အသုဘ

ရြာတြင္ အသုဘရွိပါက ရြာသားအားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ အလုပ္ကို ေခတၲနားကာ အသုဘကိစၥကို ကူညီၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေငြ စသည္တို႕ျဖင့္လည္း ကူညီၾကသည္။

လူမမာ အသက္ကုန္သည္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးေပးရသည္။ လူေသကို ေရခ်ိဳးေပးၿပီးေသာအခါ ပါးစပ္ထဲတြင္ ကူးတို႕ခ ထည့္ေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕ ခ်မ္းသာသူမ်ားမွာမူ ေရႊစေငြစ အနည္းငယ္ကို ထည့္ေပး၏။ လကြယ္ေန႕ႏွင့္ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႕မ်ားတြင္ ကြယ္လြန္လွ်င္ ရြာျပင္သို႕ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ခ်က္ခ်င္း သၿဂႋဳဟ္ၾကသည္။ ေနာက္တစ္လသို႕ အသုဘ မကူးေစလိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ခ်က္ခ်င္း မသၿဂႋဳဟ္ပါက ရြာကို ထိခိုက္တတ္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။

လူေသကို သရဏဂံု တင္ေလ့ရွိ၏။ လူေသအေလာင္းကို ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ထားၾက၏။ မ်က္ႏွာကို ေျမာက္ဘက္တြင္ထား၍ ေျခေထာက္ကို ေတာင္ဘက္တြင္ ထားေလသည္။ လူေသအေလာင္းကို ေရခ်ိဳးၿပီးမွ ေခါင္းထဲတြင္ ထည့္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ မိမိတို႕ ေသဆံုးသည့္ အခါ ထည့္၍သၿဂႋဳဟ္ရန္ ေခါင္းကို အဆင္သင့္ ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား မီးမဖြားႏိုင္၍ ေသဆံုးျခင္းကို “ စီစိုင္ ” ဟုေခၚ၏ မီးမဖြားႏိုင္၍ ေသဆံုးပါက ခ်က္ခ်င္း သၿဂႋဳဟ္ရသည္။ ဖ်ားနာ၍ သမား႐ိုးက် ေသဆံုးသူမ်ား ႐ုပ္ကလာပ္ကို လွပစြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ ထားၾကသည္။ အစိမ္းေသ ျဖစ္လွ်င္မူ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ သုသာန္အထိမၾကြဘဲ လမ္းတစ္၀က္ ေလာက္တြင္ တရားေဟာၾကသည္။ အသုဘ႐ွဳရန္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားအား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေမာ္ေအးျခင္း (စာေဟာဆရာ စာေဟာျခင္း)၊ တရားေဟာျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ဖ်ားနာ၍ သမား႐ိုးက် ေသဆံုးသူမ်ား၏ အသုဘကို အမ်ားအားျဖင့္ သံုးရက္ထားၾက၏။ အသုဘခ်မည့္ေန႕သည္ တနဂၤေႏြေန႕ျဖစ္လွ်င္ ေန႕အခါပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး မီးထြန္း၍ အသုဘခ်ၾကသည္။ အသုဘခ်သည္ႏွင့္ အပူေသာက ၿငိမ္းေအးျခင္းကို ရည္ညႊန္း၍ အိမ္ရွိမီးမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ရသည္။ အသုဘကို အိမ္ေပၚမွ ခ်သည္ႏွင့္ အိမ္ေအာက္ေရာက္သည္အထိ ေရျဖင့္လိုက္ျဖန္းရ၏။ လူေသအေလာင္း ထည့္ထားေသာ ေခါင္းကို ရြာျပင္သို႕ ခ်ီမ၍ စင္ေပၚတြင္တင္ကာ သုသာန္သို႕ ထမ္းသြားၾကသည္။ ျခင္းေတာင္းေပါက္တစ္ခုတြင္ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္မ်ားကိုထည့္၍ အိမ္မွ သုသာန္သို႕ မေရာက္မီတြင္ အသုဘကို ထမ္းသူမ်ားသည္ ေရွ႕ထမ္းသူႏွင့္ ေနာက္ထမ္းသူက အားစမ္းၾကသည့္သေဘာျဖင့္ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ ျပဳလုပ္၍ ေပ်ာ္ၾကသည္။

အကယ္၍ ေသဆံုးသူသည္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳျဖစ္ပါက၊ ေသဆံုးသူတို႕ သံုးေဆာင္တတ္သည့္ မွန္၊ ဓားလြယ္၊ လက္ဆြဲဘာဂ်ာ စသည္တို႕ကို၊ သုသာန္အထိ ယူေဆာင္သြားၾက၏။ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း ၿပီးစီးမွ အိမ္သို႕ျပန္ယူလာၾကသည္။ ေသဆံုးသူတြင္ ယင္းပစၥည္းမ်ားမရွိလွ်င္ ေခတၲငွားရမ္း၍ အသံုးျပဳၾက၏။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အသုဘကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ ဦးေခါင္းကို ေျမာက္ဘက္ထားၿပီး၊ ေျခေထာက္ကို ေတာင္ဘက္တြင္ ထား၏။ ဤသို႕ထားျခင္းမွာ မိမိတို႕၏ မူလေနရာမွန္ျဖစ္ေသာ သထံုျပည္ကို ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ဟုဆို၏။ အသုဘကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ၿပီးေသာ အခါတြင္လည္း ေျမပံုေပၚတြင္ ၀ါးျခမ္းကိုးျခမ္းႏွင့္ ေျမတံုး ကိုးတံုးကို တင္ထားၾက၏။ ဤသို႕ျပဳျခင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ မိမိတို႕ ကိုးအုပ္စုျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္းကို ျပဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

အသုဘေျမပံု ေျခရင္းဘက္တြင္ ၀ါးျဖင့္ က်စ္ထားသည့္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း၏ အစကိုထုတ္ထားရသည္။ ထိုႀကိဳးစကို ေနာက္ျပန္ ဆြဲထုတ္လႊင့္ပစ္ရ၏။ သခ်ႋဳင္းမွ အျပန္တြင္ လမ္း၌ ဆူးသံုးတန္ စိုက္ခဲ့ရသည္။ ေသသူ၏ ၀ိညာဥ္ျပန္မလာႏိုင္ရန္ တားဆီးသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္၏။ ေသဆံုးသူသည္ အေၾကြးမ်ားသူ ျဖစ္ေနပါက ေျမႀကီးမည္မွ်ပင္ ဖို႕ေစကာမူ မျပည့္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏။

ပေဒသရာဇ္ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ အသုဘႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူသီးမႈမ်ား ရွိခဲ့၏။ အေလာင္းကို ေမွာက္လ်က္ျမႇဳပ္ၾကသည္။ ေမြးစကေလး၏ အခ်င္းကို ေလွကားေအာက္တြင္ ျမႇဳပ္ျခင္း စသည့္ဓေလ့မ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္လိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ ထိုဓေလ့ကို မက်င့္သံုးၾကေတာ့ေပ။ ေသသူအတြက္ ခုနစ္ရက္လည္လွ်င္ ဆြမ္းသြတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕က ေငြေၾကး အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္မွသာ ဆြမ္းသြတ္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment