အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးျခင္း

အမ်ိဳးသားသည္ မိမိႏွစ္သက္ စိတ္၀င္စားသူ အမ်ိဳးသမီးက မိမိထံမွ မဂၤလာေၾကးအျဖစ္ လက္ခံရယူၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို မိမိဘ၀ ၾကင္ေဖာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိတစ္ဥိးတည္း ဆႏၵျဖင့္ မျပဳလုပ္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူၾကေလသည္။ ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ားကလည္း သင့္ေတာ္ရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ ညႊန္ျပေလ့ ရွိၾကေပသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕တြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဟူေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မရွိေပ။ မိမိတို႕၏ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ လူမ်ိဳးကြဲ ျဖစ္လွ်င္လည္း ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ၀ိုင္းပယ္ထားျခင္း မရွိဘဲ အတူတကြ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။ ပအို၀္း လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႕ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ မိမိတို႕၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို မိမိတို႕ႀကိဳက္သလို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳ ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသည္ ---
(၁) မ်ိဳးႏြယ္မသန္႕ရွင္းသူျဖစ္ျခင္း
(၂) အက်င့္စာရိတၲမေကာင္းသူျဖစ္ျခင္း
(၃) ပ်င္းရိသူျဖစ္ျခင္း
(၄) က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူျဖစ္ျခင္း
(၅) ဓေလ့ထံုးစံအရ တားျမစ္ထားသူျဖစ္ျခင္း

မ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘဘိုးဘြားအထိ ဆင္းသက္လာမႈကို လိုက္လံစံုစမ္းတတ္ၾကသည္။ ထိုသူ၏ မ်ိဳးႏြယ္ထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ မ်ိဳး႐ိုးထဲမွ ျဖစ္ေစ စုန္း၊ ကေ၀ စသည္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ ယူဆလွ်င္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ဤအယူအဆမ်ိဳးမွာ သဘာ၀မက်ေတာ့ၿပီျဖစ္၍၊ အထင္လြဲ ခံရသူမ်ားအဖို႕ အစစအရာရာ နစ္နာဆံုး႐ွံဳးၾကရသည္။

အက်င့္စာရိတၲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ ရွိတတ္သည့္ အရက္သမား၊ ဖဲသမား၊ ဘိန္းသမား၊ သူခိုး၊ ဓားျပ စသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ား ရွိသူကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ၾကသည္။

ပ်င္းရိၿပီး က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ိဳးကိုလည္း မလိုလားၾကေပ။ ပအိုင္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ ကာယ အားျဖင့္သာ သဘာ၀ရပ္တည္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အလုပ္ကိုခင္တြယ္ တန္ဖိုးထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ၀န္မေလးသည့္ က်န္းမာသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ မိမိတို႕ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကေလသည္။

ဓေလ့ထံုးစံအရ တားျမစ္ထားသူမ်ားဟု ဆိုရာတြင္၊ မိမိႏွင့္ ေသြးသားေတာ္စပ္သူ၊ အျခားအစြဲအလန္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ တားျမစ္ထားသူ စသည့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းက လက္မခံသည့္သူကိုလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကတတ္သည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္၊ ၄င္းတို႕ ေရြးခ်ယ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္သူ မဟုတ္ျခင္း၊ တစ္ရြာတည္းသား ျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအႏြယ္ ေကာင္းျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ျခင္း၊ က်န္းမာသန္စြမ္း၍ လိမၼာေရးျခား ရွိသူ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္ျပဳရန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူကို ေရြးျခင္းမွာ “ ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္၊ ကိုယ္အိတ္ထဲမွာ ဖိတ္ ” ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူတိုင္းလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍မရေပ။ အိမ္ေထာင္ျပဳအပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳး၊ မျပဳအပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးဟူ၍ ရွိေသးသည္။ အစ္ကို၏ သမီးႏွင့္ ႏွမ၏သား၊ အမ၏ သားႏွင့္ ေမာင္၏ သမီး တို႕သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျပဳႏိုင္၏။ သို႕ေသာ္ ညီအစ္ကို (၀ါ) ညီအမ တို႕၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္မူ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ မရွိေပ။ ထို႕ျပင္ အစ္ကို၏ သားႏွင့္ ညီမ၏ သမီး၊ အစ္မ၏ သမီးႏွင့္ ေမာင္၏ သား တို႕ကိုလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ မရွိေပ။

တစ္ရြာတည္းေနသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မိမိႏွင့္ တစ္ရြာတည္းသား ျဖစ္သျဖင့္ မ်ိဳး႐ိုး၊ အက်င့္စာရိတၲ၊ စိတ္ေနသေဘာထား တို႕မွအစ အေၾကာင္းသိၿပီးသား ျဖစ္၏။ ထို႕ျပင္ တစ္ရြာတည္းသားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မည္သူမွ် တစ္ရပ္တစ္ရြာသို႕ လိုက္ပါသြားရန္မလိုဘဲ မိဘလက္ငုတ္လက္ရင္းျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ညံ့ဖ်င္းသျဖင့္ မိမိတစ္ရြာတည္းသားခ်င္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြားမ်ား၌သာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္က မ်ားေလသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို အဓိကမထားဘဲ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုသာ အဓိကထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရေလသည္။

0 comments:

Post a Comment