မဂၤလာအခမ္းအနား

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း ၿပီးေသာအခါ သတို႕သားႏွင့္ လူႀကီးတို႕သည္ “ ခိုဗန္တန္ ” ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ထံသြား၍ မဂၤလာ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းခံရသည္။ “ ခိုဗန္တန္ ” ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ရြာအတြင္းရွိ ကာလသား လူငယ္မ်ားသည္ မဂၤလာ အခမ္းအနားကို လာေရာက္ကူညီမည္ ျဖစ္၏။ “ ခိုဗန္တန္ ” ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရန္အတြက္ သူေတာင္းဆိုသမွ် လိုက္ေလ်ာရသည္။ အခ်ိဳ႕က ရပ္ရြာအတြက္ အမ်ားသံုး ပစၥည္း၀ယ္ရန္ ရန္ပံုေငြ ေတာင္းၾက၏။ အခ်ိဳ႕က အရက္၊ ၀က္သား စသည္တို႕ကို ေတာင္းတတ္ၾကသည္။

ကာလသားေခါင္းေဆာင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီးေသာအခါ သတို႕သမီးအိမ္သို႕ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကား ရျပန္၏။ သတို႕သမီးဘက္က ေရေႏြးၾကမ္း၊ လက္ဖက္သုပ္၊ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္ စသည္တို႕ျဖင့္ ဧည့္ခံေလသည္။ ဤသို႕ျပဳၿပီးေသာအခါ မဂၤလာရက္ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၾကသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္သို႕ေရာက္လွ်င္ မဂၤလာအခမ္းအနားကို တိတ္ဆိတ္စြာ ျပဳလုပ္ၾက၏။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူတို႕ကမူ လူႀကီးမိဘအခ်ိဳ႕ကို ထမင္း ေကၽြးျခင္း၊ ကန္ေတာ့ျခင္း ျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ခိုးေျပးသည့္အေလ့ကို က်င့္သံုးသူ အနည္းငယ္ရွိ၏။ ထိုသို႕ခိုးေျပးလွ်င္ အမ်ိဳးသားသည္ အမ်ိဳးသားသည္ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္းေကာင္း ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရသည္။ ဤသိုက ခိုးေျပးၿပီးမွလည္း မဂၤလာပြဲ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

မဂၤလာအခမ္းအနားကို သတို႕သားအိမ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ သတို႕သမီးအိမ္တြင္ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသားအိမ္သို႕ လိုက္ပါသြားပါက မဂၤလာအခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားအိမ္သို႕ လိုက္သြားပါက မဂၤလာအခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္ က်င္းပၾက၏။ မဂၤလာအခမ္းအနားကို မနက္ေစာေစာ အခ်ိန္၌သာ ျပဳလုပ္တတ္ၾကေပသည္။ မဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ၀တ္ဆင္ရန္ သီးသန္႕၀တ္စံုမရွိေပ။ သစ္လြင္ေသာ မိမိတို႕ တိုင္းရင္းသား ၀တ္စံုကိုသာ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။

မဂၤလာပြဲတြင္ ကန္ေတာ့ပြဲ သံုးပြဲကို ျပင္ထားရ၏။ ၄င္းတို႕မွာ ---
(၁) သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားကို ကန္ေတာ့ရန္တစ္ပြဲ၊
(၂) “ ခုိဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ကို ကန္ေတာ့ရန္ တစ္ပြဲ၊
(၃) မဂၤလာပြဲသို႕ ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ကန္ေတာ့ရန္တစ္ပြဲ စသည္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားအတြက္ ကန္ေတာ့ပြဲကို အမ်ိဳးသမီး အိမ္တြင္ထား၏။

ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားကို ရြာအတြင္းရွိ အသက္အႀကီးဆံုး ငယ္လင္ ငယ္မယားတို႕က ျပင္ေပးရသည္။ မဂၤလာအိပ္ခန္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေငြဖလားအတြင္း ေရႊရည္ ေငြရည္ စိမ္ျခင္း စသည္တို႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးရ၏။ ရြာခံရြာသူ ရြာသားမ်ား၊ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီၾကသည္။

မဂၤလာပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးစီကို “ စံု ” အေရအတြက္ျဖင့္သာ ထည့္သြင္းရသည္။ မဂၤလာပြဲ တစ္ခုလံုးအတြက္ “ စံု ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကျခင္းသည္ သတို႕သား သတို႕သမီး ႏွစ္ဦးအတြက္ ရာသက္ပန္ အိမ္ေထာင္တည္ၿမဲ တည္တံ့ေစျခင္းငွာ ရည္ရြယ္၍ မဂၤလာယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မဂၤလာ ကန္ေတာ့ပြဲ တစ္ပြဲတြင္ ---
(၁) ငါးခ်ဥ္ထုပ္ ႏွစ္ ထုပ္
(၂) လံုးေရစံုလင္ေသာ ငွက္ေပ်ာ ႏွစ္ ဖီး
(၃) လက္ဖက္အစို (၀ါ) အေျခာက္ ႏွစ္ ထုပ္
(၄) ေဆး (ကြမ္းစားေဆး) ႏွစ္ထုပ္ ပါ၀င္ၾကသည္။

ဤေလးမ်ိဳးအျပင္ ကြမ္းသီး၊ ကြမ္းရြက္ တို႕ကိုလည္း ထည့္ႏိုင္ေသးသည္။ ပရိသတ္ကို ရည္စူး၍ ျပင္ထားသည့္ ကန္ေတာ့ပြဲတြင္ ေဆးလိပ္၊ မီးျခစ္၊ သၾကား၊ ႀကံသကာ၊ ႏို႕ဆီ၊ မုန္႕ စသည္တို႕ကိုလည္း ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ေဆးလိပ္ထည့္ရာတြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ရာသက္ပန္ ေအးခ်မ္းသာယာေစရန္ ရည္စူး၍ ေဆးလိပ္ထိပ္ကို ဖြင့္ကာ ေလသလပ္ ထားတတ္ၾကသည္။

အပ်ိဳလူပ်ိဳတို႕ လက္ထပ္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ မုဆိုးဖို၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ စသည္တို႕၏ လက္ထပ္ပြဲတြင္ ငါးခ်ဥ္ထုပ္ မထည့္ဘဲ ျဖစ္ေစ၊ အထက္ပါ ပစၥည္း ေလးမ်ိဳးအနက္မွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏုတ္လ်က္ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ရေလသည္။ မဂၤလာစရိတ္ကို သတို႕သားဘက္မွ အမ်ားဆံုး အကုန္အက်ခံေလ့ ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သတို႕သားကခ်ည္း တာ၀န္ယူေလသည္။

မဂၤလာပြဲ စသည့္ေန႕တြင္ သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီး အရံ ရြာလူႀကီး ႏွစ္ေယာက္တို႕သည္ အ႐ုဏ္တက္သည္ႏွင့္ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္ထံသို႕ သြားၾက၏။ ခုိဗန္တန္သည္ ကာလသားအရံ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကန္ေတာ့ပြဲမွ လက္ဖက္ထုပ္၊ ငါးခ်ဥ္ထုပ္ တို႕ကို ေျဖေပးလိုက္လွ်င္ အခမ္းအနား က်င္းပခြင့္ျပဳသည္ မည္၏။ ရြာရွိကာလသား လူငယ္မ်ားကိုပါ ဖိတ္ေပးမည့္သေဘာလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

မဂၤလာပြဲကို “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ ေရာက္လာမွစရ၏။ ကာလသားေခါင္းေဆာင္ မေရာက္မခ်င္း မစရေပ။ မဂၤလာစလွ်င္ ကန္ေတာ့ပြဲထဲမွ ငွက္ေပ်ာသီးကို အခြံႏႊာရ၏။ ေဆး၊ ငါးခ်ဥ္ထုပ္၊ လက္ဖက္ထုပ္မ်ားကိုလည္း ေျဖရ၏။ ေဆး၊ လက္ဖက္ထုပ္မ်ားကို ေျဖရာတြင္ မဂၤလာပြဲသို႕ လာေရာက္ေသာ မိဘစံုလင္သည့္ သားသမီးအားလည္း ေငြတစ္က်ပ္၊ ငါးမတ္ စသည္ျဖင့္ ေပးေလ့ရွိ၏။ ရြာေစာင့္နတ္ကိုလည္း ပသရ၏။ ရြာေစာင့္နတ္ ပသသူအားလည္း ေငြတစ္က်ပ္၊ ငါးမတ္ စသည္ျဖင့္ ေပးကမ္းေလ့ရွိ၏။

မဂၤလာပြဲမွ ငါးခ်ဥ္ထုပ္၊ လက္ဖက္ထုပ္ တို႕ကို ေျဖၿပီးေသာအခါတြင္ အခြံႏႊာၿပီးသား ငွက္ေပ်ာသီး တစ္လံုး၊ ငါးခ်ဥ္၊ လက္ဖက္အခ်ိဳတို႕ျဖင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္အား အိမ္ေစာင့္နတ္ကို ပသေစ၏။ အိမ္ေစာင့္နတ္ကို ပသသူသည္ သတို႕သား သတို႕သမီး ႏွစ္ဦးသည္ အၾကင္လင္မယား အျဖစ္သို႕ ေရာက္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္ဟု ပသတိုင္တန္းေလသည္။

သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီးကို မိဘစံုလင္သူမ်ားက လက္ထပ္ေပးရ၏။ အခ်ိဳ႕ အရပ္ေဒသတို႕တြင္ စကားအရာ၌ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ေသာ စာေဟာဆရာ “ ေမာ္ ” (၀ါ) ရပ္ရြာက ေလးစားျခင္းခံရေသာ လူႀကီးလူေကာင္း တစ္ဦးဦးက မဂၤလာၾသဘာစာ ရြတ္ဖတ္ၿပီး အၾကင္ဇနီးေမာင္ႏွံ အျဖစ္သို႕ေရာက္ေၾကာင္း ဘိသိက္သြန္းျခင္း ျပဳေပးေလသည္။ သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီးတို႕သည္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းပါမည္ဟု မဂၤလာ မဏၭပ္အတြင္း ပရိသတ္စံုရာေရွ႕တြင္ အျပန္အလွန္ ထမင္းခြံ႕ၾကရသည္။

ထို႕ေနာက္ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္စြပ္ၾကသည္။ ပရိသတ္မ်ား လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္ စြပ္ျခင္းမျပဳမီ သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီးတို႕အား လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္ကို စြပ္ေပးၿပီး ဆုေတာင္းၾကသည္။ လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္ စြပ္ရာတြင္ သတို႕သား၏ ဘယ္ဘက္လက္ကို အရင္စြပ္ေပးၿပီးမွသာ သတို႕သမီး၏ လက္ႏွစ္ဘက္လံုးကို စြပ္ေပးရသည္။ ယင္းကို ပအို၀္း ဘာသာအရ “ လခြင္ ” ဟုေခၚ၏။

မဂၤလာပြဲတြင္ ေငြဖလားႏွစ္လံုးထားရွိရာ ထိုေငြဖလားႏွစ္လံုးထဲမွ တစ္လံုးတြင္ ေရထည့္ထား၏။ ေရထည့္ထားေသာ ေငြဖလားထဲတြင္ သတို႕သား၊ သတို႕သမီး၏ မိဘတစ္ဦးဦးက ေရႊေငြကိုထည့္၏။ ထိုေနာက္ ေရကို သတို႕သား၊ သတို႕သမီး တို႕အား ေသာက္ေစသည္။ ဤသို႕ ျပဳျခင္းကို ေရႊရည္ ေငြရည္ ေသာက္သည္ဟု ေခၚ၏။

ထိုေနာက္ သိကၡာသမာဓိ ရွိေသာ လူႀကီးတစ္ဦးဦးက အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ အထေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္ႏွင့္ မဂၤလာပြဲသို႕ လာေရာက္ၾကေသာ  ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္မ်ား စြပ္ေပးၾက၏။ ရာသက္ပန္ ႐ိုးေျမက် ေပါင္းၾကရပါေစဟုလည္း ဆုေတာင္းၾကေလသည္။

လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္စြပ္ၿပီးလွ်င္ သတို႕သား သတို႕သမီး ေရွ႕ရွိ ေငြဖလားထဲတြင္ ေငြထည့္ၾကသည္။ ေငြထည့္ထားေသာ ေငြဖလားထဲတြင္ အေၾကြကိုထည့္ၿပီး၊ အျခားဖလား တစ္လံုးထဲ ေငြစကၠဴကို ထည့္သည္။ ေငြလက္ဖြဲ႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕က တစ္က်ပ္မွ ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္၊ တစ္ရာအထိ ထည့္တတ္ၾကသည္။ လက္ဖြဲ႕၍ ရသမွ်ေငြမ်ားကို သတို႕သမီးက ရေလသည္။

ဤအမႈမ်ား ျပဳၿပီးေသာအခါ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ငါးခ်ဥ္၊ လက္ဖက္ တို႕ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လက္ထပ္ပြဲကို “ ငါးခ်ဥ္စားပြဲ ” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ လက္ဖက္စားပြဲ ” ဟု လည္းေကာင္း ေခၚၾကသည္။ ပအို၀္းတို႕၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ ငါးခ်ဥ္သည္ ပအို၀္းတို႕၏ မဂၤလာပြဲတြင္ မပါလွ်င္ မၿပီးေသာ ဧည့္ခံပစၥည္း ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕က ထမင္းေကၽြးၾက၏။ ထမင္း မေကၽြးပါက မုန္႕၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ငါးခ်ဥ္ထုပ္မ်ားကို ေပးကမ္းၾကသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရးတြင္ ခဲဖိုးေတာင္းသည့္ ဓေလ့ရွိ၏။ သတို႕သား၊ သတို႕သမီး သြားမည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကေလးမွအစ အဖိုးအႀကီးဆံုး ေရႊႀကိဳးျဖင့္ တားၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပစၥည္းကို ေတာင္းၾကသည္။ ခဲဖိုးရမွ လမ္းဖယ္ေပးၿပီး ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳေလသည္။

သတို႕သား၊ သတို႕သမီး ျပန္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူသာမက တုတ္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးျဖစ္ေစ အတားအဆီးသဖြယ္ ရွိေနပါက ယင္းတားဆီးမႈကို ေတြ႕ရာေနရာတြင္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ထားရစ္ၿပီးမွသာ ေက်ာ္၍သြားၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေတာင္းသည့္ ခဲဖိုးကို ေပးၾကရ၏။ ခဲဖိုးမေပးဘဲ အတားအဆီး ေတြ႕လွ်င္ ပစၥည္းတစ္ခုခု မထားရစ္ဘဲ ေက်ာ္သြားပါက သားသမီး ေမြးဖြားရာတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႕တတ္သည္ဟု ယူဆၾကေလသည္။

အိမ္ေထာင္သစ္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ အတြင္းတြင္ သတို႕သား၊ သတို႕သမီး တို႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ားကို ကန္ေတာ့ၾကရ၏။ သူတို႕ႏွစ္ဦး တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္း၍ တတ္ႏိုင္သမွ် ကန္ေတာ့ၾကေလသည္။ ကန္ေတာ့ၿပီးေသာအခါတြင္ ကန္ေတာ့ခံရသူက လက္ဖြဲ႕ျပန္၏။ ဤအႀကိမ္ လက္ဖြဲ႕ရာတြင္ မဂၤလာေဆာင္စဥ္က လက္ဖြဲ႕သည္ထက္ ပို၍ လက္ဖြဲ႕ၾကေလသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား တို႕သည္ လက္ထပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အိမ္ခြဲေနေလ့ ရွိၾကသည္။ လက္ထပ္ၿပီးစတြင္မူ တစ္ဘက္ဘက္ေသာ မိဘအိမ္တြင္ ေန၏။ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၿခံ၊ ယာ၊ ႏြား၊ မ်ိဳးစပါး စသည္တို႕ကို စုမိေသာ အခါမွသာ အိုးသစ္ အိမ္သစ္ တည္ေထာင္ၾကေလသည္။

ဤကား ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မဂၤလာနိဂံုးျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္ ဘ၀နိဒါန္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment