ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားဖြားလွ်င္ မီးဖိုကို သတ္သတ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။ အႏွီးကိုလည္း စံုလင္စြာ စုေဆာင္ထားေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားသည္ မိမိအမ်ိဳးသမီး ၀မ္းနာေနစဥ္ ကေလး၏ ခ်က္ႀကိဳးကိုလည္း က်စ္ထားတတ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နံနက္ေစာေစာ ေစ်းမသြားရေပ။ အျခားလူမ်ားက ႏႈတ္ဆက္မွ မိမိက ျပန္လွန္ႏႈတ္ဆက္ရသည္။ မိမိကစ၍ ႏႈတ္မဆက္ရေပ။ စၿပီးႏႈတ္ဆက္မိပါက ႏႈတ္ဆက္ခံရသူအတြက္ လာဘ္ပိတ္တတ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အသုဘလိုက္ပို႕ျခင္းလည္း မရွိေပ။ ကိုယ္၀န္ရွိေနစဥ္ ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ ေခါင္းေလွ်ာ္ပါက ကေလးပ်က္တတ္သည္ဟု အယူရွိသည္။ သားဖြားခန္းကို အိမ္၏အနီးတြင္ပင္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ သားဖြားခန္းအတြင္းသို႕ အမ်ိဳးသားမ်ား မ၀င္ရေပ။ မီးေနစဥ္ မီးဖိုတြင္ ေယာက်္ားမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး ေဆးလိပ္မီးပင္ မညႇိၾကေခ်။

သားဖြားရာတြင္ “ ေမာ္မူ” ေခၚ လက္သည္ေတာသားဖြား ဆရာမကို ေခၚၾက၏။ ကေလးကို ထို “ ေမာမူ ” ေခၚ လက္သည္သားဖြား ဆရာမကပင္ ဖြားေပးသည္။ ကေလး၏ ခ်က္ႀကိဳးကိုလည္း ျဖတ္ေပးသည္။ ထိုလက္သည္သားဖြား ဆရာမကိုေခၚလွ်င္ ရွစ္က်ပ္မွ ဆယ့္ငါးက်ပ္အထိ ေပးၾကသည္။ သားဖြားၿပီးလွ်င္လည္း ဆားတစ္ထုပ္၊ င႐ုတ္သီးတစ္ထုပ္၊ ဂ်င္းတစ္ထုပ္ကို လက္သည္သားဖြား ဆရာမအား ေပးၾကသည္။ သားဖြားဆရာမ မရွိသျဖင့္ ေရွးအစဥ္အလာမ်ားကိုသာ က်င့္သံုးေနၾကရသည္။

သားဖြားလွ်င္ မီးဖိုေဘးတြင္ ၁၅ ရက္မွ တစ္လထိေနတတ္ၾကသည္။ သားဖြားလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၀ါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျမင့္တစ္ထြာခန္႕ရွိ အိပ္စင္တြင္ အိပ္ၾကရ၏။ သားဖြားၿပီး ေလးငါးရက္အၾကာတြင္ အေငြ႕ခံေလ့ရွိသည္။

အေငြ႕ခံပံုမွာ နံ႕သာျဖဴ၊ နံ႕သာနီ၊ ကရေ၀းရြက္၊ ဇာတိပၹိဳလ္သီး စသည့္ အေမႊးနံ႕သာမ်ားကို ေျမအိုးထဲတြင္ ထည့္၍က်ိဳ၏။ ထြက္လာေသာ အေငြ႕ကို ေျပာင္းျဖင့္သြယ္တန္း၍ ခံုေလးေပၚတြင္ထိုင္ကာ ေျပာင္းမွလာေသာ အေငြ႕ကို ႐ွဴၾက၏။ သံုးေလးရက္ၾကာေအာင္ ထိုအေငြ႕ကို ရွဴၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ထင္း႐ွဴးေငြ႕ကို ႐ွဴၾကသည္။ ေခါင္းကိုက္ မူးေ၀တတ္သူမ်ားသည္ ထိုအေငြ႕ကို ႐ွဴပါက မူးေ၀ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သားဖြားစဥ္အတြင္း ဂ်င္းကို အရည္က်ိဳ ေသာက္ၾက၏။

ေရွးက သမီးမိန္းကေလးဖြားလွ်င္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ရက္လအခ်ိန္မွစ၍ နားေဖာက္ေပးေလ့ရွိသည္။ နားေဖာက္ၿပီးလွ်င္လည္း ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္ စသည္တို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နားကပ္မ်ားကို၊ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀တ္ဆင္ေပးၾကသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ သမီးေမြးသည္ထက္ သားေမြးသည္ကို ပို၍လိုလား ေတာင့္တၾကေလသည္။ သားေယာက်္ားကို လိုလားၾကျခင္းမွာ သားေမြးျခင္းျဖင့္ သားကိုရွင္ျပဳ ရဟန္းခံႏိုင္ျခင္း၊ သားသည္ သမီးေလာက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္မႀကီးျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖခင္က သားေယာက်္ား ပို၍လိုခ်င္ၾကသည္။ ဖခင္က သားေယာက်္ားကို လိုခ်င္ျခင္းမွာ သားႀကီးလာလွ်င္ ဖခင္လုပ္ငန္းကို ကူညီႏိုင္သည့္ျပင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း သားသည္ သမီးထက္ အစစအရာရာ စိတ္ခ်ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေရွးက သားဦးေယာက်္ားေမြးလွ်င္ ဘယ္ဘက္နားကို အၿမဲေဖာက္ေပးေလ့ ရွိေပသည္။ က်န္သားမ်ားကိုလည္း ေဖာက္လိုလွ်င္ ေဖာက္ေလ့ရွိၾက၏။ သားကို နားေဖာက္ေပးျခင္းျဖင့္ လိမၼာသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆိုဆံုးမရ လြယ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ မိဘမ်ား လာဘ္ရႊင္သည္ စီးပြားတိုးတက္သည္ဟု လည္းေကာင္း ယူဆယံုၾကည္ၾကသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သားသမီးမ်ားကို နားေဖာက္ရာတြင္ ေမြးဖြားၿပီး လပိုင္းအတြင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ေလးလအတြင္းတြင္ ေဖာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ ရာသီဥတု ေအးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေန႕ေကာင္း ရက္သာေရြး၍ ေဖာက္ေလ့ရွိသည္။ ေအးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးအထြက္နည္းေစၿပီး နားလည္း အနာမျဖစ္ေပ။ နားေဖာက္ပံုမွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးဦးက နားေဖာက္မည့္ကေလး၏ နားကို နႏြင္းမႈန္႕ႏွင့္ အုန္းဆီေရာ၍ ေႏြးပူသည္အထိ ပြတ္လိမ္းရ၏။ ထိုေနာက္ အပ္ခ်ည္နက္ ထိုးထားသည့္ ခ်ဳပ္အပ္ျဖင့္ ထိုးေဖာက္ၿပီး နားေပါက္အတြင္ ခ်ည္စကို ခ်န္ထားရ၏။ နားေဖာက္ၿပီးသည့္အပ္ကို ငွက္ေပ်ာပင္တြင္ ထိုးစိုက္ထားရသည္။ ဤသို႕ ျပဳျခင္းျဖင့္ ကေလးနားေအးၿပီး အနာျဖစ္ျခင္း ကင္းေစသည္ဟု ယူဆယံုၾကည္ၾကသည္။ နားေဖာက္ၿပီးလွ်င္ ေရႊနားကြင္းကို ၀တ္ဆင္ေပးၾကသည္။

ကေလးေမြးၿပီး ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ ကေလးအတြက္ ဧည့္ခံပြဲျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုေန႕တြင္ ရြာရွိအမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး “ ေခါက္တက္ ”  ေခၚ ေဒသထြက္ေပါက္ခ်ိဳးမုန္႕ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းတို႕ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေလသည္။ ထိုဧည္ခံပြဲသို႕ အမ်ိဳးသားမ်ား လာေလ့မရွိေပ။ ဤပြဲကို “ မ်က္ႏွာသစ္ပြဲ ” သို႕မဟုတ္ “ ကေလးလက္ဖြဲ႕ပြဲ ” ဟု ေခၚသည္။

ပြဲေန႕တြင္ ဧည့္ခန္း၌ ေရအျပည့္ထည့္ထားေသာ အိုးတစ္လံုးကိုထားၿပီး ထိုေရအိုးထဲတြင္ ဆီးျဖဴကိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ထိုးထည့္ထားသည္။ ကေလးဖြားသည့္ လက္သည္၏လက္ကို ကင္ပြန္းသီးရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးၿပီး၊ ဆီးျဖဴကိုင္းထည့္ထားေသာ ေရအိုးမွေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ရ၏။ အိမ္ေပၚရွိ အိမ္သူအိမ္သား မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားပါ ဤအတိုင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ေရးအိုးေဘး၌ခ်ထားသည့္ ခြက္တြင္ လက္ဖြဲ႕သည့္အေနျဖင့္ ေငြအေၾကြမ်ားကို ထည့္ၾကသည္။ ကေလးအတြက္လည္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးၾကၿပီး၊ ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ အမည္ကိုလည္း ေရြးေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ ဧည့္သည္မ်ား ကလည္း ကေလး၏လက္တြင္ “ ခင္းစူ ” ေခၚ ခ်ည္ခင္ျဖင့္ လက္ကို ရစ္ပတ္ေပးၾကသည္။ က်န္းမာခ်မ္းသာေစရန္လည္း ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ ကေလးကို နာမည္မွည့္ေပးရာတြင္ မိဘဘိုးဘြားက လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္နားလည္သူက လည္းေကာင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက လည္းေကာင္း ေရြးေပးေလ့ ရွိသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သားအေပၚတြင္ေရာ၊ သမီးအေပၚတြင္ပါ တူညီေသာ ေမတၲာ ေစတနာ ထားၾကသည္။ သားသမီး မ်ားကို အေမြစားအေမြခံ အျဖစ္မွ စြန္႕လႊတ္ျခင္း မရွိေပ။

ကေလးခ်က္ႀကိဳးကို ၀ါးျဖင့္သာလွီးျဖတ္ၾက၏။ ဓား၊ ကတ္ေၾကးတို႕ကို မသံုးၾကျခင္းမွာ သံဆိပ္တက္သည္ဟု အယူရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ကေလးခ်က္ႀကိုး ျဖတ္ၿပီးပါက ၀ါးကို အလြယ္တကူ လႊင့္ပစ္ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၀ါးျခမ္းကိုသာ သံုးၾကေလသည္။ သားဖြားရာတြင္လည္း သားဖြား ဆရာမမ်ား မရွိသျဖင့္ “ ေမာ္မူ ” ေခၚ အရပ္လက္သည္ျဖင့္သာ သားဖြားၾကရ၏။

သားဖြားၿပီးလွ်င္ တစ္ကိုယ္လံုးကို နႏြင္းလူးကာ မီးလႈံေလ့ရွိ၏။ နႏြင္းလူးျခင္းအားျဖင့္ အသားအေရ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ သားဖြားၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္းတြင္ အခန္းျပင္သို႕ ထြက္ေလ့မရွိေပ။ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ရာကို ေတြ႕မည္စိုးသျဖင့္ ေသြးႏုခ်ိန္တြင္ အခန္းျပင္သို႕ ထြက္ခြင့္မေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သားဖြားၿပီးပါက မီးဖိုခန္းကို ျပာမွအစ ေျပာင္ေအာင္ ေရႏွင့္ ေဆးေၾကာၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment