ေစ့စပ္ျခင္း

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ႏွစ္ဦး ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ လာၾကၿပီးေသာအခါ ခိုးရာလိုက္ေျပးျခင္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ က်င့္သံုးမႈရွိ၏။ ႏွစ္ဦးေမတၲာ ဂေဟဆက္ၾကၿပီးေသာအခါ လုလင္ပ်ိဳသည္ အမ်ိဳးသမီးအား လည္းေကာင္း၏ မိဘ သေဘာတူ မတူကို အေမးခိုင္း၏။ ထုိအခါ အမ်ိဳးသမီးသည္ မိခင္အား ပထမဆံုး အသိေပးေလသည္။ မိခင္သည္ လင္ေယာက်္ားအား အသိေပးျပန္၏။ လုလင္ပ်ိဳသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး သေဘာတူေၾကာင္း သိၿပီးေသာအခါ လုလင္ပ်ိဳသည္ အမ်ိဳးသမီးရြာမွ လူႀကီးတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းႏိုင္ေလသည္။

ခ်စ္သူဘ၀သို႕ ေရာက္ရွိၾကၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အေျခအေနမ်ားလည္း ျပည့္စံုပါက ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း စတင္ႏိုင္ေလသည္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းရာတြင္ အေရးပါသူမ်ားမွာ သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီးဘက္မွ လူႀကီးမိဘ ႏွစ္ဦးမွ ေလးဦး၊ သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီး၏ မိဘႏွစ္ပါး၊ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုရာေရွ႕တြင္ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို ေတာင္းရမ္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္းျဖင့္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈကို ျပဳေလသည္။ ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳရန္ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ကိုလည္း ဤသူမ်ားကပင္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရေလသည္။ “ ခိုဗန္တန္ ” ေခၚ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္မွာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း၏ အသိသက္ေသျဖစ္၏။

မိဘသေဘာတူ၍ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ၾကသည္ထက္ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ေရြးၿပီး လူႀကီးမိဘမ်ားအား အသိေပးကာ ေစ့စပ္ျခင္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ တိုးတက္ေသာ အေတြးအေခၚပင္ျဖစ္၏။

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း သြားရာတြင္ ည ၇ နာရီမွ ၈ နာရီ အခ်ိန္အတြင္း သမီးရွင္ မိဘမ်ားထံသုိ႕ သြားၾက၏။ အိမ္အလည္လာသလိုလိုႏွင့္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈကို ျပဳရေလသည္။ ညအခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္ လူမသိေစရန္ပင္ ျဖစ္၏။

ပင္လံုၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ က်န္းစန္းေတာင္ေဒသရွိ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းပြဲ ျပဳလုပ္လွ်င္ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားက လက္ဖက္ထုပ္ ကိုယ္စီကိုင္၍ ရြာလူႀကီးအား ေကၽြးေမြးရသည္။

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း ၿပီးလွ်င္ မဂၤလာရက္ကို ေရြးခ်ယ္ၾက၏။ မဂၤလာရက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လျပည့္ေန႕၊ ျပႆဒါး၊ ၀ါတြင္းသံုးလႏွင့္ သႀကၤကာလကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း ၿပီးသည့္ေနာက္ မဂၤလာပြဲ ျပဳေတာ့မည္ဟု ဆိုပါက ေစ်းထဲတြင္ ငါးခ်ဥ္း၊ ငါးေျခာက္၊ ေဆး၊ ကြမ္း၊ လက္ဖက္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ႀကံသကာ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ျခမ္းရေလသည္။ မဂၤလာပြဲတြင္ ငါးခ်ဥ္၊ ေဆး၊ ငွက္ေပ်ာသည္ အဓိကပစၥည္းမ်ား ျဖစ္၏။ က်န္ပစၥည္းမ်ားကို သေဘာက် ၀ယ္ႏိုင္သည္။

၀ယ္လာေသာ ငါးခ်ဥ္ထုပ္ အိမ္ေရာက္လွ်င္ မိဘစံုလင္ေသာ ကာလသားတစ္ဦးဦးက အထုပ္ေျဖေပးရ၏။ ထိုေနာက္သတို႕သားႏွင့္ သတို႕သမီးတို႕ ကန္ေတာ့သြားၾကမည့္ အိမ္အလိုက္ အျခားကာလသားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း၍ အထုပ္ငယ္မ်ား ထုပ္ေပးၾကသည္။ ထိုသို႕ထုပ္ရာတြင္ ဖက္ႏွစ္ရြက္ျဖင့္ ထုပ္ရ၏။ ႏွီးကိုလည္း ႏွစ္ပင္ခ်ည္ေႏွာင္ရ၏။ အျခားရြာမွ လာေရာက္ကူညီၾကပါက ခဲဖိုးအျဖစ္ ထိုရြာမွ ကာလသား ေခါင္းေဆာင္အား ေငြတတ္ႏိုင္သမွ် ေပးတတ္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment