တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ မိမိတို႕ပတ္၀န္းက်င္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အျဖစ္အပ်က္၊ အတိတ္နိမိတ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ဓေလ့ထံုးစံ အျဖစ္ ဆက္လက္ခံယူ က်င့္သံုးေလ့ ရွိၾကေပသည္။ ထိုသို႕ ဓေလ့ထံုးစံအရ၊ ခံယူက်င့္သံုးရာတြင္ မိမိတို႕ခံယူက်င့္သံုး ယူဆသကဲ့သို႕ တထစ္ခ် ျဖစ္ရမည္ဟု မဆိုလိုေပ။ ေရွးမိဘ ဘိုးဘြားလက္ထက္က ျဖစ္ပ်က္ ေတြ႕ႀကံဳဖူးခဲ့၍ သားစဥ္ေျမးဆက္တြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အျဖစ္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေလ့ ရွိၾကေလသည္။

တိုင္းရင္းသား ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႕တြင္လည္း မိမိတို႕ပတ္၀န္းက်င္၊ အေတြ႕အႀကံဳ အျဖစ္အပ်က္၊ အတိတ္နိမိတ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရွးဘိုးဘြား လက္ထက္က ေရွာင္သင့္၊ ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႕က ဓေလ့ထံုးစံအျဖစ္ ဆက္လက္ခံယူကာ ေဆာင္သင့္သည္ကို ေဆာင္၍ ေရွာင္သင့္သည္ကို ေရွာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရေလသည္။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အတိတ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အေဆာင္အေရွာင္မ်ားကို ေလ့လာစုေဆာင္း မွတ္သားရမိသမွ် တင္ျပလိုေပသည္။

- ရြာတြင္းသို႕ ဂ်ီ၀င္လွ်င္ ရြာသားမ်ား စုေပါင္း၍ ေစတနာ သဒၵါတတ္အားသမွ် ထည့္၀င္ကာ ဆြမ္းေကၽြးၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာလယ္တြင္ရွိေသာ အိမ္တြင္ ဆြမ္းေကၽြးေလ့ ရွိၾကသည္။ ဆြမ္းေကၽြးၿပီးလွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ားက ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩယ္ေပး၏။ ဤသို႕ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩယ္ၿပီးလွ်င္ တူမီးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္ၾကသည္။ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ရျခင္းမွာ မေကာင္းေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ျဖစ္၏။ ရြာတြင္းသို႕ ဂ်ီ၀င္လွ်င္ ဤဓေလ့ကို ျပဳၾကျခင္းမွာ ရြာတြင္းသို႕ ဂ်ီ၀င္သျဖင့္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ အခ်င္းမ်ား၍ ရြာကြဲခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆို၏။

- ခရီးသြားရင္း ဂ်ီသတၲ၀ါသည္ မိမိတို႕ေရွ႕ကို ျဖတ္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္လဲက် လာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္း၊ လာဘ္မေကာင္းသည့္ျပင္၊ အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။

- ခရီးသြားလာေနရင္း ေျမြကိုေတြ႕လွ်င္ ေကာင္း၏။

- ခရီးသြားလာရင္း မဂၤလာေဆာင္ သတို႕သား၊ သတို႕သမီး ကန္ေတာ့ရန္ သြားၾကသည္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္မေကာင္း။

- ခရီးသြားရင္း မိန္းမ မီးဖြားသည္ကို ေတြ႕လွ်င္ေကာင္း၏။

- ဧည့္သည္ကို မႈိဟင္းျဖစ္ေစ၊ အမဲလိုက္၍ရေသာ ဂ်ီ၊ ယုန္ စသည့္ သတၲ၀ါမ်ား၏ အသားဟင္းကို ျဖစ္ေစ မေကၽြးေကာင္း။ ေကၽြးလွ်င္ ထိုဧည့္သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္မလာတတ္။ အကယ္၍ ဧည့္သည္ကို ေကၽြးလိုလွ်င္ ဧည့္သည္ထံမွ ေငြတစ္မတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါးမူးျဖစ္ေစ ေတာင္းရ၏။ ဧည့္သည္က ၀ယ္စားသည့္ သေဘာျဖစ္၏။ ထိုသို႕ျပဳပါက ဧည့္သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လာသည္ဟု အယူရွိၾကသည္။

- အလည္အပတ္သြားေသာ အိမ္တြင္ ဖ်ာလိပ္နတ္ကိုးကြယ္ပါက ဧည့္သည္ကို အိမ္ေျမာက္ဘက္သို႕ မသြားေစရ။

- ရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ က်ားဟိန္းသံၾကားရပါက ဆူပူမႈ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဟိန္းပါက ေရာဂါကင္း၏။

- ေတာ၀က္မ်ား ရြာတြင္းသို႕ ၀င္လာလွ်င္ မေကာင္း။

- က်ီး၊ ငွက္ စသည္တို႕ ကိုယ္ခႏၶာေပၚသို႕ လာနာျခင္း၊ ထိပ္ေပၚသို႕ အညစ္အေၾကး စြန္႕ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳလွ်င္ မေကာင္း။ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္၏။ အသက္ပါဆံုး႐ွံဳးတတ္၏။

- အေနာက္ေျမာက္အရပ္တြင္ က်ီးသာလွ်င္ မၾကားဖူးေသာ ထူးဆန္းေသာ စကားကို ၾကားရတတ္သည္။

- ေတာင္အရပ္တြင္ က်ီးသာလွ်င္ ေကာင္းေသာ အႀကံဥာဏ္ရတတ္၏။ သို႕ေသာ္ လူႀကီး၊ အႀကီးအကဲ ဆံုး႐ွံဳးတတ္၏။

- ခရီးသြားစဥ္ ခလုတ္တိုက္မိလွ်င္ ေဘးရန္မကင္း ျဖစ္တတ္သည္။

- လက်္ာဘက္ မ်က္ခံုးလႈပ္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္း၏။

- ေအာက္ဘက္မ်က္ခမ္း လႈပ္လွ်င္ မေကာင္း။

- အထက္ဘက္ မ်က္ခံုးလႈပ္လွ်င္ ေကာင္း၏။

- နားပူျခင္း၊ အစားအေသာက္ စားစဥ္ လွ်ာကိုက္မိျခင္း ျဖစ္ပါက တစ္ပါးသူက မိမိအေၾကာင္းကို ေျပာသည္။

- မိမိထက္ႀကီးေသာသူ အေပၚသို႕ေက်ာ္၍ ပစၥည္းေပးပါက ႐ိုင္းပ်သည္ဟု ယူဆၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။

- အိမ္ရွင္မမ်ားသည္ ခင္ပြန္းသည္ ခရီးသြားလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္၏ အိပ္ရာကို မည္သူမွ် အသံုးမျပဳေစဘဲ၊ သန္႕ရွင္းသပ္ယပ္စြာ ထားၾကသည္။ ခင္ပြန္းသည္ကို ေလးစားအားထားသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္၏။

- အိမ္ရွင္မမ်ားသည္ ခင္ပြန္းသည္ခရီးသြားလွ်င္ ဘုရားတြင္ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး အထူးတလည္ ကပ္လႉပူေဇာ္ၾကသည္။ ေဘးကင္း ရန္ရွင္းေစရန္ပင္ ျဖစ္၏။

- မီးျခင္းတစ္ေခ်ာင္းကို လူသံုးေယာက္ မီးမညႇိေကာင္း။ ဤအယူအဆမွာ မီးျခစ္တစ္ေခ်ာင္းကို လူသံုးေယာက္ ညႇိပါက၊ ေနာက္မွ ရန္သူလိုက္လာလွ်င္ အခ်ိန္ဖင့္ႏႊဲ႕ၿပီး၊ ရန္သူလိုက္မီမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

- ရြာေဘးတြင္ ေျမကြဲ ေျမအက္ပါက၊ ရြာကြဲတတ္သည္။

- ပဒူ (ပ်ားတစ္မ်ိဳး) လူေပၚနားပါက လူေသတတ္သည္။ မေသလွ်င္ ဆင္းရဲတတ္သည္။

- ေတာင္ၿပိဳပါက မေကာင္း၊ ရြာထိပ္တြင္ ေတာင္ၿပိဳပါက၊ ရြာလူႀကီးတို႕ ထိခိုက္တတ္သည္။

- အိမ္မက္မက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အယူအဆ ရွိၾကသည္။ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ ေတာင္မ်ား လဲၿပိဳသည္ဟု ျမင္မက္ပါလွ်င္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ လူ ထိခိုက္တတ္ပါသည္။

- သြားက်ိဳးသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ သားခ်င္းထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကြယ္လြန္တတ္သည္။

- မီးက်ည္တက္၍ တစ္ေနရာတြင္က်သည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္၊ မီးက်ည္က်သည္ဟု ျမင္မက္သည့္ အရပ္တြင္ လူေသဆံုးတတ္သည္။

- သစ္သီး၀လံကို ျမင္မက္လွ်င္ ပ်ိဳရြယ္သူ ျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္က်တတ္သည္။

- သစ္သီး၀လံ စားရသည္ဟု ျမင္မက္လွ်င္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း ရတတ္သည္။

- ဘုရားရွိခိုးသည္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ရသည္ဟု ျမင္မက္လွ်င္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ကင္းစင္လိမ့္မည္။

- ေတာင္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း စတင္ခုတ္ထြင္သည့္ ေန႕တြင္ ေငြေၾကးဥစၥာ အထြက္မခံၾကေပ။ ထိုေန႕တြင္ ေငြေၾကးဥစၥာ ထြက္ပါက ေတာင္ယာမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးစီးပြား မတည္ၿမဲဟု ယူဆၾကသည္။

- အထက္ပါယံုၾကည္စြဲလမ္းမႈဓေလ့ အေဆာင္အေရွာင္မ်ားမွာ စုေဆာင္းရရွိ မွတ္သားရသမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဓေလ့ အေဆာင္အေရွာင္မ်ားသည္ တထစ္ခ် မလြဲမေသြ ျဖစ္ရမည္ဟု မယံုၾကည္ၾကေခ်။ ေရွ႕ဘိုးဘြားလက္ထက္က မိ႐ိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံအျဖစ္ ယေန႕တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုး ေနၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment