ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾက၏။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အနည္းငယ္ ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားေရာ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားဆံုး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ဗုဒၶဘာသာ သာသနာထြန္းကားရာ သထံုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသမ်ားပီပီ ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္အမင္း ယံုၾကည္ၾက၏။ ဥပုသ္ေန႕မ်ားပင္ အလုပ္မဆင္းၾကေခ်။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ရတနာ သံုးပါးကို ၾကည္ညိဳၾကသျဖင့္ ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ဇရပ္ စေသာ သာသနာေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို မိမိတို႕ ေခၽြးႏွီးစာထဲမွ စုေဆာင္း ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းၾကသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဇရပ္ လႉဒါန္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ေရွ႕တြင္လည္း၊ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ ဇရပ္ဒကာ ထည့္၍ ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိ႐ိုးဖလာမပ်က္၊ အစဥ္အဆက္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အစဥ္အဆက္မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ျဖစ္၍ ရပ္တိုင္းရြာတိုင္းတြင္ ဘုရားေစတီ ေက်ာင္းကန္ဇရပ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းၾက၏။ ဥပုသ္သီတင္း တည္ေဆာက္ ၾက၏။ ရွင္ျပဳရဟန္ျပဳသူလည္း မ်ားသည္။ သို႕ေသာ္ မိ႐ိုးဖလာ ဆရာသမား အျပဳအမူ၊ အယူ၀ါဒ၊ ထံုးစံ ဓေလ့အတိုင္း ျပဳက်င့္သူသာ မ်ား၏။

ပအို၀္းရြာတိုင္းတြင္ ေရႊေရာင္ တ၀င္း၀င္းရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားကို ခမ္းနားစြာ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဘုရားေစတီ ပုထိုးမ်ားကိုလည္း တင့္တယ္ သပၸယ္စြာ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္၏။ သႀကၤန္အခါ၊ ၀ါတြင္း ၀ါကၽြတ္အခါႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ အခါမ်ားတြင္ ဘုရား ေက်ာင္း ကန္မ်ား၌ သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္ၾကသည္။ သုတ္တရား၊ ၀ိပႆနာတရားႏွင့္ အဘိဓမၼာတရားမ်ားကို ယံုၾကည္ေလးစားစြာ နာယူၾကသည္။ ၀ါတြင္း သံုးလ အတြင္း စာေဟာဆရာမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ကာ၊ စာေဟာျခင္း၊ စာဂေကၽြးေမြးျခင္း ျပဳၾကသည္။

ပအို၀္းေက်းရြာတိုင္းတြင္ ခမ္းနားထည္၀ါလွေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ရွိသကဲ့သို႕ အိမ္တိုင္း၏ အိမ္ဦးခန္းတြင္ ဘုရားစင္ကို တင့္တယ္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ျပင္ဆင္ထားၾကေလသည္။ ဘုရားစင္သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ဘုရားစင္ သန္႕ရွင္းၿပီး၊ ဘုရားပန္းမညႇိဳးမွ အိမ္ရွိမိသားစုမ်ား ရႊင္လန္းက်န္းမာမည္၊ လာဘ္ရႊင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘုရားအမႈကိစၥမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အတြက္လည္း အလွည့္က် ဆြမ္းတာ၀န္ယူၾကၿပီး၊ အိမ္ငါးအိမ္မွ ဆယ္အိမ္အထိ စုေပါင္း၍ အိမ္တိုင္း ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသို႕ သြားပို႕ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ရြာတြင္း ဆြမ္းခံထြက္ေလ့မရွိေပ။ ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသို႕သြား၍ လႉဒါန္းၾကသည္။ ဆြမ္းသြားပို႕ရင္း ေက်ာင္းေပၚႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း သန္႕ရွင္းေစရန္ လွည္းက်င္းသန္႕ရွင္းေပးၾကသည္။

ပအို၀္းေက်းရြာတစ္ရြာ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ရြာသံုးရြာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို ထည္၀ါခန္႕ညားစြာ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းၾကေလသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကိုလည္း ၾကည္ညိဳ႐ိုေသ ေလးစားၾကသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ညႊန္ၾကားဆံုးမေတာ္မူသည္ မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရးကိစၥတို႕ကို အၿမဲဦးစီး ကြပ္ကဲေခါင္းေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ ေပးေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ရြာသူရြာသားမ်ားက အထူးအားကိုး ၾကည္ညိဳၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအားလည္း အခ်ိန္အခါ ရာသီကိုလိုက္၍ လႉဖြယ္ပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာျဖင့္ လႉဒါန္းၾကသည္။ လႉရာတြင္လည္း ရက္ေရာၾကသည္။ ရွာေဖြစုေဆာင္းရရွိသည္ထက္ ပိုမိုလႉတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္ ဘာသာေရးအတြက္သာမက လူမႈေရးဆိုင္ရာ အမ်ားကိစၥမ်ား ရွိပါကလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ စုေ၀းၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ား၊ တိုက္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္း ၾကေလသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ေနာင္ကားေက်ာင္း ဟမ္းစူးေက်ာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာင္တရားတိုက္ေက်ာင္း စသည့္ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ပအို၀္းတို႕၏ ေစတနာ သဒၶါတရား၊ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို သိႏိုင္ေပသည္။

ရွင္ျပဳရဟန္းခံစေသာ အလႉပြဲႀကီးမ်ားကိုလည္း ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပၾကသည္။ ဒါနကုသိုလ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သို႕ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ တရားႏွင့္အညီ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အလႉအတန္း၊ အေပးအကမ္း၊ အေကၽြးအေမြး ရက္ေရာၾကသည္။ “ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္မူးရလို႕၊ တစ္ပဲလႉ၊ တို႕ရွမ္းေတာင္သူ (ပအို၀္း) တူႏိုင္႐ိုးလား ” ဟူ၍ စာဖြဲ႕ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment