အလံတရာေစတီ

အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးသည္ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ဇရစ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အုပ္စု၀င္ သာယာကုန္းေက်းရြာအေရွ႕ မိုးမခေတာင္ေျခ၏ အေနာက္ဘက္ ကုန္းျမင့္တြင္ တည္ရွိ၏။ အလံတစ္ရာေစတီေတာ္၏ ဘြဲ႕ေတာ္အျပည့္အစံုမွာ “ အလံတစ္ရာ မယာေသာဏယ ကမၻာေအး ေစတီေတာ္ႀကီး ” ျဖစ္၏။

အလံတစ္ရာဘုရားဟု ဘြဲ႕မည္ထင္ရွား တြင္ရျခင္းကား၊ အလံတစ္ရာ ဆရာေတာ္ဘုရားတြင္ ခႏၲီဗလ ဟု ဘြဲ႕ေတာ္ရေသာ ရေသ့ငယ္တစ္ပါးရွိ၏။ ထိုခႏၲီဗလ ရေသ့ငယ္၏ လက္အလံျဖင့္ အလံေပါင္း ၁၀၀ တိတိ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ရွိေသာ ေစတီကို ၁၃၁၄ ခုႏွစ္က စတင္တည္ထားေတာ္ မူခဲ့သျဖင့္ အလံတစ္ရာေစတီဟု ေခၚေၾကာင္း မွတ္သားသိရွိရသည္။ (အလံတစ္ရာမွာ ၃၇၅ ေပႏွင့္ ညီမွ်သည္)။

၁၃၁၆ ႏွစ္တြင္ ေရႊေစတီကို ငံု၍ တည္ေဆာက္ေသာ လက္မတစ္ရာ ေစတီေတာ္ တစ္ဆူကို ထီးေတာ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၃၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုလက္မ ၁၀၀ ေစတီေတာ္ကို ထီးေတာ္မတင္ခဲ့ဘဲ ၁၃၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုေပေပါင္း ၁၀၀ ေစတီကိုငံုလ်က္၊ အေတာင္ ၁၀၀ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ရွိေသာ ေစတီေတာ္ကို တည္၍ ၿပီးစီးခဲ့ေလသည္။ သို႕ေသာ္ ထီးေတာ္မတင္ျဖစ္ခဲ့ဟု ဆိုသည္။

၁၃၂၁ ခုႏွစ္တြင္၊ အေတာင္တစ္ရာေစတီကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီး အေတာင္ ၁၈၀ ေစတီကို ထီးေတာ္ တင္ခဲ့သည္။ ၁၃၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အေတာင္ ၁၈၀ ေစတီေတာ္ကို ငံုျပန္ကာ၊ တည္ေဆာက္ေသာ အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးကို ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕တြင္ ေအာင္သာယာ ထီးျဖဴေတာ္တင္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရေပသည္။

အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ အလံတစ္ရာဘုရား ကုန္းေတာ္၏အနီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေစတီေတာ္ေပါင္း ၁၈ ဆူကို တည္ထားကိုးကြယ္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုး ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂ ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂအျပည့္ျဖင့္ အရပ္ရပ္ ကုသိုလ္ရွင္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ သာသနာျပဳ အလံတစ္ရာ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ေနာက္ဆံုး ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိသည္။

၁၃၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား သူေတာ္စင္မ်ားသည္ ေန႕စဥ္ လုပ္အားလႉဒါန္း၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရား ေ၀ယ်ာ၀စၥကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရား (၁၀)ပါးကို က်င့္သံုးၾကသည့္ ပအို၀္းသူေတာ္စင္မ်ား ျဖစ္ၾက၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အလံတစ္ရာ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ စီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ မဟာက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားကာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္ မူလာခဲ့ရေၾကာင္း သိရေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဘုရားတည္ေဆာက္မႈတြင္ လုပ္အားလႉဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားႀကီးအတြက္ အုတ္သယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္သယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ထုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႕စဥ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အလံတစ္ရာတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ သတ္သတ္လြတ္ကိုသာ စားသံုးၾက၏။ လုပ္အားလႉဒါန္းၾကသူမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ လုပ္အား လႉဒါန္းၾကသူမ်ားအား ဘုရားဘ႑ာေတာ္မွေန၍ အမ်ိဳးသားမ်ားကို တစ္ေန႕ျပား (၂၀)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တစ္ေန႕ျပား(၂၀)၊ ေထာက္ပံ့ေတာ္မူ၏။ အခ်ိဳ႕ ကေလးမိခင္မ်ားမွာ ေန႕တစ္၀က္သာ လုပ္အားလႉဒါန္းႏိုင္သည္။ ၄င္းေန႕၀က္အတြက္ (၁၀)ျပား ေထာက္ပံ့ေတာ္မူ၏။ လုပ္အား လႉဒါန္းသည့္ ကုသိုလ္ရွင္မ်ားကိုလည္း မနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနတစ္ႀကိမ္ သတ္သတ္လြတ္ ဆန္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးသည္။

အလံတစ္ရာ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မိုးမခေတာင္ေပၚမွ တပည့္ ဦးပဥၹင္း၊ သာမေဏအေပါင္းတို႕ျဖင့္ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိ၏။ ညေန (၇)နာရီ (၈) နာရီ အခ်ိန္၌ မိုးမခေတာင္ေပၚမွေန၍ အလံတစ္ရာေဒသသို႕ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္႐ွဳၾက၏။ ထိုအခါ သပိတ္လံုးပမာဏရွိေသာ မီးပြင့္မီးလွ်ံ၊ အင္ဂ်င္လွ်ပ္စစ္ မီးလံုး သဏၭာန္ႏွင့္ ကြမ္းလံုးသဏၭာန္မွ်ေလာက္ရွိေသာ အၿခံအရံတို႕ အလံတစ္ရာ ကုန္းေတာ္ေပၚ၏ ထက္၀န္းက်င္၌ ျမင္ရသူတို႕ အံ့ၾသမကုန္ႏိုင္ေအာင္ ကြန္႕ျမဴးေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရ၏။ အလံတစ္ရာ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႕လည္း က်တစ္ခါ တက္တစ္လွည့္ႏွင့္ ေတြ႕ရ၏။ ဆရာေတာ္တို႕က သိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိစၧာနတ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေပ်ာ္ျမဴးေနသည္ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။

ထိုေနာက္မၾကာခင္ သစ္ပင္ခ်ံဳႏြယ္အတိၿပီးေသာ အလံတစ္ရာ ကုန္းေတာ္ေပၚမွေန၍ ဆလိုက္မီးေရာင္ ထိုးတက္သကဲ့သို႕ ျဖဴ၀င္းေသာ အေရာင္ကို ျမင္းရျခင္း၊ ေနာင္ကုလားေတာင္ေပၚရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားႏွင့္ အလံတစ္ရာ ကုန္းေတာ္ထက္သို႕ ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္ လူးလဲပ်ံသန္းသြားလာေနေသာ ဓာတ္မီးလံုးပမာဏ အျဖဴ၊ အနီ၊ အ၀ါ၊ အစိမ္း စေသာအေရာင္တို႕ကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္း၊ ဆြမ္းခံရာတြင္လည္း ထူးဆန္းေသာအေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို အလံတစ္ရာ ကုန္းေတာ္ေပၚ၌ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္ အလံတစ္ရာကုန္းေတာ္ေပၚသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္လိုေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပေန၏။ ဆႏၵအတိုင္းၾကြသြားေတာ္၍ ၾကည့္႐ွဳေလ၏။

အလံတစ္ရာ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႕ ေရာက္ေသာအခါ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ သာယာလွသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ထို႕ျပင္ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္သည္ ကမၻာတည္ေအာင္ ကိန္း၀ပ္လိုသည့္ ဆႏၵကို သိုက္မိစၧာနတ္တို႕ ေပ်ာ္ပါးသည္ဟူ ဆရာေတာ္ထင္ခဲ့၏။ ဤသို႕ထင္ခဲ့ မိသည္မွာ မွားေလစြဟူလည္း ေနာင္တရေတာ္မူ၏။ ဆရာေတာ္သည္ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္တို႕၏ မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ မိုးမခေတာင္ေပၚ၌ ဆက္၍ သီတင္းသံုးရန္ ခက္ေန၏။ ဆရာေတာ္သည္ ဘုရားပြင့္ရာ အေနာက္မဇၥ်ိမေဒသသို႕ သီဟိုဠ္စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ ေဗာဓိပင္ စေသာ ဘုရားရွင္တို႕၏ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္တကြ တန္ခိုးႀကီးဘုရားပါ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့မည္ဟု ႏွလံုးျပဳၿပီး ၾကြေရာက္သြားခဲ့၏။ အေနာက္မဇၩိေဒသ မၾကြမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တစ္လတိုင္တိုင္ သီတင္းသံုးၿပီးမွ ၾကြေရာက္မည္ဟု အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

သို႕ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သီတင္းသံုးေနစဥ္ မိုးမခေတာင္ေပၚရွိ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးစဥ္က ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္သည္ ၄င္းကုန္းေတာ္ေပၚမွာ ကိန္း၀န္လိုသည္ဟူေသာ “ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးသည္ ဆရာေတာ္၏ ႏွလံုးကို ခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ေန၏။ မဇၩိမေဒသသို႕ မၾကြျဖစ္ေတာ့ဘဲ ေနာင္ကုလားအလယ္ရြာ သုႆာန္ေက်ာင္းတြင္ ျပန္၍ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ဆရာေတာ္သည္ သုႆာန္ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနစဥ္ ေနာင္ကုလားရြာႀကီး သုႆာန္ေက်ာင္း၊ သာယာကုန္း၊ မိုးမခစေသာ ရြာတို႕တြင္ ၿပိဳပ်က္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ေစတီေတာ္မ်ားကို ျပဳျပင္ခဲ့၏။

ဆရာေတာ္သည္ ညီညြတ္မႈမရွိခဲ့ေသာ မိမိတို႕ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးသည္ ေစတီေတာ္မ်ားကို ျပဳျပင္တည္ဖို႕ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးပါမည္ေလာ ဟူသည့္ ဆႏၵျဖင့္ လည္းေကာင္း ကုန္းေတာ္၌ သံုးညတိုင္တိုင္ အဓိ႒ာန္ ၀င္ခဲ့၏။ အနည္းငယ္ အိပ္ေမာက်ၿပီးေသာအခါ လက္သီးလက္႐ံုးတန္းၿပီး “ ေအာင္ၿပီ ေအာင္ၿပီ ေအာင္ၿပီ ” ဟု သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္း၀ါးကာ လန္႕ႏိုးခဲ့၏။ မိမိအိပ္မက္သည္ ထူးသည္ဟု ယူဆ၏။ ထို႕အျပင္ ကုန္းေတာ္ေပၚ၌ အလံတစ္ရာ ျမင့္ေသာေစတီကို တည္လိုေသာ ဆႏၵလည္း အၿမဲျဖစ္ေပၚေန၏။

လူေယာဂီမ်ားအတြက္လည္း ေစတီေတာ္ ဘ႑ာေငြမွပင္ တစ္ေန႕လွ်င္ ျပားႏွစ္ဆယ္ေထာက္ပံ့၏။ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ ဆံျပဳတ္တိုက္ေၾကြး၏။ စားေရးအတြက္ အသင့္အတင့္ လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၀တ္ေရး၊ ေနေရး မျပည့္စံုသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိုးရာသီစပါးစိုက္ခ်ိန္တြင္ ရက္ေပါင္း ၄၀ ေႏြရာသီ စပါးရိတ္ခ်ိန္တြင္ ရက္ေပါင္း ၄၀ စုစုေပါင္း ရက္ေပါင္း ၈၀ ကို ေငြေၾကးစီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဘုရားႀကီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဇာတိေျမ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္သာ လုပ္အားေပးႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေပသည္။

ကေလးငယ္တိုင္း စာသင္ေရးအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မူလတန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေဆးေပးခန္းတစ္ခုကို ေစတနာ့၀န္ထမ္း တိုင္းရင္းေဆးဆရာႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ ကုသေပးေနၾကသည္။

ထူးျခားသည္မွာ အမ်ိဳးသားတိုင္း ေခါင္းတံုး ဦးျပည္း ထားရ၏။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ ဆံထံုးကို ျမင့္ျမင့္ထံုးၾကရသည္။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အညစ္အေၾကး အစြန္းအေပ ခံႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ အနက္ေရာင္အ၀တ္အစားကို ၀တ္ဆင္ၾကရ၏။ ေန႕ႀကီးအခါႀကီးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ၾကရသည္။

အလံတစ္ရာသို႕ ေရာက္ဖူးပါက ေန႕စဥ္ေနပူထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေနပူထဲတြင္ ေန႕စဥ္အလုပ္ လုပ္ေနရေသာ္လည္း သူတို႕အသားအေရမွာ ေခ်ာေမာလွပေန၏။ ခ်စ္စရာပါးအို႕ေလးမ်ားမွာလည္း မျပဳမျပင္ဘဲႏွင့္ ပန္းေသြးေရာင္ ၾကြေနေပသည္။ သူတို႕ေလးေတြ၏ ေစတနာႏွင့္ ကုသိုလ္မွာ ခ်ီးက်ဴးသာဓုေခၚစရာပင္ ျဖစ္၏။

အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေ၀ယ်ာ၀စၥ လုပ္ငန္းအ၀၀ မွန္သမွ် အခေၾကးေငြေပး ငွားရမ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းဟူ၍ မရွိေပ။ လုပ္အားလႉဒါန္းသူ ေစတနာရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ၊ ၀ါသနာတူသူ စုစည္း၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းကာ တက္ညီလက္ညီ တာ၀န္ခြဲေ၀ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားမွာ ပန္းရံအဖြဲ႕၊ ပန္းပဲအဖြဲ႕၊ ပန္းထိမ္အဖြဲ႕၊ လက္သမားအဖြဲ႕၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၊ အေကၽြးအေမြးႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးအဖြဲ႕၊ အလႉခံဥပသကာအဖြဲ႕၊ ေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေထြေထြ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ စသည္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးသည္ ထုထယ္ပမာဏအားျဖင့္ ႀကီးမား၏။ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ လႉဒါန္းခဲ့ၾကေသာ ေငြေၾကးဘ႑ာ ပစၥည္းကိရိယာျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား တည္ေဆာက္ခဲ့ရ၏။ ဆရာေတာ္ ဘုရားကလည္း ထမင္းတစ္ေစ့၊ အုတ္တစ္ပိုင္း၊ သစ္သားတစ္စ အေလအလြင့္ မျဖစ္ရေအာင္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၾကရန္ အၿမဲတမ္းပင္ သတိေပး ညႊန္ၾကားေတာ္မူေလ့ ရွိၾကသည္။

အလံတစ္ရာေစတီေတာ္ႀကီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရပ္ကြက္ ခုနစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ အိမ္ေျခ ၇၂၀ ရွိ၏။ ရပ္ကြက္ခုနစ္ရပ္ကြက္မွာ ဗုဒၶသစၥာရပ္ကြက္၊ ေဘာဂ ရပ္ကြက္၊ ဖိုးသၾကား ရပ္ကြက္၊ ဘိုးဘိုးေအာင္ ရပ္ကြက္၊ ၀ိဇၨာ ရပ္ကြက္၊ နာဂ၀ိဇၨာရပ္ကြက္တို႕ ျဖစ္ၾက၏။ ဤရပ္ကြက္မ်ားရွိ အိမ္မ်ားစုစုေပါင္းမွာ ၇၂၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လာေရာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ စသျဖင့္ လုပ္အားလႉဒါန္းရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္၏။ တစ္သက္ပတ္လံုး ေနထိုင္ရန္ အဓိ႒ာန္ ျပဳသူမ်ားလည္း ရွိၾက၏။ အခ်ိဳ႕မွာ အဓိ႒ာန္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ စည္းကမ္း မလိုက္နာႏိုင္၍ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

ယခင္က ေတာခ်ံဳသစ္ပင္ထူထပ္ၿပီး၊ သားေကာင္မ်ား က်က္စားရာ ေဒသျဖစ္ခဲ့သည့္ အလံတစ္ရာ ကုန္းေျမ၌ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းကန္ဘုရား၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ားျဖင့္ စည္ကားေန၏။ စားပင္၊ သီးပင္၊ ဥယ်ာဥ္ ပန္းမန္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းရွင္သန္ေန၏။ စိုေျပေန၏။ ေအးခ်မ္းသာယာေန၏။

အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးအား ရေသ့ ၈၅၊ ရေသ့မ ၃၈၈ ပါး၊ စုစုေပါင္း ရေသ့ ၄၃၇ ပါး တို႕သည္ ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္အားေပး သီတင္းသံုး ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္လည္း၊ အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾက၏။

အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီး၀င္းသို႕အ၀င္ ၀ဲယာတစ္ဘက္ တစ္ခ်က္တြင္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားကို တန္းစီ စိုက္ပ်ိဳးထား၏။ ထံုးသကၤန္း ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးႏွင့္ အလံတစ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးကို ၾကည္ညိဳသပၸါယ္စြာ ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment