမွ မထမ္းႏိုင္သူမ်ားသည္ ဗလေကာင္းသူကို ၅၀ က်ပ္ေလာက္ေပး၍ ငွားထမ္းၾက၏။ သို႕ေသာ္နည္း၏။ မိမိတို႕ဘာသာ ထမ္းၾကသည္က မ်ားေလသည္။

ေန႕ဆြမ္းကပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဒံုးကို ေစတီရွိရာသို႕ ယူေဆာင္၍ အိုးစည္တီးကာ ညာသံေပး၍ ကၾက၏။ အခ်ိဳ႕က သိုင္းကြက္မ်ားျဖင့္ ကၾက၏။ ထိုးကြင္းထိုးထားသူ လူႀကီးမ်ားက မိမိတို႕ ထိုးကြင္းေပၚေအာင္ ေဘာင္းဘီကိုပင့္၍ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ကၾက၏။ အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ေပ်ာ္၍ကသည္ကို ၾကည့္႐ွဳအားေပးၾက၏။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ ဒံုးလႊတ္ပြဲသည္ ပအို၀္းတို႕ အေပ်ာ္ဆံုး ပြဲေတာ္ျဖစ္၏။ ေစတီေတာ္ကို သံုးႀကိမ္လွည့္ပတ္ ပူေဇာ္ၿပီးေသာအခါ ရွိဳ႕လႊတ္ရန္အတြက္ ေျဖာင့္ေအာင္လုပ္ထားသည့္ ၀ါးျဖင့္ ဒံုးကို အၿမီးတပ္ရ၏။ အၿမီးတပ္ရာတြင္ သြပ္ႀကိဳးျဖင့္ တင္းေအာင္ ရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္ရ၏။ တင္းေအာင္မခ်ည္ေႏွာင္ပါက ဒံုးသည္ သြားခ်င္ရာသို႕ သြားတတ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ တင္းေအာင္ ၿမဲေအာင္ ခ်ည္ေႏွာင္ရေလသည္။

ဒံုးကို အၿမီးတပ္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးေသာအခါ ေစတီတစ္ပတ္ ျပန္ပတ္ရေသး၏။ ထိုေနာက္ ဒံုးပစ္လႊတ္စင္သို႕ မိမိတို႕အဖြဲ႕အလိုက္ အိုးစည္ဗံုေမာင္းတီးကာ ကခုန္၍ ဒံုးကိုထမ္းသြားၾကေလသည္။ ဒံုးပစ္လႊတ္စင္ကို ပအို၀္းတို႕က “ လုဖိုင္ကဲန္း ” (မီးစင္) ဟုေခၚ၏။ ဒံုးပစ္လႊတ္သူသည္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ အရပ္မ်က္ႏွာဘက္သို႕ စနက္တံကို တပ္ၿပီး မီး႐ွိဳ႕ရသည္။ စနက္တံကို မီး႐ွိဳ႕စဥ္ အခ်ိဳ႕ဒံုးဆရာသည္ ေလယာဥ္ပ်ံ ကိုယ္ထည္ သတၲဳစကို ေသးေသးေလး ညႇပ္၍ ထည့္ထားသျဖင့္ အေ၀းမွၾကည့္လွ်င္ ေဖြးကနဲ ျမင္ေနရသည္။ မီး႐ွိဳ႕စဥ္ ႐ွိဳ႕သူက မည္သည့္ရြာမွ ဒံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေပါင္းကို ေ၀ွ႕ယမ္းကာ ေၾကညာေပးသည္။ စနက္တံမွ စေလာင္ၿပီး ယမ္းကို မီးကူးသည္ႏွင့္ ယမ္း၏ တြန္းကန္မႈေၾကာင့္ ဒံုးသည္ ႐ုန္းကန္ထြက္ေျပး ေလေတာ့၏။ အခ်ိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္စဥ္က အခ်ိဳးအစား မမွန္သျဖင့္ ေပါက္ကြဲတတ္ေလသည္။ ဒံုးတြင္းမွ ယမ္းကို မီးေလာင္ရာတြင္ ဒံုး၏ ထိပ္ပိုင္းမွ စေလာင္၏။ ဒံုးေသးကေလးမ်ားမွာ အလယ္တြင္ စေလာင္ၿပီး ေအာက္သို႕ဆက္ေလာင္၏။ ထိုေနာက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အထက္သို႕ေလာင္၏။ ဒံုးစလႊတ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဒံုးတက္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေပါင္း ေ၀ွ႕ယမ္း၍ က ၾကသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွ၏။

ဒံုး၏စနက္တံကို ႐ွိဳ႕သူသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေပါက္ကြဲတတ္သျဖင့္ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဒံုးလႊတ္စ္ေပၚမွ အခ်ိန္မီျပန္ဆင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရ၏။ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ႀကိမ္ ႐ွိဳ႕၍ မေလာင္ပါက သံုးႀကိမ္ထိ ႐ွိဳ႕ရသည္လည္းရွိ၏။ ေရွးကဒံုးတို႕သည္ ေန႕၀က္ခရီးမွ်အထိ သြားသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ ခုေခတ္ကာလ ဒံုးမ်ားမွာ သံုးမိုင္မွ ေျခာက္မိုင္အထိ သြားေလသည္။

1 comments:

  1. For juveniles, in connection to the selective shutdown system talked about in 1.2 Recent Changes, legal guardians ought to ready to|be succesful of|have the ability to} examine their juveniles’ gaming standing, corresponding to which games have been accessed and for a way lengthy. Due to COVID-19 and restrictions on bodily gatherings at entertainment-related facilities, casinos in Korea have argued for the permission to start out|to begin} online betting. The MCST is reviewing such proposals, but currently there are no notable changes or legislative motions. Games 더킹카지노 distributed in Korea are topic to age score requirements, and must acquire a score from the GRAC or a self-rating entity before release. For games registered with the GRAC, an amendment report on the modification of gaming content is required within 24 hours of the implementation of such changes. After reviewing the changes, the GRAC determines whether or not a different age score is required within seven days and notifies the gaming enterprise operator.

Post a Comment