ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး

ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၀ ခုႏွစ္ကပင္ ရွိေနၿပီျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က ေက်ာင္းငယ္ေလးမွ်သာ ျဖစ္၏။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တစ္ေၾကာတြင္ ေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာ ရွိသည္။

ယခု ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မွာ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲ ဦးနရိႏၵ ျဖစ္၏။ ဤဆရာေတာ္အထိ ပထမ ေတာင္ေက်ာင္းႀကီးတြင္ ဆရာေတာ္ ရွစ္ပါး ေက်ာင္းထိုင္ခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ ဦးနရိႏၵသည္ ၁၃၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒကာမ်ား ပင့္ေလွ်ာက္၍ သထံုမွ ၾကြလာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဂ်ပန္၀င္လာသျဖင့္ ဆရာေတာ္ သီတင္းသံုးရာ သထံုရွိ ဓမၼကာရီေက်ာင္းသို႕ ျပန္ၾကြသြား၏။ ၁၃၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒကာမ်ားက သြားေရာက္ ပင့္ေလွ်ာက္ျပန္ရာ ဆရာေတာ္သည္ စာခ် ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးတိေလာက၊ ဦးဓမၼသာမိ တို႕ကို ေခၚလာခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ ဘာသာေရး၊ ေက်ာင္း၏ ေအာင္ျမင္ေရး တိုးတက္ခဲ့သည္။

၁၃၀၈ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္ ၀င္လာစဥ္က ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ မြန္ၿခိန္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတြင္ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္ကားေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဏၰိတ၊ ထမ္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ၊ ၀င္းယေက်ာင္း ဦးပဥၨင္း ဦးကုမၼာ တို့သည္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းၾက၏။ ထို႕ေနာက္ ဆရာေတာ္ ဦးနရိႏၵထံ ေက်ာင္းႀကီး ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၍ ဆႏၵယူေတာ္ မူခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္တို႕၏ ဆႏၵမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားေက်ာင္း တည္ေဆာက္လိုျခင္း ပရိယတၲိ ပဋိပတၱိ သာသနာ ထြန္းကားေစလိုျခင္း တို႕ျဖစ္၏။ ထိုေနာက္မွတစ္ဆင့္ ၀ိပႆနာ ျပန္႕ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ပင္ ျဖစ္၏။ ေနာင္ကားေက်ာင္း ဆရာေတာ္၊ ထမ္းဘုရား ဆရာေတာ္၊ ၀င္းယေက်ာင္း ဆရာေတာ္ သံုးပါးတို႕သည္ ဦးဘိုးခင္၊ ဆရာ၀ဏၰ၊ ဦးထြက္စံု စသည့္ ဒကာမ်ားကို တိုင္ပင္ၾက၏။ ဆရာေတာ္တို႕က ဤဒကာတို႕အား ပအို၀္းအမ်ိဳးသား သံဃာဗဟိုလ္ဌာန စာသင္တိုက္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္လိုသည္။ ေက်ာင္းမွာလည္း ဂ်ပန္တို႕ဖ်က္ဆီး၍ ပ်က္စီးသြားၿပီး ေက်ာင္းအသစ္ ေဆာက္လုပ္လိုသည္ဟု မိန္႕ၾကားေလသည္။ ဦးဘိုးခင္တို႕ကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾက၏။ ဦးဘိုးခင္သည္ သြတ္ကို တာ၀န္ယူလႉဒါန္းေလသည္။ သထံုနယ္စား ခြန္ၾကည္က သစ္အတြက္တာ၀န္ယူမည္ဟု ေလွ်ာက္၏။ သို႕ေသာ္ သစ္လႉရန္ အဆင္မေျပခဲ့သျဖင့္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းကို လႉဒါန္းခဲ့ေလသည္။

ေနာင္ကားေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရား၏စိတ္၀ယ္ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ေဆာက္ေရးကိစၥသည္ သံမႈိႏွက္သလို စြဲေန၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းႀကီး ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားသည္။ နယ္မွ ပအို၀္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ တိုင္ပင္ရေသာ္ ေကာင္းေလမည္ဟု အႀကံျဖစ္၏။ မိမိ၏ အႀကံအတိုင္း နယ္မွ သံဃာ္ေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္ခဲ့၏။

၁၃၀၈ ခုႏွစ္၊ နေတၱာ္လျပည့္ေန႕ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ၿခိန္ေက်ာင္း၌ သံဃာေတာ္အပါး ၁၀၀ တို႕သည္ အစည္းအေ၀း က်င္းပၾကသည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေနာင္စမ္းဆရာေတာ္က ေဆာင္ရြက္၏။ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မွာ ေနာင္ကားေက်ာင္း ဆရာေတာ္ျဖစ္၏။ ၁၆ နယ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပထမေတာင္ ေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္ မူၾကရန္ အသီးသီးတာ၀န္ေပးအပ္လိုက္သည္။

ဒကာမ်ားအဖြဲ႕တြင္ သထံုနယ္စား ခြန္ၾကည္က နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ ၁၈ ဦး ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းကို အဂၤေတျဖင့္ ေဆာက္ရန္ သစ္ျဖင့္ေဆာက္ရန္ စသည္ျဖင့္ ဆႏၵႏွစ္ခု ရွိေနၾက၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဂၤေတျဖင့္ ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးဘိုးခင္က ပံုႏွိပ္စက္ ရွိသျဖင့္ ျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ေငြေကာက္ခံျခင္းအတြက္ ျဖတ္ပိုင္းကို ႐ိုက္ရန္ တာ၀န္ယူ၏။ ေငြေကာက္ခံရရွိသည့္အခါမွသာ ျဖတ္ပိုင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြကို ရွင္းေပးရန္ျဖစ္၏။ ေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြကို ဦးဘိုးခင္ထံ အပ္ႏွံၾကရန္ သေဘာတူညီၾကသည္။

၁၃၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေန႕တြင္ သံဃာေတာ္တပါး ၂၀၀ ႏွင့္ နာယကအဖြဲ႕၀င္ ဒကာမ်ားသည္ ေက်ာင္းပံုစံဆြဲရန္ စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အမ်ား၏ ဆႏၵျဖင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ အလ်ား ၁၂၀ ၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ အနံ ၁၀၀၊ အျမင့္ ၃၇ - ၆ ၊ အနက္ ၉ ျဖင့္ ေက်ာင္းပံုစံ အၾကမ္း ေရးဆြဲၾကသည္။ ေက်ာင္းမွာ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းျဖစ္၏။

ေက်ာင္းႀကီးကို ေဆာက္ခဲ့ရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ရ၏။ ေက်ာင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မၿပီးႏိုင္သျဖင့္ လူအမ်ားက “ တိုင္ထူမၿပီး ေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ” ဟုလည္းေကာင္း ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ “ ႀကိဳးစားက ဘုရားျဖစ္ႏိုင္သည္ ” ဟူေသာ စကားအတိုင္း တစ္စစႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာ ယခုအခါ ေက်ာင္းႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ ေနာင္ကား ဆရာေတာ္ ၁၃၁၇ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၈ ရက္ေန႕မွစ၍ လံုးပမ္းခဲ့ရာ ၁၃၂၂ ခုႏွစ္ အထိ ငါးႏွစ္ၾကာမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး သြားေလသည္။

၁၃၂၁ ခုႏွစ္တြင္ သံဃာအပါး ၅၀ သည္ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲအတြက္ စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ပအို၀္း အိမ္တိုင္း ေငြ ႏွစ္က်ပ္အထက္ ေကာက္ခံၾကသည္။ ပထမ ေတာင္ေက်ာင္းႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ စုစုေပါင္း ေငြ ၃၁၁၉၈၃ က်ပ္ ၆၅ ျပား ကုန္က်ခဲ့သည္။ သစ္ဖိုး ၀ါးဖိုး အားလံုး ထည့္တြက္ပါက ငါးသိန္းေက်ာ္မွ် ကုန္က်ေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လံု႕လ၀ီရိယ ဘာသာေရး စိတ္ထက္သန္ပံု စည္းလံုးညီညြတ္ပံု ဇြဲရွိပံုကို အကဲခတ္ေလ့လာ ႏိုင္ေပသည္။ ေက်ာင္းတက္ပြဲကို ၁၃၂၂ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆုတ္ ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

ပထမ ေတာင္ေက်ာင္းႀကီးသည္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ ေစတနာကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။ “ တစ္မူးရလို႕တစ္ပဲလႉ ဒို႕ရွမ္းေတာင္သူ (ပအို၀္း) တူႏိုင္႐ိုးလား ” ဟူေသာစကားကို ေထာက္ခံေနေပသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ဘာသာေရး စိတ္ထက္သန္ပံုကို ထင္ရွားေစသည္။ ပထမ ေတာင္ေက်ာင္းႀကီးသည္ကား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္ ပအို၀္းတို႕၏ က်က္သေရေဆာင္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုႀကီးေပတည္း။

0 comments:

Post a Comment