နာမည္မွည့္ျခင္း

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕တြင္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ နာမည္ မွည့္ေခၚ ဓေလ့ ရွိ၏။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးကို နာမည္မွည့္ေခၚရာတြင္ အဘိုး အဘြား၊ မိဘက ျဖစ္ေစ၊ ေက်းရြာတြင္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမွ ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက ျဖစ္ေစ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ျဖစ္ေစ၊ ေမြးဖြားသည့္ ေန႕နံကိုလိုက္၍ မွည့္ေခၚေပးၾကသည္။ ကေလးမ်ား ကင္ပြန္းတပ္ပြဲ ရွိေသာ္လည္း နာမည္ေပးျခင္း၊ နတ္တင္ျခင္း မရွိေပ။ ကင္ပြန္းတပ္ပြဲတြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေကၽြးေမြးသည္။ ကင္ပြန္းတပ္သည့္ အိမ္တြင္ ေငြဖလား၌ ထည့္ထားေသာ ကင္ပြန္းသီးရည္ကို ဧည့္သည္မ်ားက ဆီးျဖဴခက္၊ သစ္သွ်ားခက္၊ သေျပခက္ စသည္တို႕ျဖင့္တို႕ၿပီး၊ မဂၤလာယူသည့္ အေနျဖင့္ မိမိတို႕မ်က္ႏွာကို သစ္ၾကသည္။ ရြာတြင္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို တစ္ဦးဦးသည္ ကေလး၏ လက္ကို ခ်ည္ခင္ျဖင့္ ပတ္၍ ဆုေတာင္းေပးေလသည္။ ဧည့္သည္မ်ားက ကေလးအတြက္ ငါးမူးတစ္က်ပ္ စသည္ျဖင့္ လက္ဖြဲ႕ၾက၏။ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုနွစ္ႏွစ္ အရြယ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေန႕သင့္နံသင့္ နာမည္မွည့္ေခၚ ၾကျပန္သည္။

ဓႏုလူမ်ိဳးတြင္ ေယာက်္ားေလး၏ နာမည္ကို မသိပါက “ ေအာင္နီ ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိန္းကေလး၏ နာမည္ကို မသိပါက “ မိနီ ” ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကသကဲ့သို႕ပင္၊ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕တြင္လည္း အသက္အရြယ္ ငယ္သူ ေယာက်္ားေလးကိုျဖစ္ေစ၊ လူလတ္ကို ျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးမ်ားက နာမည္ မသိလွ်င္ “ ေမာင္ ” ဟုလည္းေကာင္း၊ “ ေမာင္ေပ ” ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾက၏။ လူလတ္ကို “ ေမာင္ ” ဟုေခၚသည္က မ်ားေလသည္။ “ ေမာင္ ” မွာ ျမန္မာလို “ ေမာင္ရင္ ” ဟုလည္းေကာင္း၊ “ ေမာင္ေပ ” မွာ ျမန္မာလို “ လူေလး ” ဟုလည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ရသည္။ မိန္းကေလးကို “ မူ ” ျဖစ္ေစ၊ “ မူေပ ” ျဖစ္ေစ ေခၚၾက၏။ “ မူ ” မွာ ျမန္မာလို “ မိန္းကေလး ” ဟုလည္းေကာင္း၊ “ မူေပ ” မွာ ျမန္မာလို “ ကေလးမ ” ဟုလည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ ရသည္။

ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ႐ိုးရာဓေလ့ကို ပို၍ခံုမင္၏။ နာမည္မွည့္ေခၚရာတြင္လည္း ေက်းေတာရြာဆန္ဆန္ မွည့္ေခၚ ၾကသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေယာက်္ားေလး၏ နာမည္ေရွ႕၌ “ တ ” ကိုထည့္၍ ေခၚၾက၏။ ဥပမာအားျဖင့္ တလို၊ တကိုး၊ တဗုတ္၊ တဗဲ စသည္တို႕ ျဖစ္၏။ မိန္းကေလး နာမည္ေရွ႕တြင္ “ မိ ” ကို ထည့္၍ေခၚၾက၏။ ဥပမာအားျဖင့္ မီေဘာင္၊ မီဟြံ၊ မီဗို၊ မီျမ စသည္ျဖင့္ ေခၚၾက၏။ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား လူငယ္လူရြယ္တို႕၏ ႐ိုးရာနာမည္မ်ားသည္ တစ္လံုးတည္းသာ မွည့္ေခၚၾကသည္ကို ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရေပသည္။

ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ရွိစဥ္က မိမိတို႕ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း နာမည္မွည့္ေခၚရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္ မိမိတို႕၏ ႐ိုးရာနာမည္မွာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အေခၚရခက္သည့္ျပင္ ပအို၀္း ဘာသာအသံထြက္အတိုင္း မွတ္သားရန္ ေရးသားရန္လည္း ခက္သျဖင့္ ျမန္မာ အမည္သို႕ ေျပာင္းလဲ မွည့္ေခၚၾကသည္လည္း ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က မိမိတို႕ ႐ိုးရာအမည္ကိုပင္ ခံုခံုမင္မင္ ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္း ၾကသည္လည္းရွိ၏။ ျမန္မာ အမည္သို႕ ေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚရာတြင္ ေန႕သင့္နံသင့္ျဖင့္ မွည့္ေခၚၾကသည္က မ်ားေလသည္။

ျမန္မာအမည္သို႕ ေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚရာတြင္ ေယာက်္ားေလး၏ နာမည္ေရွ႕၌ “ ခြန္ ” ထည့္၍ ေခၚၾက၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ခြန္ေ၀းခို၊ ခြန္စိန္၀င္း၊ ခြန္ခန္ထို စသည္တို႕ျဖစ္၏။ “ ခြန္ ” ထည့္၍ေခၚျခင္းမွာ မိမိတို႕သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသူ၊ ဇြဲသတၱိရွိသူ၊ ေယာက်္ားပီသသူဟု ဂုဏ္ယူသည့္သေဘာႏွင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ “ ခြန္ ” ေ၀ါဟာရမွာ မွဴး၊ မတ္၊ အရာရွိ၊ နယ္ပိုင္ ရာထူးရာခံ ရွိသူတို႕ႏွင့္ ၄င္းတို႕သားမ်ား၏ အမည္ေရွ႕တြင္ ထား၍ေခၚၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ နာမည္ေရွ႕တြင္ “ ခြန္ ” ပါတိုင္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားဟု ယူဆ၍မရေပ။ မိန္းကေလး၏ နာမည္ေရွ႕တြင္ “ နန္း ”  (ေနာင္) ကိုထည့္၍ ေခၚၾက၏။ “ နန္း ” (ေနာင္)မွာ ျမင့္ျမတ္သူ၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕သူ၊ ဣေျႏၵရွိသူ၊ တည္ၿငိမ္သူဟု အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နန္းခင္သန္းတင့္၊ နန္းခင္သန္းေထြး၊ နန္းခမ္းေလာ၊ နန္းသန္းႏု စသည္တို႕ျဖစ္၏။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာကို လြန္မင္းစြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသမ်ားပီပီ သားေယာက်္ားေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ စုေပါင္း ရွင္ျပဳၾက၏။ ရဟန္းခံၾက၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စာသင္တိုက္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ပရိယတၲိ စာသင္တိုက္မ်ားတြင္ ပအို၀္း သာမေဏႏွင့္ ရဟန္းမ်ား ပရိယတၲိစာေပ ႀကိဳးစားေလ့လာ ဆည္းပူးၾကသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ထိုသာမေဏႏွင့္ ရဟန္းမ်ားသည္ သာသနာေဘာင္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ့၍ ရွင္လိင္ျပန္ လူ၀တ္လဲလိုက္ပါက သူတို႕နာမည္မ်ားကို သာမေဏဘ၀၊ ရဟန္းဘ၀မွ နာမည္မ်ားျဖင့္ ေခၚၾကသည္လည္းရွိ၏။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေသာနဥာဏ၊ ေနမိႏၵ စသည္တို႕ျဖစ္၏။ ရဟန္းဘ၀မွ ထြက္လာသူတို႕ နာမည္ေရွ႕တြင္ “ ထြက္ ” ကိုထည့္ေခၚေလ့ရွိ၏။ “ ထြက္ ” ကို ငယ္နာမည္ေရွ႕တြင္ ထား၍ ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထြက္ေယာ္၊ ထြက္ခစ္၊ ထြက္ေမာင္ စသည္တို႕ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ နာမည္ေရွ႕တြင္ “ ထြက္ ” ပါလွ်င္၊ “ ထြက္ ” ကိုထည့္၍ ေခၚၾကလွ်င္ ထိုသူသည္ ရဟန္းဘ၀မွ ထြက္လာသည္ဟု ခြဲျခားသိႏိုင္သည္။ လူပ်ိဳကာလသားမ်ားကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ “ ထြက္ ” ဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ “ ထြက္ ” မွာ “ ေမာင္ရင္ ” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

အလွဴဒါနကိုလိုက္၍ နာမည္မွည့္ေခၚၾကေသး၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းလွဴဖူးသူကို “ ေက်ာင္ကာ ” ၊ ရဟန္းဒကာ ခံစားဖူးသူကို “ စာင္ဖာ ” ဟု ေခၚၾက၏။ “ ေက်ာင္ကာ ” ႏွင့္ “ စာင္ဖာ ” မွာ ျမန္မာလို ေက်ာင္းဒကာ၊ ရဟန္းဒကာဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး၊ “ မဲေက်ာင္ ” ႏွင့္ “ စာင္မိုး ” မွာ ေက်ာင္းဒကာ ရဟန္းဒကာမ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မိမိ၏ ဒါနအမည္ကို အမည္ရင္းေရွ႕တြင္ ထည့္၍ေခၚၾကသည္။

အႀကီးဆံုးသားသမီးသည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက သားေယာက်္ား၏ အမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သမီးျဖစ္ပါက သမီး၏အမည္ကို လည္းေကာင္း မိဘ၏ အမည္ေရွ႕တြင္ “ ပ်ိဳဖာ ” ကိုထည့္၍ “ ပ်ိဳဖာ ” ဟုလည္းေကာင္း၊ “ ပ်ိဳဖာထြန္း ” ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကသည္။ တပ်ိဳ ၊ သို႕မဟုတ္ နန္း၏ ပ်ိဳဖခင္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မိခင္ကိုမူ “ ပ်ိဳမိုး ” ဟု ေခၚသည္။ တပ်ိဳ ၊ သို႕မဟုတ္ နန္းပ်ိဳ၏ မိခင္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မိခင္၏ အမည္ရင္းကိုမူ ထည့္၍ေခၚေလ့ မရွိေပ။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားပီပီ မိမိတို႕ထက္ႀကီးသူကို ႐ိုေသေလးစားၾကသည္။ ထို႕ျပင္ ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာက ေလးစားယံုၾကည္ အားကိုးရသူ၊ သိကၡာသမာဓိရွိသူကိုလည္း ထိုသူ၏ဂုဏ္ႏွင့္လိုက္၍ ေလးေလးစားစား ေခၚၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ရပ္ရြာက ႐ိုေသေလးစားရေသာ ရြာသူႀကီးကို ေခၚရာတြင္ ရြာသူႀကီးဟု လည္းေကာင္း၊ ရြာသူႀကီး၏ အမည္ရင္းကိုလည္းေကာင္း ေခၚေလ့ မရွိေပ။ ရြာသူႀကီးကို “ ျဖားဒံု ” ဟု ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး တင္စားေခၚေ၀ၚ၏။ “ ျဖားဒံု ” မွာ ရြာ့သခင္ ၊ ရပ္ရြာက ေလးစားအားကိုး ယံုၾကည္ရသူ၊ ရြာကို ေစာင့္ေရွာက္သူဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ရြာသူႀကီးထက္ ပို၍ ၾသဇာရွိသူ၊ လူအမ်ားက ယံုၾကည္ေလးစား အားကိုးရသူကိုမူ “ ျဖားတန္ ” ဟု ေခၚ၏။  “ ျဖားတန္ ” မွာ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္း လူအမ်ားက ေလးစားယံုၾကည္သူဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ေသြးခ်င္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ နာမည္မွည့္သည့္ဓေလ့သည္ ငယ္ရာမွ ႀကီးသည္အထိ အရြယ္ကိုလိုက္၍ လည္းေကာင္း၊ သာမေဏဘ၀ ရဟန္းဘ၀မွ လူ၀တ္လဲလာသည္ကို အစြဲျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အလွဴဒါနကိုလိုက္၍ လည္းေကာင္း၊ သိကၡာသမာဓိကိုလိုက္၍ လည္းေကာင္း၊ အႀကီးဆံုး သားသမီး၏ အဟုန္ကိုလိုက္၍ လည္းေကာင္း အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ နာမည္မွည့္ေခၚၾကသည္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment